Poskytovatelé sociálních služeb z Pošumaví mohou získat dotace na začleňování sociálně vyloučených osob

Místní akční skupina (MAS) Pošumaví vyhlašuje první výzvy k předkládání žádostí o dotace na podporu začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Výzvy jsou zaměřené zejména na podporu poradenských, nízkoprahových a odlehčovacích služeb. Mezi zájemce může MAS rozdělit přes 10 milionů korun.

Podporu mohou získat poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách. „Alokováno je přes 10 milionů korun, kterými mohou být financovány výdaje neinvestiční povahy, zejména mzdové náklady, školení personálu a podobně. Dotací bude hrazeno 95% projektových nákladů, projekt není potřeba předfinancovávat z vlastních zdrojů,“ sděluje manažerka pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Ing. Markéta Baštářová Janotová. Žádat je možné do 31. března 2017, 12:00 hodin.

„Vyhlašované výzvy jsou zaměřené zejména na podporu terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahových služeb, podporu odlehčovacích služeb, sociální rehabilitace a aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi,“ dodává manažer IROP a OP Zaměstnanost Ing. Jan Kolář.

Podrobné informace lze získat na internetové adrese www.masposumavi.cz. Projektové záměry je doporučeno konzultovat v kanceláři MAS (Plánická 174, Klatovy), kontaktní osobou je Ing. Jan Kolář, tel. 376 387 717.

MAS je nezávislým společenstvím veřejné správy (obcí, mikroregionů, svazků obcí, škol zřizovaných státem nebo samosprávami apod.) soukromé podnikatelské sféry a neziskových organizací. Tyto skupiny rozdělují na základě předkládaných projektů a grantů v území svého působení finanční prostředky, které pro ně jsou vyhrazeny ve vybraných operačních programech nebo které jsou získávány z tuzemských zdrojů, například krajů nebo nadací.

MAS Pošumaví vznikla v roce 2004 a v letech 2007 – 2013 získala pro území své působnosti, které zahrnuje 99 obcí v Pošumaví téměř 75 milionů korun. Má schválenou Strategii komunitně vedeného rozvoje, která umožní v letech 2017 – 2023 čerpat finanční prostředky z Integrovaného regionální operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu zaměstnanost v celkové výši téměř 200 milionů korun. Na Klatovsku, Sušicku a Horažďovicku je MAS Pošumaví zpracovatelem místních akčních plánů ve školství. Tyto plány jsou nezbytné pro získávání finančních prostředků do regionálního školství i pro hledání moderních směrů výuky a komunikace mezi školami, zřizovateli a rodiči. Dále se MAS zaměřuje na podporu cestovního ruchu prostřednictvím turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví, jejímž je členem. V minulých sedmi letech se zabývala spolukoordinací soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje. Veškeré informace o činnosti MAS jsou k dispozici www.masposumavi.cz. (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *