Plzeňský hejtman ocenil pracovníky v sociálních službách

Chápavý a lidský přístup, obětavost a spolehlivost, pracovitost, profesionalita, to vše se očekává u pracovníků příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti sociálních služeb. V pondělí 16. 3. 2015 ocenil hejtman kraje Václav Šlajs 16 pracovníků v sociálních službách za jejich obětavou práci.

„Kvalita služeb v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Plzeňským krajem je velmi
vysoká, a je to i vaší zásluhou. Řada klientů je na tom lépe, než by byla v domácím
prostředí. Chápu, že domov nelze ničím nahradit, ale péčí o klienty jim pocit domova
dodáváte. Děkuji vám za to, jak ke své práci přistupujete,“ řekl v úvodu hejtman Václav
Šlajs. Jeho slova potvrdil také radní pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz, který
přislíbil snahu nadále vytvářet podmínky pro to, aby pracovníci v sociálních službách
byli lépe finančně ohodnoceni.

Plzeňský kraj zřizuje 12 zařízení v oblasti sociální péče. V letošním roce kraj investuje
do vybudování pavilonů v zařízeních v Liblíně a v Žinkovech a v budoucnu uvažuje
také zřízení hospice.

Všichni ocenění pracovníci byli navrženi ředitelem nebo kolektivem zaměstnanců
v dané organizaci. Zvláštní ocenění obdržel ředitel Centra sociálních služeb v Tachově
Lukáš Bardon jako nejlepší ředitel příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti
sociálních služeb.

Ocenění pracovníci:

 Květuše Bartásková, vedoucí sociálních služeb Domově pro osoby se
zdravotním postižením Horní Bříza
Květuše Bartásková pracuje v zařízení v Horní Bříze od roku 1998, má velmi
citlivý přístup k uživatelům služeb, je velmi empatická a obětavá.

 Renata Businská, pracovník v sociálních službách v domově Panorama
spadající pod Centrum sociálních služeb Tachov
Paní Renata Businská je zaměstnána v Domově seniorů Panorama od roku
2005. Svým aktivním přístupem dokáže motivovat a do činností zapojit i seniory
s demencí. Paní Businská je pracovitá, svědomitá, snaživá, ochotná se
neustále ve své profesi vzdělávat a velmi jí záleží na výsledku její práce a na
spokojenosti klientů.

 Ing. Vilém Cais, investiční referent, zástupce ředitelky Domova Harmonie
Mirošov
Pan Vilém Cais do domova nastoupil v roce 2008. Během své pracovní činnosti
se podílel na zlepšování kvality poskytování sociálních služeb zejména
v oblastech provozně technických. Věnuje se úpravám společných prostor
domova z hlediska účelnosti, estetiky, stará se o propagaci Domova Harmonie.
Je velmi pracovitý, iniciativní, zodpovědný a precizní. Má zájem o fungování a
rozvoj Domova Harmonie, je dobrým manažerem.

 Jana Černá, fyzioterapeutka v domově v Panenské spadající pod Centrum
sociálních služeb Tachov
Paní Jana Černá pracuje v domově více než 8 roků. Svým přístupem si umí
získat velkou důvěru klientů a je seniory často vyhledávaná. Pozitivní energií
šíří kolem sebe dobrou náladu, dokáže si získat klienty i pro nácvik krátkých
zábavných vystoupení, které pak společně prezentují při společenských akcích
v domově.

 Libuše Hoblová, Domov klidného stáří Žinkovy
Paní Libuše Hoblová pracuje v organizaci jako nepedagogický vychovatel –
aktivizační pracovník. V organizaci pracuje od roku 2006. U klientů je velice
oblíbená, vykonává s nimi aktivizační činnosti se zaměřením na výtvarné
činnosti. Zajišťuje kulturní a společenské akce pro klienty.  Paní Hoblová je ke
klientům vstřícná, empatická a svým optimistickým přístupem je motivuje a
stará se o jejich dobrou náladu.

 Marie Klasnová, Centrum sociálních služeb Stod
Paní Marie Klasnová  pracuje v zařízení od roku 1998. V současné době je
zařazena na pracovní pozici pracovník v sociálních službách se zaměřením na
základní výchovnou nepedagogickou činnost. Paní Klasnová je svou povahou a
lidským přístupem vzorem člověka, jehož posláním je pomáhat potřebným. Její
empatie a přístup ke klientům vynikly zejména při změnách v domově, kdy se
někteří uživatelé stěhovali do svých nových domácností.

 Vladislava Klukanová, domov pro seniory Domažlice (spadá pod Centrum
sociálních služeb Domažlice)
Paní Vladislava Klukanová v domově organizuje volnočasové aktivity. Do
zařízení nastoupila před 16 lety jako zdravotní sestra. Pro klienty domova
pracuje s velkým nadšením a pracovním nasazením, plní přání a potřeby klientů
domova. Je obětavá, pečlivá a vždy pozitivně naladěná, je vzorem pro své
kolegyně.

 Andrea Kubešová, Domov seniorů Kdyně
Paní Andrea Kubešová pracuje v domově již osmým rokem. Je pracovníkem
přímé obslužné péče, v současné době je zástupkyní vedoucí. Paní Kubešová
je profesionálem při jednání s lidmi. Je usměvavá, přátelská, dokáže si dobře
zorganizovat svou práci, má přirozenou autoritu mezi zaměstnanci a je týmový
hráč.

 Kamila Moulisová, vedoucí zdravotního oddělení Domova pro osoby se
zdravotním postižením Milíře
Paní Kamila Moulisová v domově v Milířích pracuje již 18 let. Je ceněna za svůj
lidský a profesionální přístup. Paní Kamila je obětavá, je dobrým pomocníkem a
rádcem v jedné osobě.

 Marta Nosková, Domov Harmonie Mirošov
Paní Marta Nosková má na starosti v současné době výchovnou
nepedagogickou činnost. Do Domova Harmonie nastoupila roku 1981. Velkou
roli v jejím profesním životě hrají odborné kurzy celoživotního vzdělávání.
Připravuje interní školení pro pracovníky domova v rámci vzdělávání
pracovníků. Paní Nosková je pracovitá, cílevědomá, kreativní, cizí jí nejsou
nové myšlenky k zlepšování kvality sociálních služeb.

 Jitka  Novysedláková, Domov pro osoby se zdravotním postižením
Bystřice nad Úhlavou
Paní Jitka Novysedláková již 41 let pečuje o klienty domova v Bystřici nad
Úhlavou. Po celou dobu se řídí heslem: „Jsem zde pro klienty a ne naopak“.
Paní Jitka je spolehlivá, citlivě řeší individuální potřeby klientů. Snaží se o
aktivní zapojení klientů do kulturních a sportovních akcí pořádaných domovem,
samozřejmě s ohledem na jejich možnosti. Ochotně pomáhá novým kolegyním
v roli školitele.

 Jindřiška Prachniarová, sociální pracovnice v přímé péči v Domě sociální
péče Kralovice
Paní Jindřiška Prachniarová byla navržena na ocenění pro její chápavý a lidský
přístup k uspokojování potřeb  klientů v Domě sociální péče Kralovice.

 Eva Správková, uklízečka v Domově sociálních služeb Liblín
Kolektiv zaměstnanců domova vyhodnotil jako nejlepší pracovnici paní Evu
Správkovou, která pracuje v domově jako uklízečka. Paní Správková je
pracovitá, spolehlivá, nekonfliktní, přátelská jak v kolektivu, tak i k uživatelům
domova. Při úklidu si ráda zpívá.

 Ivana Štěpánková, pracovnice sociální péče v Domově sociálních služeb
Liblín
Ivana Štěpánková pracuje v domově od roku 1986, tedy 28 let, jako pracovník
sociálních péče. Svoji práci bere jako poslání, úkoly plní zodpovědně a
samostatně. V kolektivu zaměstnanců je velmi oblíbená, přátelská, aktivně
pomáhá uživatelům domova i kolegům. S obyvateli jedná citlivě a vstřícně, umí
se vcítit do jejich problémů.

 Lubica Vaňková, vedoucí zdravotního a sociálního úseku v domově
Černovice (spadá pod Centrum sociálních služeb Domažlice)
Paní Vaňková v Domově pro seniory v Černovicích pracuje od roku 1987 jako
všeobecná sestra, nyní jako vedoucí zdravotního a sociálního úseku. Spolehlivě
řídí kolektiv 40 zaměstnanců v přímé péči, zodpovídá za práci všeobecných
sester. Svoji práci zvládá na jedničku, jak po odborné, tak i po lidské stránce.
Pro každého má slůvko povzbuzení, je vstřícná a přátelská. S úsměvem na
tváři zvládá své pracovní povinnosti a každodenní úkoly.

 Nejlepší ředitel příspěvkových organizací PK v oblasti sociálních služeb
Bc. Lukáš Bardon, ředitel Centra sociálních služeb v Tachově
Pan Lukáš Bardon je ředitelem Centra sociálních služeb v Tachově od r. 2009.
Navázal na své působení sociálního pracovníka v Domově pro osoby se
zdravotním postižením Milíře. Po celé šestileté období ve funkci ředitele pracuje
zodpovědně a spolehlivě a centrum pod jeho vedením patří mezi nejlepší
pobytová zařízení v Plzeňském kraji.

Alena Marešová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *