První Krajské centrum sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování v republice vzniklo v Plzni

Memorandum o spolupráci v rámci celostátního projektu “Krajského centra sdílené dobré praxe” v oblasti školního stravování podepsala za Plzeňský kraj v pondělí 13. března 2017 náměstkyně hejtmana PK pro školství a cestovní ruch Ivana Bartošová. Díky němu došlo k založení prvního centra v republice, a to právě na 15. základní škole v Plzni. Ta je zapojena do projektu Zdravá školní jídelna pod záštitou Státního zdravotního ústavu a Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Memorandum bylo uzavřeno mezi Plzeňským krajem, Asociací školních jídelen České republiky, Státním zdravotním ústavem, statutárním městem Plzeň, Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje a 15. základní školou Plzeň. Cílem memoranda je prohloubit spolupráci, sdílet dobrou praxi propojením zajímavých a odborných projektů a propagovat význam školního stravování.

„Je samozřejmě důležité, aby školní stravování děti nasytilo, ale jako stejně nezbytné vnímám skutečnost, aby si děti postupně přivykly k novým, zdravým chutím. Proto vítám tuhle aktivitu, která řeší danou problematiku systémově, včetně edukace i sdílení dobré praxe,“ prohlásila Ivana Bartošová. „Věřím, že to napomůže k nutným změnám ve spotřebním koši, omezení nadužívání různých granulátů a polotovarů, a povede to k využívání přírodních produktů jako primárních zdrojů.“

Témata prezentovaná v centru budou konkrétně se zaměřením na školní stravování přispívat k plnění Národní strategie Zdraví 2020. Záměrem je rovněž rozvíjet a zvyšovat zdravotní a nutriční gramotnost pracovníků školních jídelen. Snahou všech zúčastněných subjektů bude podpora i výchova dětí, žáků a studentů v oblasti osvojování stravovacích návyků, které podpoří jejich zdravý vývoj.

Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem se sídlem v Praze (SZÚ), jako národním partnerem, by Asociace školních jídelen České republiky (AŠJ ČR) chtěla založit tato centra ve všech krajích ČR. Regionálně by spolupracovali se všemi, kdo zřizují, kontrolují a řídí chod školních jídelen tak, aby přenos informací pomocí této platformy byl koordinovaný a podpořila se jejich vzájemná vazba.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *