ROP Jihozápad je úspěšný, stojí v závěrečné zprávě

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad)je úspěšným programem, který významně napomohl rozvoji jižních Čech a Plzeňského kraje. Vyplývá to ze závěrečné zprávy, kterou v těchto dnech dokončuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a kterou v průběhu března zašle Evropské komisi.

 „V rámci realizace programu byly naplněny cílové hodnoty indikátorů výsledku a v řadě případů byly dokonce překročeny. V praxi to znamená, že projekty, podpořené Evropskou unií v rámci ROP Jihozápad, naplnily svůj účel, pro který byly realizovány. Připomínám, že celkem bylo podpořeno 1147 projektů, jejichž příjemcům bylo proplaceno více než 17,9 miliard korun. Rámcově putovalo nejvíce financí do dopravní infrastruktury, dále na rozvoj měst a obcí a v neposlední řadě byl podpořen cestovní ruch,“ uvedl Karel Hron, pověřen vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Závěrečná zpráva o provádění  ROP Jihozápad má téměř 200 stran a úřad ji ještě před odesláním do Bruselu nechá připomínkovat Ministerstvu financí ČR a informativně ji zašle rovněž Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Právě druhé zmíněné ministerstvo se bude nyní starat o to, aby byl ROP Jihozápad formálně dokončen.

„Ministryně Karla Šlechtová nás ubezpečila, že Ministerstvo pro místní rozvoj České republikybude spolufinancovat činnosti úřadu až do roku 2020. Je to pro nás dobrá zpráva.Jsme také rádi, že se nám s ministerstvem daří komunikovat a řešit případné komplikace, které souvisejí s nynější fází dokončování regionálního operačního programu. Rád bych také poděkoval Ministerstvu financí ČR a Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny ČR v čele s předsedou Václavem Votavou, které se rovněž velkou měrou podílely na řešení aktuálních finančních potřeb úřadu a problematiky čerpání evropských dotací v České republice,“ řekl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *