Plzeňská lékařská fakulta zahájila dostavbu univerzitního kampusu v sousedství fakultní nemocnice

Rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., dnes spolu s děkanem plzeňské lékařské fakulty prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., a dalšími hosty zahájili poklepáním na základní kámen druhou etapu výstavby Univerzitního medicínského centra (UniMeC). Po dokončení kampusu získá plzeňská lékařská fakulta po více než 75 letech sídlo, které je naprojektováno přímo pro moderní výuku všeobecného a zubního lékařství.

„V těsném sousedství Fakultní nemocnice Plzeň vyrůstá moderní kampus, který vytvoří na jednom místě kompletní zázemí pro výuku budoucích lékařů i výzkum a nahradí tak dosavadní nevyhovující prostory, rozptýlené v různých částech města,“ říká děkan fakulty prof. Jindřich Fínek. Výstavba hlavní budovy kampusu UniMeC bude dokončena v roce 2022.

Budování začalo první etapou v roce 2012. Do roku 2014 pak na adrese alej Svobody vyrostly tři nové objekty – sídlo pro pět teoretických ústavů fakulty a dvě budovy Biomedicínského centra, které se věnuje primárně výzkumu. V roce 2016 bylo budování hlavní budovy dokončeno výstavbou posluchárny pro 200 osob. První etapa výstavby UniMeC zahrnovala investice do budov a přístrojů ve výši 462 mil Kč. Dnes zahájená druhá etapa si vyžádá téměř 1500 mil Kč. „Pro financování druhé etapy získala fakulta podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a letos v srpnu byla na základě výsledků výběrového řízení podepsána smlouva se zhotovitelem stavby – společností GEMO a.s. Autorem projektu je VPÚ DECO Praha a.s.,“ sdělila proděkanka fakulty pro rozvoj a vnější vztahy, doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

Zástupci obou firem byli také mezi hosty, kteří přijali roli „kmotrů“ stavby a ujali se kladívek při poklepání základního kamene – za firmu VPÚ DECO Praha a.s. předseda představenstva Ing. Lubor Hoďánek, za firmu GEMO a.s. Ing. Miloslav Bouda, ředitel divize Čechy a hlavní manažer stavby. Dále toto pozvání přijali a kámen poklepali ředitelka Odboru administrace projektů vysokých škol MŠMT, Mgr. Lenka Procházková, za město Plzeň jeho primátor Mgr. Martin Baxa, poslankyně Parlamentu ČR doc. PaedDr. Ilona Mauritzová. Ph.D., a ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Uvnitř hlavní budovy, jejíž výstavba byla právě zahájena, vzniknou 3 posluchárny, 23 praktikáren a seminárních místností, 5 vyšetřoven a ambulancí, 29 laboratoří, simulační centrum, dále studovny, pracovny, šatny nebo garáže. Do nového kampusu se přesune i děkanát, knihovna, vznikne tu menza a další zázemí pro studenty a pedagogy. V budoucnu je uvažováno ještě s třetí etapou výstavby UniMeC. Tou by měla být sportovní hala a zároveň sídlo Ústavu tělesné výchovy, který jako jediný i po dokončení aktuální II. etapy zůstane umístěn mimo nový kampus.

Vybudování Univerzitního medicínského centra se stalo nezbytností i vzhledem ke zvyšujícímu se počtu studentů. V souladu s nařízením vlády přijala letos Lékařská fakulta v Plzni na obor Všeobecné lékařství v češtině na 300 studentů, což je o 50 více než vloni. Dalších více než 40 studentů nastupuje na obor Zubní lékařství. Navýšený počet uchazečů plánuje fakulta přijímat i v dalších letech. V současné době studuje v Plzni na 2000 budoucích lékařů, z toho je na 500 cizinců. (lfuk)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *