Plzeňské dobrovolné hasiče čeká nový benefit, 2000 na městskou dopravu

Plzeň přichází s novým benefitem pro členy jednotek svého Sboru dobrovolných hasičů. Začne každoročně poskytovat dobrovolným hasičům finanční dar ve výši 2000 korun, a to jako příspěvek na dopravu v MHD. Zajištění benefitů a zlepšení podmínek dobrovolných hasičů je součástí dvouleté kampaně Staň se dobrovolným hasičem, kterou město odstartovalo letos na jaře a která chce zvýšit prestiž a povědomí o této veřejné službě, chce posílit právní postavení dobrovolného hasiče i zatraktivnit činnost v jejich jednotkách. Poskytnutí finančního daru schválila Rada města Plzně.

„Máme zájem oceňovat a podporovat stávající i nové členy Jednotek sboru dobrovolných hasičů, které jsou významnou organizační složkou města. Není to jen koníček, dobrovolní hasiči naplňují poslání pomáhat a zachraňovat ve volném čase, bez nároku na odměnu. Toto si uvědomujeme, a proto jim chceme poskytovat lepší podmínky,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Finanční dar na dopravu bude poskytnut každému členovi jednotky Sboru dobrovolných hasičů zřizované statutárním městem Plzeň (jeho městskými obvody), který má uzavřenou smlouvu o členství v jednotce s jejím zřizovatelem a který v uplynulém kalendářním roce splnil předepsaný rozsah odborné přípravy podle Řádu výkonu služby v jednotkách HZS, SDH obcí a SDH podniků, má platnou zdravotní prohlídku a je držitelem Plzeňské karty. Splnění podmínek každoročně ověří a na žádosti o poskytnutí daru potvrdí velitel příslušné jednotky. Následně velitel jednotky žádost doručí Odboru krizového řízení Magistrátu města Plzně, který zajistí uzavření příslušných smluv a vyplacení darů.

Cílem plzeňské kampaně Staň se dobrovolným hasičem je doplnit stavy Jednotek sboru dobrovolných hasičů. Ti postupně stárnou, přičemž nových členů nepřibývá tolik, kolik je třeba. Projekt proto primárně cílí na mladé lidi. Radnice i městské obvody se snaží zvyšovat atraktivitu členství u dobrovolných hasičů, postupně jim vylepšují zázemí, techniku a vybavení jednotek. V Plzni působí 16 jednotek dobrovolných hasičů, mají kolem 250 členů. Jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, jejich existence je zakotvena v zákoně, obec má povinnost je zřídit. Město připravuje i další benefity.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *