Plzeň zmodernizovala úpravnu, Plzeňanům zajistí vysoce kvalitní pitnou vodu

Město Plzeň zrekonstruovalo a zmodernizovalo svou úpravnu vody za 1,09 miliardy korun včetně DPH. Jedna z největších investic v oblasti vodohospodářské infrastruktury na území západočeské metropole zajistí Plzeňanům vysoce kvalitní pitnou vodu. Jak ukázal zkušební provoz, jenž běžel od září 2015 do března 2016, úpravna po rekonstrukci dokáže mimo jiné zbavit vodu pesticidů tak, že jsou jejich hodnoty na výstupu prakticky nulové. Město už proto nepotřebuje výjimku hygieny. Na úpravy, které trvaly dva roky, čerpala Plzeň evropské dotace ve výši 660 milionů korun. Zhotovitelem akce byla společnost SMP CZ, a.s., člen skupiny VINCI.  

„Tento projekt je investicí do zdraví občanů. Kvalita vody je základem a já jsem rád, že voda v Plzni bude patřit, respektive už patří, mezi jednu z nejlepších v České republice. Kolaudační rozhodnutí jsme získali před několika dny, úpravna tím nastartovala svůj ostrý provoz,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

 

Podle technického náměstka primátora a předsedy představenstva Vodárny Plzeň Pavla Šindeláře byl impulzem pro rekonstrukci úpravny vody výskyt stále účinnějších a nevyzpytatelnějších pesticidů i léčiv ve vodě odebírané z řeky Úhlavy a určené pro úpravu na pitnou vodu. „Změna charakteru nečistot v surové vodě si vyžádala adekvátní obměnu procesu její úpravy. Na základě informací, které byly získány ze zkušebního provozu, můžeme konstatovat, že rekonstrukce splnila účel,“ uvedl Pavel Šindelář.

 

Vodárna Plzeň sleduje ve svých měřeních více než 70 pesticidních látek. Výjimka, kterou vydala Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se vztahovala na pět pesticidních látek (acetochlor, chlorotoluron, metazachlor, terbuthylazine, metolachlor) a jejich součet. Toho se při zkušebním provozu naměřilo na vstupech surové vody průměrně 0,526 µg/l; na výstupu byl obsah všech těchto látek pod mezí detekce analytické techniky, tedy prakticky nulový.

 

„Pitná voda je médium, se kterým se člověk ve svém životě setkává nejčastěji, a proto jsou z tohoto pohledu na její kvalitu kladeny ty nejvyšší požadavky. Modernizací úpravny vody jsou tyto požadavky jednoznačně splněny a byl učiněn významný krok ke snižování zdravotního rizika pro obyvatele všech věkových kategorií celé plzeňské aglomerace zásobované pitnou vodou z této úpravny, tedy pro téměř 200 tisíc obyvatel,“ uvedl ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje Přemysl Tomašuk. Podle jeho slov je úroveň všech sledovaných ukazatelů podlimitní a splňuje přísné parametry vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky a direktivy EU.

 

„Jedná se o jeden z největších vodohospodářských projektů na zlepšení jakosti pitné vody, kdy byl díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 zvýšen výkon úpravny vody až na tisíc litrů za sekundu. Právě Plzeň je dobrým příkladem toho, že se město může domluvit na převzetí a správě vodohospodářské sítě od soukromé firmy, a  přímo ji i provozovat. Právě díky zkrácení smlouvy a převodu infrastruktury ze soukromé společnosti na město mohla Plzeň získat dotaci na rekonstrukci a modernizaci úpravny. Navíc díky vlastnickému modelu cena vody plně odpovídá nákladům a město tak získává i prostředky na údržbu. Přičemž zároveň uplatňuje solidární cenu za vodu vůči svým občanům,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Jan Kříž.

 

 

Součástí modernizace úpravny bylo mimo jiné doplnění technologického procesu o filtraci přes granulované aktivní uhlí. Podle provozního ředitele Vodárny Plzeň Jana Kretka tato filtrace již byla na plzeňské úpravně používána, nicméně její rozsah nestačil pro veškerou upravovanou vodu. „Pro její plnohodnotné začlenění bylo nutné omezit filtrační plochu pískových rychlofiltrů, přebudovat ozonační nádrže na čerpací jímky a proces zkompletovat dalším přečerpáváním vody. Dalším významným opatřením bylo vylepšení procesu ozonizace,“ vysvětlil Jan Kretek. Zaveden byl nový způsob mísení ozonu s vodou, jako zdroj pro výrobu ozonu nyní slouží technický kyslík.

 

Modernizace také zefektivnila kalové hospodářství, kdy se část technologické vody vrací zpět do procesu bez negativního vlivu na kvalitu. „Technickou libůstkou je osazení UV záření, které umožňuje využít na dezinfekci vody i fyzikální princip,“ dodal Jan Kretek. Veškeré úpravy probíhaly za stálého provozu výroby pitné vody. Nejen složitá technologie ale pomáhá hlídat kvalitu vody, jako živý indikátor slouží i dvě nádrže s rybami. Voda na výstupu jde i do nádrže s velmi citlivými jesetery. V případě jejich jakékoliv abnormální reakce je možné reagovat v následných technologických stupních úpravy vody.

 

Zhotovitelem projektu nazvaného Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň byla společnost SMP CZ, a. s., člen skupiny VINCI. „I pro společnost SMP CZ, a. s. byla Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň jednou z nejvýznamnějších a největších staveb za poslední dva roky v oblasti vodohospodářských staveb. Byla to příležitost zúročit naše dlouholeté zkušenosti, které náš tým nasbíral během předchozích rekonstrukcí dalších významných úpraven vod v Severních a Jižních Čechách a na Vysočině. Posláním naší společnosti je vytvářet díla, která jsou prospěšná lidem, na která jsme hrdí, a která přetrvají po generace. Tímto projektem se toto naše poslání bezezbytku naplnilo,“ uvedl Jan Freudl, výrobní ředitel společnosti SMP CZ, a.s..

 

Město Plzeň na projekt získalo evropskou dotaci z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady projektu jsou 1,09 miliardy korun včetně DPH, z toho uznatelné náklady činí zhruba 869,4 milionu korun bez DPH. Výše dotace EU je 623,3 milionu korun bez DPH, dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR 36,6 milionu korun bez DPH.

 

Podle ředitele Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně Ericha Beneše, jenž pro radnici zajišťuje žádosti o evropské dotace, Plzeň v oblasti vodohospodářské infrastruktury za finanční podpory Evropské unie už zrealizovala projekty za několik miliard korun. V přepočtu na obyvatele patří při čerpání peněž v této oblasti mezi nejúspěšnější města v ČR. Mezi nejmladší realizované projekty města patří kromě rekonstrukce a modernizace úpravny vody na Homolce také dostavba kanalizace v Liticích za zhruba 10,3 milionu korun včetně DPH, která zajistila napojení 300 obyvatel. Aktuálně město pracuje například na projektu vybudování retenční nádrže při západním silničním okruhu.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *