Rada města Plzně schválila nový tarif Integrované dopravy Plzeňska na území Plzně od 1. 1. 2016

Rada města Plzně schválila nový tarif Integrované dopravy Plzeňska a souhlasila se zavedením principu plynulé valorizace cen za přepravu v MHD v dalších letech. Nový tarif přinese několik změn, mj. výrazně zlevní předplatné pro skupinu dětí ve věku 6 až 15 let, poskytne MHD zdarma držitelům Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského, kteří jsou držitelem Plzeňské karty, zavádí také výhodnou, takzvanou klouzavou dobu platnosti pro předplatné atd. Schválení principu valorizace nahrazuje dosud trvající princip, podle kterého bylo jízdné zvyšováno „skokově“ jednou za několik let, obvykle po komunálních volbách.

 

„Princip umožní valorizovat tarif o vybrané faktory, jako jsou například roční míra inflace, změna sazby DPH atd. Rozhodnutí, jaké budou ceny jízdného, případně zda vůbec se bude valorizovat cena jízdného, je v působnosti Rady města Plzně, tedy valorizace cen jízdného nebude automatická,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík. Základním předpokladem je, že předplatné jízdné bude valorizováno každý rok o uvažované vlivy, jednotlivé jízdné (bločky aj.) bude valorizováno poté, co uvažované vlivy dosáhnou 10 % hranici od minulé úpravy cen jednotlivého jízdného.

 

Co je zavedením principu plynulé valorizace cen sledováno:

 • průběžné přizpůsobování ceny jízdného za přepravu v MHD vývoji situace v ekonomice (růstu cen vstupů – inflace, legislativní změny – sazby DPH),
 • zajištění spravedlivého očekávání a včasné informování cestujícího o budoucích změnách cen jízdného, neboť budou v předstihu k dispozici signály upozorňující na valorizaci (uvažované vlivy jsou obecně známé) a cestující se jí tak může přizpůsobit (jde o pravidelné období a o relativně malé změny cen, tuto praxi bude cestující moci do svých očekávání započítat, obdobně jako u valorizace např. starobních důchodů),
 • zajištění poskytování stejné kvality služby – přepravy MHD, tj. cestující bude v průběhu času „kupovat stejnou hodnotu služby“ (myšleno „reálný“ nákup – obdrží za své peníze – odpovídající množství a kvalitu služby, nikoliv „nominálně“), tímto se zajistí „stejný“ podíl na financování přepravy ze strany města jako objednavatele veřejné dopravy i cestujícího jako uživatele veřejné dopravy (ceny vstupů rostou obdobně jako inflace, je tedy spravedlivé i tomu přizpůsobit zdroj financování od cestujícího),
  • zamezení jednorázovému „skokovému“ zvyšování cen jízdného cca 1x za čtyři roky, které způsobovalo silně negativní reakce ze strany cestujících v letech 1990 – 2014 a negativně ovlivňovalo chování jak stávajících tak potenciálních cestujících MHD

 

Nový tarif umožní:

 

Zavedení nového typu předplatného jízdného (cenová úroveň – 37,5 % z plnocenného jízdného) – pro skupinu osob „děti 6-15 let“ se vytváří zlevněné předplatné jízdné, a to ve výši 37,5 % z plnocenného předplatného jízdného, tj. jde o nový typ předplatného jízdného pro tuto cílovou skupinu. Smyslem uvedeného nového typu předplatného jízdného je mj. také vytvoření návyku u „mladé generace cestujících“ (osoby 6-15 let) na užívání MHD, a to pozitivní motivací (návrh: předplatné ve výši 37,5 % %, z plnocenného předplatného jízdného, dnes 50 %) – jde o tzv. myšlení „pro futuro“, snahou je tedy vytvořit u „mladé generace cestujících“ jistý návyk, který by mohl v budoucnu přinést své ovoce – místo auta zvolí dopravu MHD (pozná výhody MHD, vědomost výhod se během života občana mění, vidí jiné aspekty  přepravy MHD). Tento typ předplatného jízdného je zároveň vstřícný vůči finanční situaci rodin s malými dětmi.

 

Zavedení zvýhodněné úpravy doby platnosti u ročního a půlročního předplatného jízdného – pro všechny cestující využívající dlouhodobé předplatné jízdné se zavádí tzv. klouzavá doba platnosti pro předplatné jízdné (platnost od libovolného dne, nejdříve však od okamžiku pořízení předplatného jízdného), a to:

–        platnost 365 dní (dnes 380 dní – lze zakoupit pouze od 1. 1., tj. např. od 1. 1. 2015 do 15. 1.2016)

–        platnost 183 dní (dnes 190 dní – lze zakoupit pouze od 1. dne kalendářního měsíce).

Cestujícím je v novém tarifu nabídnut nákup předplatného jízdného s libovolným okamžikem začátku platnosti (zakoupit lze max. 100 dní před uvažovaným začátkem), nechává se na vůli cestujícího, aby si určil první den platnosti předplatného jízdného (nejdříve od okamžiku aktivace předplatného jízdného na Plzeňské kartě) a přizpůsobil si zvolené období pro předplatné jízdné v souladu s jeho očekáváním optimálního využití, proti předchozímu tarifu se tedy stává předplatné jízdné více atraktivní (cestující si kupuje předplatné jízdné od jím zvoleného data na 365 dní (respektive na 183 dní) nikoli od 1. 1. zvoleného roku nákupu (respektive od 1. dne zvoleného měsíce).

Zavedení bezplatné přepravy pro cílovou skupinu – držitele Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského – pro uvedenou cílovou skupinu cestujících je zavedena jízda v MHD zdarma, pokud uvedenou výhodu (bezplatná jízda) bude mít cestující aktivovánu na své Plzeňské kartě, služba je tedy dostupná pro držitele Plzeňské karty, kterou i dnes musí uvedený cestující držet (dnes je mu Radou města Plzně poskytována sleva ve výši 50 % plnocenného předplatného jízdného). Smyslem této změny je podpoření uvedené cílové skupiny občanů, neboť jde o celospolečenskou zásluhu, kterou Rada města Plzně tímto návrhem ze své vůle dobrovolně odměňuje.

 

Zavedení bezplatné přepravy pro cílovou skupinu „osoby 70 let a starší“ – v této skupině se z hlediska finančního nic podstatného nemění, nicméně navrhuje se, stejně jako je zavedeno již tři roky ve všech vnějších tarifních zónách Integrované dopravy Plzeňska, vázat poskytnutou výhodu bezplatné jízdy na držení Plzeňské karty. Díky tomuto bude moci město Plzeň vyčíslit rozsah poskytovaných slev a odpovědět na otázku „Kolik město Plzeň stojí, jím dobrovolně – a nad rámec výměru Ministerstva financí – poskytované výhody a slevy v MHD“, respektive odpovědět občanům Plzně při interpelacích na jimi volené zastupitele. Skupině cestujících ve věku 70 let a starších jsou původní Plzeňské karty (bez uvedení data platnosti) vyměňovány za nové Plzeňské karty (s uvedením data platnosti) zdarma.

 

Rada města Plzně rozhodla (po vzoru ostatních velkých měst v ČR) o zpoplatnění přepravy živých zvířat v MHD, přičemž bude zachována bezplatná přeprava živého zvířete umístěného v přepravním boxu o maximálních rozměrech 25×40×60 cm, zdarma bude přepravován také vodicí pes. Výše ceny za přepravu živého zvířete mimo přepravní box (např. pes na vodítku) závisí na typu zvolené jízdenky – nepřestupní jízdenka neboli takzvaný bloček je za 9 Kč, přestupní jízdenka s platností 30 minut je 8 Kč, přestupní jízdenka s platností 60 minut je 10 Kč, jízdenka zakoupená u řidiče je ve výši 30 Kč. Zpoplatnění přepravy velkých zvířat je zároveň nástrojem, který umožní zmírnit rozsah přepravy zvířat (zejména bojových plemen psů), jejichž přepravu řada cestujících, zejména osoby starší 70 let a  rodiče s dětmi vnímají, jako obtěžující.

Zavedení ceny přepravy za psa na vodítku (tj. zvíře mimo přepravní box) je v souladu s praxí, která existuje v jiných velkých městech ČR – viz následující tabulka.

Město

Cena přepravy psa (přepravné)

Plzeň

9 Kč / 8 Kč / 10 Kč/ 30 Kč /20 Kč

Praha

16 Kč2)

Brno

např. 10 Kč/15 min.3)

Ostrava

např. 13 Kč/60 min. 4)

2)      V Praze jde o cenu za přepravu psa beze schrány /přepravní box/ (přeprava psa ve schráně o rozměru do 25×45×70 cm je zdarma). Platnost jízdenky není stanovena.

3)      V Brně jde o tzv. dovozné za přepravu psa beze schránky ve výši zlevněné jízdenky (není určen rozměr přepravního boxu). Platnost jízdenky je dána typem zakoupené zlevněné jízdenky (tj. 10 Kč/15 min., 12 Kč/60 min. apod.). Držitel např. platné předplatné jízdenky může bezplatně přepravovat psa beze schrány.

4)      V Ostravě se platí za přepravu zavazadel (zavazadlo je i pes, bezplatná přeprava zavazadla je o rozměru zavazadla do 30x40x60 cm). Držitelé předplatného a držitelé 24-hodinových jízdenek mohou bezplatně přepravovat jednoho psa.

Mohlo by se vám líbit...

Počet komentářů: 6

 1. Anna Pfabová napsal:

  Takže už s pejsky nebudem s vámi jezdit a ruším i mojí Plzeňskou kartu …..!!

 2. Kamila Kolaříková napsal:

  Byla jsem ráda, že s holkama (moje fenky československého vlčáka) můžu jezdit MHD a stačí mi měsíčně nabitá Plzeňské karta. Takhle už se s nima ani nebudu moc jezdit koupat k rybníkům, protože než tam dojedu, bude mě to v nejlepším případě stát dalších 20,- a zpět to samé. To už máme 40,-. Dávat to takhle každý den v létě to už máme 2400,- Tohle je normální diskriminace ! Malé čivavky si jako nebudou platit nic neboť jsou nošeny v taštičkách?! Tohle je vážně uhozené. Jako by nestačilo, že je jízdné už tak přemrštěné a máme zastaralá označovací zařízení. Kdyby ste raději vymysleli něco užitečného a né takovéhle blbosti ! Pamatuji kdy mě lístek stál 4,- a dospělého 8,- A teď lístek za 18,- (16,-)

 3. Julie napsal:

  Bylo by také naučit naši “cílovou” skupinu, neboli mládež, co znamenají piktogrymy na skle u některých sedadel. Rodiče “sockou” nejezdí, tak chudinky neví. To se netýká jen uvolnění místa, ale i jídla a pití.

  Mimochodem co takhle porovnat cenu MHD – roční v Plzni a v Praze. Kolik tam je tratí a km a kolik zde.
  To nemluvím o jízdním řádu – např. u CAN během 1-2 minut jede linka 28,35, Tesco bus, někdy i 56 a samozřejmě 41. Pak 15-20 minut nic. Totéž je při stanici
  u vyústění tunelu z nádraží ČD. Všechny trolejbusy odjedou v chumlu, obvzlášť o víkendu či večet je to velice milé. Prostě POVED se poved.

  Mimochodem za psíky se platilo i dříve, ale co takhle “prkna a koloběžky”?

 4. EVA napsal:

  Spíše by se měly milé podniky zamyslet nad tím, co budou dělat s houmlesáky, bezdomáči, fetkama aj. Minulý týden jsme jeli v 16 s chlapem, který smrděl sladkou “vůní” hnijícího živého masa (jeho chodidla v sandálech, nebo sandály zařezaný do hnijícího masa..? ) nedalo se tam dýchat. Řidič to celou cestu sprostě komentoval, ale nikdo nic neudělal.. Když jsme vystupovali předem, tak naše nosy v šátkách okomentoval slovy: “Ty vole, to je sajrajt, co?”
  Předpokládám, že hnijící pán měl platnou jízdenku. .. Stejně jako dnes, když revizor narazil na fetku, ta mu začala nadávat a on ji raději nechal dojet bez lístku, aby se s ní nemusel bavit a dýchat ten puch..
  Proč mám jezdit s takovýma lidma? Proč si mám nechávat zdražovat jízdné, když ostatní neplatí a jsou jen smradlaví?

 5. Miroslav napsal:

  Když už se novináři konečně odnaučí používat spojení bojové plemeno? Klasifikace FCI nic takového nezná…

 6. Romana napsal:

  Jsem v invalidním důchodu a kupuji si celoroční jízdenku protože mám co dělat se dostat k sedačce než se vůz rozjede.Nevyužiji až v takové míře abych byla ochotna za tyto služby platit víc.Takovéto navyšování mne povede ke kupování časové jízdenky a Pmdp přijdou o např o 1500 kč ročně za nic. Není to pro ně závratná částka ale nebudu zdaleka jediná kdo to bude řešit stejně.O placení za psy se ani nevyjadřuji. EVA VÝŠE O FETKÁCH MÁ NAPROSTOU PRAVDU.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *