Plzeňská radnice ocenila mimořádné činy

Sedm mimořádných činů, které se staly v letošním roce, ocenil odbor bezpečnosti a prevence kriminality společně s odborem krizového řízení magistrátu při slavnostním setkání na plzeňské radnici, nad kterým převzal záštitu primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Mezi čtrnácti oceněnými jsou hasiči, policisté, strážníci a záchranáři.

 

Uznání v podobě pamětní plakety letos pošesté uděluje město za příkladné životní postoje lidí, kteří prokázali obětavost, odvahu a svým zákrokem při mimořádné události se zasloužili o záchranu lidského života.

„Dovolte mi z tohoto místa smeknout pomyslný klobouk nad tím, co jste dokázali. Za záchranu života, který je tím nejcennějším, co máme, vám patří náš dík,“  uvedl primátor Martin Zrzavecký.

 

Oceněni byli:

 

SLOŽKA

OCENĚNÍ

SKUTEK – 2014

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Petr Svoboda

Bc. Michal Kmeč, DiS.

Podpraporčík Svoboda svým bezprostředním a rychlým jednáním ochránil život a zdraví svého kolegy dne 12. června při náhlém výbuchu tlakové láhve v těsné blízkosti prostoru skladové haly v Liticích, kde se oba hasiči nacházeli. Nadpraporčík Michal Kmeč byl při tomto zásahu velitelem první jednotky, která se dostavila na místo požáru. Svým nasazením a rozhodným vedením zásahu přispěl nemalou měrou k úspěšnému uhašení požáru a k ochraně vedlejších budov průmyslového areálu v Liticích.

Roman Palán

Dne 11. listopadu byla jednotka HZS PK vyslána k záchraně osoby do Rabštějnské ulice v Plzni, kde muž vyhrožoval skokem ze 4. patra domu. Nadstrážmistr Palán s mužem navázal komunikaci a po krátké době jej přesvědčil, aby umožnil vstup do bytu jednotkám IZS a souhlasil  s ošetřením lékařkou ZZS.  Nstržm. Palán svým jednáním opakovaně zachránil život při podobně vypjatých zásahových situacích.

Policie ČR

Karel Krosnař

David Mayer

Policisté Obvodního oddělení Plzeň – Bory praporčík Karel Krosnař a podpraporčík David Mayer dne 31. července provedli rozsáhlou prověrku míst v lokalitě Litice, kde se pohřešovaný muž z Prahy mohl nacházet. Důkladným pátráním v náročném terénu zjistili, že senior zapadl v bahnitých mokřadech, když si krátil cestu přes místo, kde se původně nacházel rybník Latišov. Přestože byl zhruba 100 metrů od pevné půdy, policisté neváhali se nebezpečným terénem vydat a vlastními silami muže z bahna vytáhli.

 

Miroslav Koudele

Praporčík Miroslav Koudele dne 25. února bez zaváhání zahájil u muže, se kterým projednával vrácení zbrojního průkazu a který náhle upadl do bezvědomí, resuscitaci prováděním srdeční masáže. Průběžně ji opakoval až do příjezdu RZS Plzeň, která si pacienta převzala, stabilizovala a převezla do FN Plzeň.

Městská policie Plzeň

Strážníci:           

Stanislav Šlehofr

Petr Horvát

Strážníci Stanislav Šlehofr a Petr Horvát poskytli neprodleně první pomoc závodníkovi, který zkolaboval při sportovní akci „Půlmaraton“ konající se 4. října. Do příjezdu ZZS zahájili resuscitaci a nepřímou masáž srdce. Nadále poskytli nezbytnou pomoc i zasahujícímu týmu ZZS.

 

Strážníci:               

Tomáš Smaha

Bc. Artur Tereščenko

Dne 13. září 2014 hlídka ve složení strážník Smaha a strážník Tereščenko projížděla sady Pětatřicátníků, kde si za přechodem pro chodce povšimla stojícího vozidla s rozsvícenými varovnými světly a osoby ležící za ním. Strážníci na místě zjistili, že došlo k dopravní nehodě srážky osobního vozidla s chodkyní, která ležela na silnici a silně krvácela z hlavy. Řidič havarovaného vozu byl v šoku a nebyl schopen komunikovat. Strážník Tereščenko s kolegou okamžitě začali ležící zraněné ženě poskytovat první pomoc, snažili se zamezit dalšímu krvácení, se zraněnou komunikovat a zajištovat základní životní funkce. Přítomní strážníci pomáhali i záchranářům po jejich příjezdu na místo nehody.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

MUDr. Hana Böhmová

Pavel Němec, DiS. (záchranář)

Václav Matějka

(řidič-záchranář)

Roman Štětka

(zdravotní bratr)

Pavla Kozubíková (operátorka)

Výjezdová skupina ZZS pod vedením MUDr. Hany Böhmové zachovala  resuscitovala mladého muže, který dne 4. května 2014 upadl do bezvědomí na fotbalovém hřišti v Liticích. Ještě předtím operátorka Pavla Kozubíková zahájila se svědky události telefonickou asistovanou neodkladnou resuscitaci, kteří pod jejím bezchybným vedením prováděli nepřímou srdeční masáž. Po několikadenní léčbě byl pacient propuštěn z nemocnice. Dnes žije bez jakýchkoliv omezení.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *