Plzeňský kraj rozdělí letos na sociální služby 368 milionů korun

Plzeňský kraj v roce 2015 rozdělí letos na sociální služby 368 388 000 korun. O dotace požádalo 111 poskytovatelů na celkem 247 služeb. Zastupitelé na svém jednání 9. února 2015 schválili rozdělení dotací jejich poskytovatelům.

„Jednalo se o pilotní krok, protože právo a povinnost rozdělovat dotace ze státního rozpočtu přešla z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje až novelou zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále ZSS), která byla schválena na konci roku 2014. Nicméně s tímto záměrem se počítalo již od roku 2009,“ vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Filip Zapletal.

Na oblast sociálních služeb se rozděluje částka 368 388 tisíc korun, která byla
Plzeňskému kraji přidělena na základě rozhodnutí ministryně práce a sociálních věcí.
Výpočet této částky vycházel z procentního poměru 4,86 % daného v novele ZSS.
Částka rozdělovaná pro celou ČR v rámci tohoto dotačního programu činila 6,83 mld.
korun.

Mezi 111 žadateli byli jak nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace obcí
i kraje, zdravotnická zařízeni, obce, církevní organizace, tak i právnické a fyzické
osoby. Celkem poskytovatelé požadovali dotace na 247 služeb.

Žádosti poskytovatelé podávali do 6. 11. 2014 prostřednictvím softwarové aplikace,
kterou provozuje MPSV. „Pracovníci odboru sociálních věcí posoudili formální
správnost podaných žádostí a provedli jejich hodnocení a výpočet výše dotace
v souladu s metodikou Plzeňského kraje, kterou schválilo zastupitelstvo v září 2014.
Veškeré návrhy pak posoudila dotační komise jmenovaná Radou PK složená ze
zástupců Plzeňského kraje, Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK, Komise
sociální RPK, Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje a odboru sociálních věcí a
doporučila návrh rozdělení dotací předložit ke schválení Radě a Zastupitelstvu
Plzeňského kraje,“ říká radní pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.

Na základě schválení rozdělení dotací zastupiteli nyní Plzeňský kraj uzavře smlouvy
se všemi příjemci dotací tak, aby mohl do konce března 2015 vyplatit 60 % přiznané
dotace na účet příjemce. Dalších 40 % bude vyplaceno do 15. 7.

„Na kraje přešlo nejen právo rozdělovat dotace, ale také povinnost kontrolovat jejich
využívání. Proto Plzeňský kraj od druhého pololetí letošního roku spustí systém kontrol
zaměřený na čerpání těchto dotací,“ uzavírá Zdeněk Honz.

Alena Marešová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *