Plzeňský kraj otevřel Centrum baroka v Mariánské Týnici

V prostorách bývalého proboštství v Mariánské Týnici, jehož projektantem byl jeden z nejvýznamnějších barokních architektů – Jan Blažej Santini-Aichel, je nové Centrum baroka. To vzniklo z iniciativy Plzeňského kraje v rámci jeho projektu Západočeské baroko. Součástí Centra baroka je expozice Baroko a jeho svět. Kromě ní se veřejnost může těšit na přednáškové cykly, konference a workshopy věnované nejrůznějším oblastem života barokní doby. 

„Západočeské baroko, především barokní umění, a to malířství, architektura a sochařství, patří k nejvýznamnějším památkovým a kulturně historickým hodnotám Plzeňska. Jeho kvality a kulturní odkaz akcentoval i minulý rok, ve kterém byla Plzeň hlavním městem evropské kultury,“ řekl při otevření nového Centra baroka Jaroslav Šobr, radní pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací a dodal, že „Muzeum a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici zvolil Plzeňský kraj za sídlo Centra baroka díky jeho architektonickým kvalitám i dosavadním odborným aktivitám“.

Centrum baroka zhodnotí a využije stávající prostory, které poskytnou zázemí pro odbornou, ediční a vzdělávací činnost.

Přednáškové cykly budou pokrývat jednotlivé obory barokního života a vzdělanosti od výtvarného umění, duchovní život, přes barokní osobnosti, život ve městech, na zámcích a v klášterech, až po barokní krajinu, zahradní umění a základy vědy (geologie). K atraktivitě bezpochyby přispěje poznání barokní módy, numismatiky, vojenství, zbraní a uniforem, barokní topografie, školství a vzdělání, múzická umění až po barokní každodennost a rodinný život. Spolupráce s partnery z paměťových a vzdělávacích institucí přispěje k vytvoření hodnotného programu pro odbornou i laickou veřejnost.

Součástí Centra baroka je též nově otevřená expozice „Baroko a jeho svět“, která je zaměřena „na odkaz doby, která výrazným způsobem poznamenala jak českou krajinu dominantami jedinečných staveb, tak duši lidí, kteří dokázali vnímat díky umění, hudbě a literatuře duchovní hodnoty a kulturní tradice,“ uvedla Alena Svobodová, vedoucí Odboru kulturu, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK, která vznik Centra baroka i celého projektu Západočeské baroko iniciovala. Expozice představuje především architekturu Jana Blažeje Santiniho a její odkaz na Plzeňsku, zvláště pak na území někdejšího plaského kláštera formou modelů a bohatou ikonografií. Využití moderních médií oživuje expozici barokní hudbou a promítáním filmů o obnově místa a architektuře baroka na Plzeňsku.

„Hodnocení baroka jako doby mimořádně významné pro západočeskou kulturu je relativně mladého data,“ vysvětluje ředitelka Centra baroka a Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Irena Bukačová. Zdůraznila, že „při objevování jeho kvalit sehrálo významnou roli právě výtvarné umění a architektura, která dala vzniknout dominantám zdejší krajiny. Složitý proces vzniku a rozmachu barokní kultury v českých zemích se ukazuje být jedním z nejzajímavějších období středoevropských dějin a právě elity Plzeňska k němu přispěly nezanedbatelným podílem.“

Centrum baroka je určeno nejen odborné veřejnosti, ale především všem těm, kteří chtějí poznat dobu baroka takovou, jaká skutečně byla. Mnozí žijí v představě o „době temna“, jak ji takto popsal v některých svých dílech Alois Jirásek. Právě pro ně bude možná překvapující, když díky Centru baroka objeví bohatý společenský a kulturní život nejen ve šlechtických sídlech, ale i u prostého lidu v „podzámčí“.

 

Projekt Západočeské baroko, v jehož rámci bylo Centrum zřízeno, byl slavnostně zahájen 25. ledna letošního roku, 12. května byl dán do provozu webový portál projektu www.zapadoceskebaroko.cz, na kterém je možné též nalézt aktuality a informace k činnosti nově otevřeného Centra baroka. Většinu nákladů na vznik Centra baroka, konkrétně 1,93 mil. Kč financovalo přímo Muzeum a galerie severního Plzeňska, Plzeňský kraj podpořil jeho vznik částkou 300 tis. Kč.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *