Ranvej, to je podpora vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem

S posledním březnovým týdnem roku 2016 skončil jednoletý projekt Ranvej – Podpora vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem financovaný Fondem pro nestátní neziskové organizace (FNNO) Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS) a realizovaný plzeňskou organizací SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s., která se dlouhodobě zabývá vzděláváním dětí a mladistvých ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Cílem projektu bylo zvýšení šancí jedinců z tohoto prostředí na dosažení vyššího vzdělání a přispění tak k jejich sociálnímu začleňování, dále poskytování poradenství školám a učitelům, zintentivnění spolupráce rodičů s pracovníky státní správy (OSPOD apod.), respektive s dalšími nestátními neziskovými organizacemi a zavedení nové pozice Fundraisera pro posílení kapacity samotné organizace a její udržitelnosti.

„Projekt Ranvej nám umožnil získat nové dobrovolníky na doučování dětí přímo v rodinách a budovat podpůrné prostředí pro jejich školní přípravu, kdy důležitou úlohu plnila pravidelná komunikace seškolou s cílem pojmenovat skutečné potřeby dětí a v řadě případů i zlepšit samotnou komunikaci mezi rodiči a učiteli,“ popisuje ředitel organizace Miroslav Gažák.

Za jeden rok činnosti v rámci projektu bylo podpořeno celkem 80 klientů, z toho 63 dětí a dalších 17 rodičů, kterým byla poskytnuta podpora v celkové časové dotaci 2299 hodin. Do projektu se kromě pracovníků organizace zapojilo 39 dobrovolníků, jež strávili doučováním dětských klientů 1100 hodin a jako nedílná součást sociální služby Individuální doučování probíhaly konzultace s 32 učiteli v celkovém rozsahu 75 hodin (s několika učiteli jednali pracovníci organizace v zájmu více klientů).

Celkem tak za celou realizaci projektu bylo otevřeno 147 zakázek, přičemž k poslednímu březnovému dni jich bylo ukončeno 87, z toho 79 úspěšně splněných. Spolupráce s klienty nekončí se závěrem projektu, ale pokračuje minimálně do konce tohoto školního roku.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *