Rekonstrukce mateřské školy v Holýšově je u konce. Architektonicky zajímavému objektu byl navrácen původní funkcionalistický vzhled z 20. let minulého století

Špatný technický stav střechy byl důvodem rekonstrukce objektu mateřské školy v Holýšově, která začala koncem července letošního roku. V rámci projektu s názvem Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Školní, Holýšov bylo provedeno kompletní zateplení a výměna oken budovy. Uskutečnil se také energetický audit, který zajistí lepší hospodaření s energiemi. Školka získala svůj původní funkcionalistický vzhled. Na její fasádě byl obnoven nápis Masarykova škola, který všem připomene původní funkci této budovy z konce 20. let minulého století. Slavnostně bude rekonstrukce ukončena v úterý 15. prosince v 11 hodin.

„Rekonstrukce proběhla za částečného provozu. Město samozřejmě během prací dbalo na co nejvyšší bezpečnost dětí a zaměstnanců mateřské školy,“ sděluje starosta Holýšova Jan Mendřec. Náklady dosáhly téměř 6,59 milionu korun. „Podařilo se nám vysoutěžit dobrou cenu a také získat dotaci ve výši 3,8 korun. Zbývající prostředky, které byly použity na opravu střechy, uhradilo město ze svého rozpočtu,“ dodává starosta.

Výstavba tehdejší Masarykovy školy začala 16. 9. 1928. Budova byla slavnostně otevřena 15. 9. 1929. Holýšov tak získal první českou školu ve funkcionalistickém stylu, který byl typický pro tehdejší školská zařízení. Svému účelu budova sloužila do roku 1938, potom byla využívána jako škola německá. „Během období II. světové války byla přestavěna a získala charakteristický vzhled s mohutným krovem a špičatou střechou. Takto si objekt dnešní Masarykovy školy pamatuje většina obyvatel města,“ připomíná Jan Mendřec. Slavnostnímu ukončení rekonstrukce mateřské školy budou přítomni také čtyři dosud žijící žáci původní české školy, kteří museli budovu opustit v roce 1938.

„Město Holýšov by chtělo tímto poděkovat všem pracovníkům mateřské školy za trpělivost a obětavou práci během úprav budovy. Děkujeme rovněž rodičům za shovívavost během rekonstrukce školky, jejíž provoz musel být po dobu stavebních prací omezen,“ uvádí starosta.

Realizace projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Školní, Holýšov, který je podpořen ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, přispěje především ke snížení energetické náročnosti rekonstruované budovy a svým dílem ke zkvalitnění života občanů města Holýšova.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *