Šest mimořádných činů při záchraně lidského života ocenila plzeňská radnice

Šest mimořádných činů vykonaných při záchraně lidského života a majetku ocenilo dnes město Plzeň. Dvanácti kandidátům z řad policistů České republiky i Městské policie Plzeň, záchranářů, hasičů a občanů předal za jejich obětavost, statečnost a pohotovost pamětní plakety a věcné dary primátor města Martin Zrzavecký. Nad akcí pořádanou Odborem bezpečnosti a prevence kriminality společně s Odborem krizového řízení Magistrátu města Plzně převzal záštitu. Mezi oceněnými je například Jan Dvorský, jenž skočil do Borské přehrady na pomoc jinému muži, nebo Plzeňan, který zachránil svou sestru přiotrávenou oxidem uhelnatým.

„Chtěl bych vyzdvihnout to, co vy dnes oceňovaní děláte pro nás, pro obyčejné Plzeňany. Hovoříme-li o těch, kteří zachránili život, udělali to největší, co mohli. Protože život samotný je tím nejcennějším, co máme. Hluboká úcta k vám,“ řekl přítomným primátor Martin Zrzavecký. Ten poděkoval partnerům města Plzně, členům integrovaného záchranného systému, za jejich nadstandardní práci a spolupráci.

 

„Policisté a strážníci se denně setkávají se situacemi, které se negativně dotýkají našich spoluobčanů, a to v situacích, kdy je ohrožen jejich majetek, ale i to nejcennější, jako je jejich život. Proto je nám ctí, že již osmým rokem může město Plzeň prostřednictvím našich odborů ocenit ty, kteří nejen v rámci plnění svých služebních povinností nebyli lhostejní a život druhým zachránili. Srdečné díky pak patří spoluobčanům, kteří neváhali ohrozit svůj život a zachránit tak život jiný,“ uvedl Aleš Průša, šéf magistrátního odboru bezpečnosti a prevence kriminality.

„Pro mne je vždy velmi příjemné, když se potkám s lidmi, kteří jsou aktivní a stateční a jsou připraveni podstoupit pro druhého často i hodně vysoké riziko. Takoví jsou nám všem příkladem a zaslouží si ocenění,“ doplnil Petr Liška, vedoucí Odboru krizového řízení Magistrátu města Plzně.

 

Ocenění získali:

Richard Staněk jako velitel zásahu, Ondřej Nosek jako velitel lezecké skupiny a Tomáš Liška jako člen lezecké skupiny z Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a Libor Cibulka a Petr Julius z Městské policie Plzeň:

U řeky Úslavy se dne 24. července odehrála záchranná akce muže, který zůstal po pádu ze skály zaklíněný ve spodní části zhruba osmimetrového převisu mezi stromy. Muži hrozilo nebezpečí dalšího pádu a zranění. Na místo byli přivoláni strážníci městské policie, kteří komunikovali se zraněným a následně přivolali lezeckou skupinu hasičů. Na místo museli také dorazit záchranáři, muž si totiž stěžoval na velké bolesti břicha a nohou. Jednotka HZS vytvořila kotevní body a provedla slanění ke zraněné osobě. Následně byla zraněná osoba uložena do lezeckých nosítek a postupně vytažena nahoru, kde byla předána zdravotnické záchranné službě. Všechny zasahující složky svými vysokými odbornými znalostmi a výcvikem velkou měrou přispěly k úspěšně provedené záchranné akci.

 

Artur Tereščenko a Ondřej Polata z Městské policie Plzeň:

30. srpna 2015 byla vyslána hlídka městské policie ve složení Artur Tereščenko a Ondřej Polata na prověrku objektu z důvodu jeho možného narušení. V sadech Pětatřicátníků se však stali svědky dopravní nehody. Řidič čtyřkolky najel do auta, které zastavilo před ním, protože dávalo přednost vozu městské policie, které mělo zapnuté výstražné majáky. Strážníci na nic nečekali a okamžitě začali řidiči čtyřkolky, který přelétl přes řídítka, poskytovat první pomoc. Muž byl v šoku a krvácel. Na pomoc přispěchala i lékařka záchranné služby v civilu, společnými silami pak zaopatřili krvácejícího muže až do příjezdu zdravotnické záchranné služby, a monitorovali jeho základní životní funkce, protože nebylo možné vyloučit vnitřní poranění. Poskytnutím včasné první pomoci tak strážníci přispěli k záchraně lidského života.

 

Karel Krosnař z Policie České republiky: 

Ve čtvrtek 5. února letošního roku se v dopoledních hodinách na služebnu obvodního oddělení policie Plzeň – Bory dostavila neznámá žena, která policistovi Karlu Krosnařovi sdělila, že právě potkala seniorku, o jejíž život má obavy. Stará žena šla podle výpovědi neznámé směrem k nedaleké železniční trati a během chůze si nahlas opakovala, že spáchá sebevraždu. Praporčík Krosnař na nic nečekal a okamžitě vyrazil seniorku hledat. Přímo ve vlakovém kolejišti skutečně uviděl starší ženu, která odpovídala popisu. Ženu doběhl a ihned ji vyvedl mimo trať na bezpečné místo. Vzápětí místem skutečně projel vlak. Později žena vypověděla, že chtěla spáchat sebevraždu skokem pod vlak. Praporčík Krosnař tak svou okamžitou reakcí zachránil lidský život.

 

Lékařka Jana Vidunová jako vedoucí zásahu a Rostislav Mach jako záchranář ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje:

Dne 15. září 2015 odpoledne vypukl požár obytného domu ve Farského ulici v Plzni na Slovanech. Po evakuaci a vyvedení osob příslušníky HZS bylo předáno zdravotnické záchranné službě k ošetření celkem 6 osob, z toho 4 děti a 2 dospělé osoby. Osoby byly intoxikovány, z toho jedno dítě se závažnou poruchou vědomí. Na místě zasahovala lékařská výjezdová skupina pod vedením lékařky Jany Vidunové  společně s řidičem záchranářem Rostislavem Machem. Oceněni jsou za vedení zdravotnické složky, komunikaci s dalšími složkami IZS a rychlé zvládnutí celé situace.

 

Občan Michal Tomšík:

Dne 10. října 2015 večer svojí rozhodností a pohotovostí zachránil život své sestry, která byla otrávena zplodinami hoření CO. Muž procházel kolem koupelny, ve které se v té době koupala jeho sestra, zaslechl přitom její nezvyklou artikulaci. Zeptal se jí přes zamčené dveře, jestli se jí něco nestalo. Protože nereagovala, rozhodl se jednat. Vykopl odvětrávací mřížku a potom začal vší silou kopat do dveří, až se mu podařilo je prorazit a otevřít. Sestru, která byla již v bezvědomí, vynesl na bezpečné místo na čerstvý vzduch a až do příjezdu záchranné služby kontroloval její životní funkce. Bez jeho zásahu by došlo u ženy působením oxidu uhelnatého k nevratnému poškození některých životních funkcí, které by mohly být neslučitelné se životem.

 

Občan Jan Dvorský:

Dne 30. října 2015 se večerní procházka kolem Borské přehrady změnila v drama, při kterém šlo o život. Jan Dvorský na hrázi přehrady totiž uviděl muže, který se choval podivně, a měl proto podezření, že chce spáchat sebevraždu. Nejprve se pokusil muže přesvědčit k rozhovoru, po chvíli marného přemlouvání muž skutečně skočil. Jan Dvorský neváhal, okamžitě zavolal policii a do studené vody skočil za ním. Ačkoli při skoku sám utrpěl zranění, pátral po muži ve vodě několik minut, bohužel bezvýsledně. Bezvládné tělo vylovili až po několikahodinové akci potápěči. Ačkoli byl pokus o záchranu lidského života neúspěšný, svým skokem do studené vody Jan Dvorský prokázal obrovskou osobní statečnost.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *