Plzeň zítra vyžene zimu z kotliny. Línému kohoutovi usekne na Lüftnerce hlavu průvod maškar

Konec února se blíží, přichází čas vyhnat o poslední neděli tohoto nejkratšího měsíce roku zimu z  plzeňského dolíku. Všichni, kdo už se těší na jaro, jsou srdečně očekáváni v  maskách i bez nich v neděli 24. února ve 14 hodin před 7. základní školou v  sídlišti Vinice. Odtamtud se maškarní průvod, určitě plný originálních a stylových masek, společně s  přihlížejícími přesune na statek Lüftnerka. Účastníci akce mají vstup do Zoologické a botanické zahrady města Plzně zdarma.

U statku se představí staré lidové zvyky spojené se zimou a předjařím. Především bude setnuta hlava línému (slaměnému) kohoutovi. To proto, „že za vinu se mu dává, že ač odpoledne je už o poznání déle vidět, rána se pořád ještě halí ve tmě“. Také se tady mezi sebou nemilosrdně utkají Zimomilci s  Jaromilci. Ještě se nikdy nestalo, aby zvítězili ti první!

Další zastávka se uskuteční v  časovém rozpětí mezi 15,15 až 15,45 hod. u Kalikovského mlýna. Dětem cestu zpříjemní svezení na pivovarském voze taženém koňmi a vezoucím čaj pro zahřátí. Vůdčí postava průvodu Jaromil X., zde pronese svoji hlavní řeč a vyhlásí a odmění nejvtipnější masky. Ceny budou letos prémiové – jak se sluší na jubilejní desátý ročník! Zejména tu však vzplane a pro jistotu bude ještě utopen symbol zimy – Morana.

Velké veselí určitě vypukne kolem 16. hod. před radnicí poté, co bude zima pro jistotu spoutána, uložena do rakve a odnesena do městské šatlavy. Jaromil X. tak bude moci s  čistým svědomím oznámit primátorovi města Plzně panu Martinu Baxovi, že zima byla z  plzeňské kotliny definitivně vyhnána. Odpolední program vyvrcholí soutěžním pojídáním masopustních koblih Plzeňský koblížek o titul koblížkového krále a prince.

(Upozornění pro všechny, kteří se k  vyhánění zimy připojí po trase průvodu: Časy jsou pouze orientační. Záleží na počtu účastníků a počasí.)

Vyhánění zimy z  plzeňské kotliny je první letošní akcí v  rámci celoročního víkendového a svátečního doprovodného programu v  Zoologické a botanické zahradě města Plzně. V  průběhu roku se uskuteční dalších minimálně 28 půldenních, celodenních a dvoudenních environmentálně, soutěžně, naučně a kulturně zaměřených aktivit. (tz)

Ilustrační foto

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *