Plzeňský prazdroj připravil grantový program na míru svým regionům

Rčení „Kde se pivo vaří, tam se dobře daří“ se drží největší český producent piva Plzeňský Prazdroj, a proto dlouhodobě podporuje veřejně prospěšné organizace v regionech, ve kterých působí. V roce 2016 přispěje na projekty v okolí pivovarů v Plzni, Nošovicích a Velkých Popovicích celkovou částkou 4,5 mil Kč. Nově je grantový program připraven na míru konkrétním potřebám jednotlivých regionů.

Od roku 2001 rozdělil Prazdroj lidem více než 85 milionů korun na zlepšování kvality života obyvatel a vytváření pevných vztahů v oblastech, kde podniká. Podpořil stovky projektů zaměřených na sociální rozvoj a ochranu životního prostředí. A protože potřeby jednotlivých regionů znají nejlépe jejich obyvatelé, zapojil vždy lídr českého pivního trhu veřejnost i své zaměstnance do rozhodování, kam bude pomoc směřovat.

Aby dokázal ještě lépe reagovat na specifické potřeby v  jednotlivých regionech, nechal si zpracovat analýzu, ve které se zeptal místních obyvatel co je v jejich regionu potřeba zlepšit a zároveň zkoumal situaci místních neziskových organizací. Doporučení k nejvhodnějším oblastem podpory dali také partneři projektu – Fórum dárců a Nadace rozvoje občanské společnosti.

„Klíčovým trendem ve firemním dárcovství je zaměření na regionální potřeby, a proto je opravdu důležité, že se Plzeňský Prazdroj rozhodl od letošního roku svoji podporu neziskovému sektoru zacílit právě tímto směrem. Další přínosnou inovaci vidím v jasném a transparentním grantovém procesu, jehož odborným garantem je přední česká Nadace rozvoje občanské společnosti,“ říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

Výsledkem je zcela nový koncept grantového programu, který je ukázkou strategického přístupu k trvale udržitelnému rozvoji, cílí na konkrétní potřeby místních, podporuje rozvoj lokálních neziskových organizací a zapojuje veřejnost. Celkem do svých regionů rozdělí 4,5 milionu korun.

„Pivovar je odedávna součástí místa, ve kterém působí, a my dobře známe naše sousedy. Víme, že každý potřebuje něco jiného, někde si o pomoc říká životní prostředí, jinde je zase potřeba podpořit život ve veřejném sektoru. To je také důvod, proč o tom, kdo získá naše prostředky, necháme spolurozhodovat i obyvatele daného regionu,“ vysvětluje Drahomíra Mandíková, ředitelka vnějších vztahů a komunikace a členka představenstva Plzeňského Prazdroje.

Prazdroj lidem

V domovině světoznámého piva Pilsner Urquell žijí družní a přátelští lidé, proto pivovar v Plzni přispěje k oživení veřejného prostoru a komunitního života. Podpoří rozvoj parků, naučných stezek, sportovních zastávek a dalších aktivit, které kultivují veřejný prostor.

Kozel lidem

Pivovar Velké Popovice je spjat s malebným krajem plný tradic, na které jsou místní lidé patřičně hrdí. Plzeňský Prazdroj je v zachování kulturního dědictví podpoří a přispěje na pořádání kulturních, uměleckých a sportovních akcí, dobročinných a fundraisingových setkání, rozvoj volnočasových aktivit a dalších akcí, při kterých se lidé setkávají a posilují tak sousedské vztahy.

Radegast lidem

Pivovar Radegast sídlí v překrásné beskydské krajině, plné přírodního bohatství a turisty hojně vyhledávaných míst. Pivovar chce obyvatelům tento unikátní kraj zachovat, a proto podporuje péči o vodní zdroje, aktivity na podporu turistického ruchu, rekonstrukce místní charakteristické architektury, rozvoj naučných stezek a další.

Cílem grantového programu je nejen podpora konkrétních aktivit, ale zároveň i profesionalizace neziskových organizací, které v regionech působí. Veřejnost může hlasovat o nejlepším projektu a vítězná organizace dostane na rozvoj vnitřní kapacity další dotaci až 50 tisíc korun.

Neziskové organizace mohou posílat své žádosti od 16. května do 30. června tohoto roku prostřednictvím portálu www.grantys.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v září. S realizací projektů by pak vítězné organizace měly začít 1. října 2016 a ukončit ji do 30. září 2017. Do programu se mohou hlásit spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní instituce, ústavy a příspěvkové organizace registrované v České republice s projekty odpovídajícími výzvě. Společnost Plzeňský Prazdroj realizuje podporu regionů a komunit ve spolupráci s Fórem dárců a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *