Plzeňský kraj vyhlásil Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost 2014

Druhý ročník Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2014, kam se můžou hlásit veřejné subjekty a soukromé firmy, právě vyhlašuje Plzeňský kraj. Cílem soutěže je ocenit veřejný sektor (tj. neziskové organizace, obce, školy, nemocnice aj.) a podnikatelský sektor, který je v Plzeňském kraji aktivní na poli společenské odpovědnosti.

Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy společenské
odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku
životního prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní
společenskou roli z úrovně „Profit only“ (pouze zisk) k širšímu pohledu tří „P“ –
„People – Planet – Profit“ („lidé – planeta – zisk“).

Soutěžit se bude ve třech kategoriích:
– kategorie Podnikatelský sektor, organizace do 250 zaměstnanců
– kategorie Podnikatelský sektor, organizace nad 250 zaměstnanců
– kategorie Veřejný sektor – podkategorie obce
– podkategorie ostatní (nemocnice, škola, aj.)

Přihlásit do soutěže se mohou všechny podnikatelské subjekty a subjekty veřejného
sektoru, které působí na území Plzeňského kraje, vyplněním přihlášky a dotazníku
v období března a dubna. V květnu pak proběhne hodnocení a ve středu 3. června
2015 vyhlášení výsledků.

Všechny potřebné dokumenty lze najít na webovém portálu Plzeňského kraje
www.plzensky-kraj.cz. Do soutěže se uchazeči přihlašují Krajskému úřadu
Plzeňského kraje některým z těchto způsobů:
• e-mailem
• písemně na adresu Krajského úřadu Plzeňského kraje
• datovou schránkou: Plzeňský kraj ID: zzjbr3p

Druhý ročník Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2014
vyhlašuje Plzeňský kraj ve spolupráci s Asociací společensky odpovědných firem,
Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Radou kvality ČR. Cena
hejtmana kraje za společenskou odpovědnost ideově vychází z Národní ceny ČR za
CSR (CSR = Corporate Social Responsibility).

Společenskou odpovědnost jakožto odpovědnost firem za dopad jejich činnosti
na své okolí definovala v roce 2011 Evropská komise. V praxi to znamená, že
podniky, které přijaly zásady CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické
standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pečují o
své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají na podporu regionu, v
němž podnikají. To firmám přináší možnost odlišit se od konkurence, stát se pro své
zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní firmy žádaným partnerem.

Společenská odpovědnost se netýká jen soukromého sektoru. Koncept lze snadno
aplikovat i na sektor občanský. Neziskové organizace, školy, státní aparát, vláda –
ti všichni by měli pracovat s naprostou transparentností. Mylná je také domněnka,
že se CSR týká pouze velkých firem. Řada malých podnikatelů uplatňuje CSR jako
standardní součást řídících procesů. Oproti velkým podnikům se jedná většinou o
méně formální přístup.

„Počet organizací, které se aktivně zapojily do prvního ročníku soutěže, nás velmi
potěšil. Potvrzuje se, že zde působí celá řada organizací, které věnují zvýšenou
pozornost etice, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy, snaží se
zmírňovat negativní dopady na životní prostředí a přispívají na podporu regionu,
v němž podnikají,” uvedl při předávání prvního ročníku soutěže Cena hejtmana
Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2013 hejtman Václav Šlajs.

Výsledky Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2013:

Veřejný sektor:
1. místo: Městský ústav sociálních služeb města Plzně
2. místo: Bolevecká základní škola Plzeň
3. místo: Domovinka – sociální služby, o.p.s.

Podnikatelský sektor – organizace nad 250 zaměstnanců:
1. místo: Plzeňský Prazdroj, a.s.
2. místo: Škoda JS, a.s.
3. místo: Lasselsberger, s.r.o.

Podnikatelský sektor – organizace do 250 zaměstnanců:
1. místo: První chodská, s.r.o.
2. místo: Moore Stephens, s.r.o.
3. místo: Edolo, s.r.o.

René Zeithaml

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *