Plzeňský hetman ocenil úspěšné policisty

Václav Šlajs oceňuje nprap. Evu Křížkovou

Zadržení pachatele krádeže přímo při činu, záchrana malého chlapce před útokem psa nebo výborné výsledky ve specializované činnosti policie. To je jen malý výčet činů a pracovních činností, za které ocenil hejtman Václav Šlajs 24 policistů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.  

Za příkladné plnění služebních povinností předal na Krajském úřadě Plzeňského kraje
hejtman Václav Šlajs policistům pamětní medaili a čestné uznání. „Díky tomu, že policie dobře plní svoje úkoly, patří náš kraj k nejbezpečnějším krajům v České republice. Plzeňský kraj kromě jiného letos získal ocenění Nejlepší místo pro život, kde jedním z 54 kritérií bylo také kritérium bezpečnosti a v této oblasti se kraj umístil velmi dobře. Chtěl bych poděkovat za práci, kterou odvádíte,“ uvedl hejtman Václav Šlajs před předáním ocenění.

Slavnostního oceňování se zúčastnil také ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Jaromír Kníže, který poděkoval za činnost všem policistům. „Bez kvalitního týmu bychom tak dobrých výsledků nedosáhli. Budeme dělat vše proto, aby byl náš kraj tím nejlepším místem k žití v České republice,“ slíbil Jaromír Kníže.

Seznam oceněných policistů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje:

1. plk. Mgr. Bc. Vratislav Hubka
vrchní rada, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje pro vnější službu
Vratislav Hubka je ve služebním poměru policisty od roku 1977. Svým chováním, jednáním a vystupováním se stal, nejen pro své podřízené, ale i pro své kolegy přirozenou a uznávanou autoritou.

2. mjr. Mgr. Radek Tyr
vedoucí oddělení krizového řízení, kanceláře ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Radek Tyr je ve služebním poměru policisty od roku 1996. Svými zkušenostmi a znalostmi přispívá k rychlému a bezproblémovému řešení nejrůznějších situací z oblasti krizového řízení. Úzce spolupracuje s orgány veřejné správy, Hasičským záchranným sborem České republiky, Zdravotnickou záchrannou službou či Armádou České republiky.

3. nprap. Václav Kubín
vrchní inspektor integrovaného operačního střediska, operačního odboru Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Václav Kubín je ve služebním poměru policisty od roku 1981. Při krizových situacích, např. povodně, velmi dobře, rychle a aktivně komunikuje s představiteli samospráv jednotlivých obcí na teritoriu vnitrozemí a svými zkušenostmi a znalostmi tak přispívá k rychlému a bezproblémovému řešení nejrůznějších složitých situací. Tímto příkladným jednáním zároveň motivuje i ostatní kolegy na pracovišti.

4. pprap. Lukáš Velhartický
vrchní asistent oddělení služební kynologie, odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Lukáš Velhartický nastoupil do služebního poměru v roce 2007.  Svým aktivním přístupem přispěl k zadržení pachatele krádeže vozidla Škoda Octavia v Plzni ze dne 1. 4. 2014, což vedlo k objasnění sériové trestné činnosti. Dalším z příkladů je zadržení pachatele dne 21. 7. 2014, který byl pronásledován v rámci přeshraničního pronásledování ve vozidle BMV X 5, které odcizil v SRN a před hlídkou policie po opuštění vozidla utíkal a ukrýval se v nepřehledném terénu. Jmenovaný v rámci výkonu služby za pomoci služebního psa, jako příslušník výjezdové skupiny v letošním roce zadržel 10 pachatelů trestných činů a přestupků.

5. pprap. Luboš Knížek
vrchní asistent oddělení silničního dohledu, odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Luboš Knížek nastoupil do služebního poměru v roce 2003 a byl zařazen na oddělení silničního dohledu zdejšího odboru, kde působí dosud. Za dobu služebního poměru se vypracoval na uznávaného odborníka v oblasti nákladní dopravy a za svoji činnost je pozitivně hodnocen jak služebními funkcionáři, tak odbornou veřejností. Jeho znalosti sociálních předpisů využívají při řešení závažných dopravních nehod i pracovníci územních odborů.

6. ppor. Bc. Jiří Matěcha
vrchní inspektor zásahové jednotky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Jiří Matěcha nastoupil do služebního poměru v roce 1991. Je aktivní a ochotný plnit úkoly nad rámec fondu výkonu služby a svých povinností při provádění služebních opatření k zajištění pořádku na území města Plzně. Tímto příkladným jednáním zároveň motivuje i ostatní kolegy na pracovišti.

7. por. Mgr. Bc. Milan Nekola
komisař oddělení dokladů a specializovaných činností, odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Milan Nekola nastoupil do služebního poměru v roce 1996. Aktivně spolupracuje s neziskovými organizacemi působícími v rámci Plzeňského kraje při řešení problematik cizinců na území České republiky a minoritních skupin v sociálně vyloučených lokalitách.

8. kpt. Bc. Luboš Jícha
vrchní komisař odboru obecné kriminality, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

Luboš Jícha nastoupil do služebního poměru v roce 1984. V oblasti drogově trestné činnosti působí 26 let, kdy se po celou dobu podílí na preventivní činnosti zahrnující mj. přednášky na školách, učilištích, ve státních institucích a v Armádě České republiky. Úzce spolupracuje s koordinátorem drogové problematiky při Krajském úřadě Plzeňského kraje.

9. kpt. Mgr. Václav Kovanda
vrchní komisař odboru kriminalistické techniky a expertíz, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Václav Kovanda nastoupil do služebního poměru v roce 1988. Na odboru kriminalistické techniky a expertíz vykonává znaleckou činnost v odvětví mechanoskopie, defektoskopie, metalografie a technická diagnostika. V těchto odvětvích je uznávaným specialistou a rovněž se podílí na přípravě nových znalců a vývoji inovací postupů zkoumání.

10. por. Bc. Václav Kadlec
komisař oddělení obecné kriminality, územního odboru Domažlice Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Václav Kadlec nastoupil do služebního poměru v roce 1987. Je aktivní a ochotný plnit úkoly nad rámec fondu výkonu služby a svých povinností. Tímto příkladným jednáním zároveň motivuje i ostatní kolegy na pracovišti.

11. nprap. Miroslav Pejsar
vrchní inspektor obvodního oddělení policie Domažlice, územního odboru Domažlice Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Miroslav Pejsar nastoupil do služebního poměru v roce 1992 a dlouhodobě dosahuje nejlepších výsledků v rámci obvodního oddělení policie Domažlice na úseku trestního řízení při zpracování složitých a na procesní úkony náročných případů trestné činnosti.

12. prap. Miroslav Barák
inspektor obvodního oddělení Nýrsko, územního odboru Klatovy Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

13. prap. Antonín Trnka
inspektor obvodního oddělení Nýrsko, územního odboru Klatovy Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Oba policisté zakročili proti psovi, který útočil a napadal 6letého chlapce v obci Janovice nad Úhlavou v srpnu 2014, kdy proti psovi použili střelnou zbraň a tím chlapci zachránili život a poté mu do příjezdu rychlé záchranné služby poskytovali první pomoc.

14. por. JUDr. Věra Krátká
komisařka oddělení obecné kriminality, územního odboru Klatovy Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Věra Krátká nastoupila do služebního poměru v roce 1974 a dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků na úseku trestního řízení při zpracování složitých a náročných případů trestné činnosti. S ohledem na svůj přístup k plnění úkolů v oblasti trestního řízení se stala pro další policisty oddělení, zejména věkově mladší, přirozenou a uznávanou autoritou.

15. npor. Bc. Ladislav Fronk
vedoucí obvodního oddělení Nýřany, územního odboru Plzeň-venkov Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Ladislav Fronk nastoupil do služebního poměru v roce 1989. Ve funkci vedoucího obvodního oddělení velmi úzce spolupracuje s místní samosprávou při řešení otázek spojených s bezpečnostní politikou na příslušném teritoriu.

16. npor. Bc. Pavel Vaník
vedoucí obvodního oddělení Dobřany, územního odboru Plzeň-venkov Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Pavel Vaník nastoupil do služebního poměru v roce 1992. Ve funkci vedoucího obvodního velmi úzce spolupracuje s místní samosprávou při řešení otázek spojených s bezpečnostní politikou na příslušném teritoriu.

17. prap. František Král
inspektor obvodního oddělení Rokycany, územního odboru Rokycany Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
František Král nastoupil do služebního poměru v roce 1993. Vykonává obchůzkovou službu v okrsku Rokycany – Jižní předměstí. Svěřené úkoly plní aktivně a svědomitě, i nad rámec výkonu svých pracovních povinnosti. Jmenovaný patří mezi jedny nejlépe hodnocené policisty na obvodním oddělení. Jeho komunikace a vystupování je na velmi dobré úrovni.

18. por. Bc. Roman Hašek
komisař oddělení obecné a hospodářské kriminality, územního odboru Rokycany Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Roman Hašek nastoupil do služebního poměru v roce 1991. Je zařazen na úseku objasňování majetkové trestné činnosti. Svým přístupem k bezvadnému plnění služebních povinností se výrazně podílí na výsledcích celého územního odboru Rokycany v oblasti majetkové trestné činnosti.

19. npor. Bc. Jan Hering
vedoucí dopravního inspektorátu, územního odboru Tachov Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Jan Hering nastoupil do služebního poměru v roce 1996. Ve funkci vedoucího dopravního inspektorátu velmi úzce spolupracuje s místní samosprávou při řešení otázek spojených s bezpečnostně dopravní politikou na příslušném teritoriu.

20. npor. Mgr. Bc. Jaroslav Nečas,
vedoucí oddělení obecné kriminality, územního odboru Tachov Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
Jaroslav Nečas nastoupil do služebního poměru v roce 1996. Svěřené úkoly plní aktivně a svědomitě, i nad rámec svých služebních povinností. Svým aktivním přístupem k výkonu služby motivuje i ostatní kolegy na pracovišti.

21. por. Bc. Ladislav Novotný
komisař 2. oddělení obecné kriminality, územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování Plzeň-město, Městské ředitelství policie Plzeň
Ladislav Novotný nastoupil do služebního poměru v roce 1990. Jeho specializací je řešení protiprávního jednání páchané na menšinách, kdy v tomto oboru působí i preventivně při začleňování menšin do společnosti. Svěřené úkoly plní aktivně a svědomitě, i nad rámec svých služebních povinností.

22. por. Bc. Roman Fryčka
komisař 1. oddělení obecné kriminality, územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování Plzeň-město, Městské ředitelství policie Plzeň
Roman Fryčka nastoupil do služebního poměru v roce 1997. Jeho specializací je odhalování a objasňování mravnostní trestné činnosti a trestné činnosti páchané na mládeži.

23. por. Mgr. Tereza Andělová
komisařka 1. oddělení obecné kriminality, územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování Plzeň-město, Městské ředitelství policie Plzeň
Tereza Andělová nastoupila do služebního poměru v roce 2008. Její specializací je odhalování a objasňování mravnostní trestné činnosti a trestné činnosti páchané na mládeži.

24. nprap. Eva Křížková
vrchní inspektor obvodního oddělení Plzeň Skvrňany, územního odboru vnější služby Plzeň-město, Městské ředitelství policie Plzeň
Eva Křížková nastoupila do služebního poměru v roce 1994 a dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků ve výkonu služby. Svěřené úkoly plní aktivně a svědomitě, i nad rámec výkonu svých pracovních povinnosti. Její komunikace a vystupování je na velmi dobré úrovni.

Alena Marešová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *