Městská rada schválila návrh rozpočtu na rok 2016. Plzeň bude hospodařit s téměř šesti miliardami

Rada města Plzně dnes odsouhlasila návrh rozpočtu na rok 2016, vykazuje kladné saldo příjmů a výdajů. Dokumentem se ještě budou zabývat zastupitelé na svém jednání 10. prosince. Pro příští rok návrh počítá s příjmy města ve výši 5,919 miliardy korun, což je o 11 procent víc ve vztahu ke schválenému rozpočtu roku 2015, výdaje mají být 5,691 miliardy korun, meziročně o 9,8 procenta nižší. Mezi největší investiční akce, na něž jsou pro příští rok alokovány peníze, patří rekonstrukce trati Karlovarská a úpravy tribuny ve Štruncových sadech, mezi nově zahájené pak například vyhrazený jízdní pruh na Karlovarské.  

 

 

PŘÍJMY:

 

Nejvyšší příjmy má město z cizích daní, pro rok 2016 jsou stanoveny ve výši 3,470 miliardy korun, což je oproti očekávané skutečnosti roku 2015 nárůst o 4,8 procenta. „Odráží se tam růst hospodaření, který se naplno projevil v druhé polovině tohoto roku, respektive od letošního září, stejně tak nárůst daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti v důsledku navýšení procentního podílu obcí na této dani na úroveň před Nečasovo úsporným daňovým balíčkem,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas. Další významnou část oblasti příjmů tvoří příjmy z pronájmu městského majetku, ty jsou do rozpočtu zapracovány ve výši 646 milionů korun, přičemž nejvyšší příjmy z pronájmu jsou v oblasti vodohospodářské infrastruktury, tepla a správy bytového a nebytového fondu. „Kapitálové příjmy máme pro rok 2016 stanoveny na 929,9 milionu korun. Zatímco loni jejich ‚gró‘ tvořily dotace, letos to je příjem z prodeje vodárenské infrastruktury společnosti Vodárna Plzeň, za nějž získáme 858,9 milionu korun. Je to zakončení celého procesu nákupu společnosti Vodárna Plzeň a jejích akcií. My jsme letos zaplatili za akcie, příští rok jim prodáme vodárenskou infrastrukturu v jejich ceně,“ vysvětlil Pavel Kotas. Město také předpokládá příjem z prodeje domů ve výši 40 milionů korun, z prodeje bytů a nebytových prostor ve výši 14 milionů korun a z prodeje pozemků 17 milionů korun. Co se týká dotací, klíčové evropské projekty ITI a IROP se zatím „nerozběhly“, tomu tedy odpovídá nízká částka na dotacích v oblasti příjmů rozpočtu pro rok 2016. Oproti letošnímu roku se meziročně zvýší dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy, a to o 2,4 procenta, město tak dostane 121 milionů korun, přičemž podíl městských obvodů tvoří 36,6 milionu korun. „Nárůst dotace je dán tím, že město přebírá některé kompetence související s oblastí životního prostředí, zároveň je zohledněn meziroční nárůst počtu obyvatel,“ vysvětlil Pavel Kotas.

 

VÝDAJE:

 

Nejvyšší sumu z celkové částky 5,691 miliardy korun tvoří provozní výdaje. Pro rok 2016 jsou stanoveny ve výši 4,299 miliardy korun. Nejvýznamnější oblasti provozních výdajů tvoří takzvané běžné výdaje, tedy výdaje na činnost úřadu spojené s výkonem státní správy i samosprávy, výdaje na provoz a údržbu budov a podobně. Běžné výdaje by měly činit 1,138 miliardy korun (Magistrát města Plzně 692 milionů korun, městské obvody 446,4 milionů korun). Další složku provozních výdajů tvoří výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, tedy například komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště a další, kdy jsou výdaje pro rok 2016 stanoveny na 749,9 milionu korun, meziroční nárůst je v tomto případě 17 procent. „Ten nárůst je dán několika faktory. Zaprvé je to přechod na celoměstský odpadový systém, dále záměr města investovat do oprav bytového fondu města, stejně tak daň z přidané hodnoty a daň z prodeje nemovitých věcí, kterou zaplatíme v souvislosti s prodejem vodohospodářské infrastruktury,“ doplnil Pavel Kotas. Výdaje souvisí i s městskou hromadnou dopravou, pro Plzeňské městské dopravní podniky počítá radnice pro rok 2016 s částkou ve výši 833,2 milionu korun, oproti původnímu výhledu je to o devět milionů korun méně. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízených městem budou ve výši 852,3 milionu korun.

 

Kapitálové výdaje pro příští rok jsou stanoveny ve výši 1,392 miliardy korun, což je meziročně o zhruba 200 milionů korun méně. Patří pod ně stavební investice (1,180 miliardy korun), přičemž 677 milionů korun jde na akce, které již běží, zbylá část peněz je určena na nové investiční akce. Pod kapitálové výdaje patří také nestavební investice, tedy pořízení strojů a zařízení, dopravních prostředků, výpočetní techniky, uměleckých děl a podobně za 28,4 milionu korun, dále například také výdaje za pořízení budov a výkupy pozemků (77,8 milionu korun).

 

Mezi největší investiční akce, na něž půjdou peníze z rozpočtu roku 2016, patří rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská (100,8 milionu korun), rekonstrukce Letkovské ulice (39,2 milionu korun), náhradní hřiště pro TJ Slovan (47,2 milionu korun), dokončení rekonstrukce stadionu Štruncovy sady (56,9 milionu korun) a rekonstrukce napájení Slovany – Černice (39,7 milionu korun). Nově zahájenými projekty pak budou vyhrazený jízdní pruh Karlovarská (15 milionů korun, celkové náklady 32 milionů korun), Obytný soubor Stráň (17 milionů korun, celkové náklady 30 milionů korun) a vodovody a kanalizace v ulici Kapitána Jaroše (29 milionů korun).

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *