Rokycanští hájí barvy Plzeňského kraje na celostátní ekologické olympiádě. Ta se koná v plzeňské zoo

Na statku Lüftnerka v plzeňské zoo dnes začala tradiční celostátní soutěž zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Ekologická olympiáda klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce. Soutěží na ní tříčlenné týmy středoškoláků, které reprezentují vysílající subjekt (převážně střední školu). Za Plzeňský kraj se jí účastní tříčlenné družstvo z Gymnázia a SOŠ Rokycany, které vyhrálo krajské kolo. Jmenovitě složené ze studentů Jana Šnauera, Ondřeje Vaňka a Jaroslava Fialy.

„Všichni se zúčastňujeme přírodovědných soutěží a olympiád. Baví nás sledovat přírodu, ztotožňovat se s ní, což je i naší hlavní motivací se soutěže zúčastnit,“ shodují se a prozradili rovněž, v čem je síla jejich týmu. Spočívá především ve specializaci každého na jiný obor (ornitologie, členovci a botanika) a zároveň v týmové spolupráci.
Na všech úrovních se totiž soutěž skládá z části prověřující znalosti (testy, poznávání přírodnin) a z části prověřující dovednosti. Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí.

Alespoň část úkolů probíhá (od krajské úrovně) vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota.
Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové krajských kol jsou přijímáni na související obory bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení (např. Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Hradec Králové ad.)

Cílem olympiády je umožnit vzájemné setkávání studentů s podobnými zájmy a zaměřením. Nabídnout studentům možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji. Umožnit jim řešit praktické úkoly přímo v terénu a trávit společný čas venku. Prohlubovat zájem o přírodu, její ochranu a rozšiřovat povědomí o ekologickém chování člověka.

Zdroj: Plzeňský kraj

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *