Santiniho Barokní krajinu v okolí Plas představuje putovní výstava Fotoklubu Plasy

Fotoklub Plasy představil 7. prosince 2023 ve Velkém sále Kulturního domu Plasy putovní výstavu „Jan Blažej Santini-Aichel – Barokní krajina v okolí Plas“. Na 21 výstavních panelech s tříjazyčnými texty představuje Santiniho stavby na Severním Plzeňsku v kontextu současného osídlení i dochovaného rázu původní barokní krajiny. Projekt podpořený Ministerstvem kultury začíná putovat po místech, kde Santini zanechal svoji stopu, v den třísetletého výročí od úmrtí tohoto geniálního architekta.

„To, co nám při pohledu do krajiny připadá dnes běžné, je dílem baroka. Krajina severního Plzeňska s množstvím jedinečných staveb Jana Blažeje Santiniho-Aichla je toho důkazem. Plaský klášter, Mariánská Týnice i kaple v Mladoticích patří k těm nejviditelnějším dominantám. Jsou tu ale také staré cisterciácké hospodářské dvory jako například Hubenov či Kalec a cesty, které je spojovaly a přinášely poutníkům krásné pohledy do krajiny přetvořené člověkem. Právě jejich citlivé zasazení do krajiny, do které člověk vnesl linie cest a staveb, je typické pro krajinu baroka, která se nám v podobě ostrůvků zdobených barokními památkami zachovala. Ten na severním Plzeňsku patří díky stavbám Santiniho, jehož výročí 300 let od úmrtí si dnes připomínáme, k těm nejzajímavějším. I proto jsme letos podpořili projekty o baroku včetně putovní výstavy Fotoklubu Plasy představující barokní krajinu se Santiniho stavbami,“ uvedl ministr kultury Martin Baxa.

Naše krajina se v době baroka začala proměňovat. Stavby byly chápány jako součásti krajiny, cesty propojovaly místa tak, aby oko poutníka směřovalo k viditelnému cíli a podél cest přibývala boží muka chráněná stínem vysazených stromů, umožňující klidné spočinutí. Tehdejší rychlost cestování převážně pěšky totiž člověku umožnila vnímat krajinu mnohem intenzivněji než dnes. „V krajině severního Plzeňska zůstalo mnoho z její barokní přeměny a díky většímu počtu dochovaných barokních památek se tak dochoval unikátní celek, který je jedinečný zejména díky Santiniho stavbám. A to mohli uspořádání krajiny vnímat jen ze země, zatímco my ho dnes oceníme i z výšky,“ říká emeritní ředitelka muzea a galerie v Mariánské Týnici Irena Bukačová.

Těžištěm výstavy jsou fotografie členů Fotoklubu Plasy pořízené ze země i z výšky doplněné textem Radky Ranochové ze sdružení Cisterscapes, které se dlouhodobě věnuje studiu a propagaci kulturní krajiny cisterciáků. „Santiniho stavby jsou vždy velice citlivě zasazeny do krajiny a stávají se tak její integrální součástí, ale mnohdy i krajinnou dominantou, jako je to v případě Mariánské Týnice a poutní cesty, která k ní z Plas vedla. Z ní mohli poutníci z budovy vidět stále víc a více, jak se k místu přibližovali,“ vysvětluje odborná garantka výstavy a autorka textů Radka Ranochová.

Výstavu připravili členové Fotoklubu Plasy ve spolupráci s odborníky. Fotografie krajiny, staveb i jejich detailů na panelech doplňují krátké texty v češtině, angličtině i němčině vysvětlující roli krajiny a cest v baroku i dochovaných Santiniho staveb. „Výstava vznikla jako putovní, aby upozornila na to, že v okolí Plas nejsou jen barokní památky, ale i barokní kulturní krajina. Věříme, že si výstavu budou moci zájemci prohlédnout nejen na Plzeňsku, ale i v jiných krajích naší vlasti. Pokud nás budou kontaktovat starostové či správci památkových objektů, domluvíme s nimi vhodný termín výstavy k zapůjčení. Zapůjčení je zdarma, je třeba jen zajistit převoz panelů a instalaci výstavy. Již teď víme, že po dnešní vernisáži poputuje výstava do Mladotic. V tamější Santiniho kapli bude vystavena 15. prosince,“ říká předseda Fotoklubu Plasy Václav Řežábek. Místa a termíny, kde je možné si výstavu prohlédnout budou k dispozici na facebooku fotoklubu. K výstavě byl vydán také nástěnný i stolní kalendář a pohlednice, které budou k dispozici na výstavních místech. Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.

Fotoklub Plasy byl založen v dubnu roku 2001 s cílem sdružovat lidí, kteří se rádi dívají na svět přes hledáček fotoaparátu. V současné době má devět aktivních členů. Za dobu jeho existence se členům podařilo zrealizovat mnoho divácky úspěšných výstav v atraktivních prostorách sálu plaského zámku. Členové Fotoklubu Plasy také organizují celostátní soutěž amatérské fotografie pod názvem „Plaská Lípa“ (letos již podeváté) a mnoho klubových fotografických workshopů v zajímavých místech naší vlasti. Každoročně v rámci práce s mládeží pořádá klub jarní fotomaraton pro děti a mládež. Fotoklub Plasy je otevřený spolek pro všechny příznivce fotografie, a proto ve svých řadách jeho členové a členky rádi uvítají každého nového zájemce o tuto zajímavou činnost. Více na https://fotoklub-plasy.estranky.cz/

Jan Blažej Santini-Aichel (* 3. února 1677 –  7. prosince 1723) – Geniální umělec a barokní architekt, který ve svých projektech využíval při vytváření staveb hlubokých znalosti matematiky, geometrie, také poznatky z numerologie, křesťanské mystiky a kabaly. Prezentoval i mnohá odvážná technická řešení jako například kruhová či elipsovitá samonosná schodiště. Mezi jeho originální propracované architektonické návrhy patří velké klášterní komplexy, chrámy, kostely, kaple, velké i malé palácové stavby. Za 23 let své tvorby navrhl téměř stovku sakrálních, palácových i hospodářských staveb. Mezi jeho zákazníky patřily nejen významné osobnosti z řad církevní i světské aristokracie, ale i menší obce a farnosti. Prokázal vytříbený cit pro začlenění staveb do krajiny. Vytvářel a dotvářel prostory s vynikající akustikou a mimořádnou světelnou charakteristikou. Santini se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika. (Wikipedie)

Zdroj: Fotoklub Plasy

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *