Plzeňský Prazdroj se zapojil do zpětného odběru baterií

Nádoby na použité baterie se objevily hned na několika místech v areálu Plzeňského Prazdroje v Plzni. Největší pivovarnická skupina v zemi se v rámci svého programu Prosperita zapojila do kolektivního systému zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů ECOBAT. V ČR každoročně narůstá objem použitých baterií, které se vrací k recyklaci. Za loňský rok se jen v Plzeňském kraji podařilo takto vybrat téměř 45 tun baterií. Ty by jinak skončily ve spalovnách či na skládkách.

Plzeňský Prazdroj se letos připojil k místům zpětného odběru, na nichž lze odložit vybité
baterie a akumulátory. Ty obsahují škodlivé látky včetně těžkých kovů, proto nepatří
do směsného odpadu. „Sběrné boxy slouží primárně pro zaměstnance a návštěvníky
areálu pivovaru a sídla společnosti v Praze. Mezi naše pracovníky jsme navíc postupně
rozdali několik set menších krabiček s nápaditým designem, do kterých mohou odkládat
použité baterie v domácnostech mimo dosah dětí,“ říká Drahomíra Mandíková, členka
představenstva Plzeňského Prazdroje a ředitelka firemních vztahů a komunikace.

Novinka je součástí programu Prosperita, zaměřeného na trvale udržitelný rozvoj. Tento
ambiciózní program přijal Plzeňský Prazdroj v loňském roce a mezi jeho části patří také
zodpovědný přístup k životnímu prostředí. „Ekologické aspekty ovšem nejsou jedinou
oblastí, do které směřujeme naši energii,“ pokračuje Drahomíra Mandíková. „Rozvíjíme také sociální programy typu Prazdroj LIDEM, Respektuj 18 či Promile INFO. Program Prosperita vnímáme komplexně jako jeden z důležitých kroků k zajištění našeho zodpovědného růstu i do budoucna.“

Podle aktuálních údajů neziskové společnosti ECOBAT se loni v České republice podařilo
zpětně odebrat 1 097 tun vysloužilých baterií a akumulátorů, což činí přibližně 32 procent
všech baterií, které se dostaly na trh. V Plzeňském kraji loni lidé a firmy odevzdali téměř 45 tun baterií, když v roce 2013 to bylo 39,5 tuny. Na západě Čech také roste počet míst, kde lze použité baterie odložit. Loni jich bylo již přes tisíc. „Nejjednodušší je vybité baterie odnést do prodejny, které v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie,“ vysvětluje Petr Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT. „Tyto prodejny jsou ze zákona povinny baterie bezplatně přijmout, a to bez ohledu na jejich značku, velikost či množství.“ Baterie nepatří na skládky ani do spaloven, protože se z nich mohou uvolňovat škodlivé látky znečišťující ovzduší, půdu, spodní i povrchové vody.             (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *