Primátor poděkoval státní i městské policii za Slavnosti svobody, ocenil velitele opatření

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký dnes poděkoval za spolupráci na Slavnostech svobody Policii ČR a Městské policii Plzeň. Ocenil velitele obou složek, kteří měli letošní, rozsahem i návštěvností mimořádné, oslavy na starost.  Za státní policii si speciální medaili převzal Karel Machulda, jemuž byli při šestidenní akci podřízeni všichni plzeňští policisté podílející se na oslavách, za městskou policii ocenění převzal Tomáš Petřík, jenž měl pod sebou všechny strážníky. Oba muži se na opatřeních při Slavnostech svobody podílejí dlouhodobě, Karel Machulda již 21 let, Tomáš Petřík 15 let.

„Chceme tímto poděkovat všem, kteří se starali o naši bezpečnost a bezpečnost turistů při Slavnostech svobody. Byla to obrovská událost, která se konala ve spolupráci s naším úřadem, zanechala v lidech velké zážitky. To by ale bez státní a městské policie nešlo,“ řekl primátor Martin Zrzavecký. Letošní Slavnosti svobody se obešly bez bezpečnostních rizik, nikde nedošlo k vážnější újmě na zdraví anebo škodě na majetku.

 

„Oslavy byly výjimečné tím, že se do Plzně sjeli návštěvníci nejen z celé republiky, ale i hosté ze zahraničí. Ojedinělý byl i počet techniky, také veteránů, kteří přijeli. Uzavírky, vztah, pohyb občanů po městě, o to to bylo složitější,“ řekl Karel Machulda, jenž pracuje na Dopravním inspektorátu Policie ČR – Městského ředitelství Plzeň. U policie je od roku 1992. Ocenil dlouhodobou vynikající spolupráci mezi státní, městskou policií a Magistrátem města Plzně.

„Pro nás to bylo výjimečné i z hlediska příprav. Myslím si, že akce proběhla v pořádku, i ze strany návštěvníků máme vesměs pozitivní reakce. Velké poděkování patří úplně všem, kteří se na tom podíleli. Myslím, že bez těch řadových, základních policistů, strážníků, by akce nedopadla tak kvalitně,“ uvedl Tomáš Petřík, jenž je u Městské policie Plzeň od roku 2000. Oba muži přiznali, že mají k Slavnostem svobody osobní vztah, a to i vzhledem k tomu, jak dlouho se na nich podílejí.

Podle Aleše Průši, vedoucího Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně, si letošní oslavy osvobození vzhledem ke své významnosti vyžádaly mimořádná bezpečnostní a dopravní opatření. „Již od února se pravidelně scházel speciálně sestavený řídicí štáb, který tato opatření připravoval a v průběhu Slavností svobody 2015 koordinoval,“ upozornil Aleš Průša. Členy štábu byli zástupci státní i městské policie, hasičů, záchranářů, Plzeňských městských dopravních podniků, vybraných odborů magistrátu a zástupci krajského úřadu.

Za  Policii ČR byl ustanoven velitelem opatření právě Karel Machulda, podřízeny mu tak byly všechny složky Policie ČR, které se podílely na zajištění bezpečnosti a dopravních opatření. Za Městskou policii Plzeň byl pověřen velitelem opatření Tomáš Petřík, velitel Obvodové služebny Městské policie Plzeň – Slovany. Jemu byli podřízeni všichni strážníci podílející se na zajištění bezpečnosti oslav. „Jejich zkušenosti jsou velmi cenné a to nejen z profesního hlediska, ale i z hlediska lidského přístupu při spolupráci s Military kluby,“ uvedl Aleš Průša.

Slavnosti svobody 2015 se v Plzni konaly od 1. do 6. května, podle odhadů pořadatelů a bezpečnostních složek mohlo jednotlivé akce navštívit celkem až 100 tisíc lidí.     (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *