Plzeň získala ocenění Přívětivý úřad 2016, své fungování chce dál zlepšovat

Statutární město Plzeň získalo ocenění Přívětivý úřad 2016 za první místo v rámci Plzeňského kraje. Soutěž vyhlásilo Ministerstvo vnitra České republiky, jejím cílem bylo najít nejpřívětivější úřady obcí s rozšířenou působností v zemi. Město Plzeň bylo kladně hodnoceno za mobilní aplikaci „Plzeň – občan“, jež obyvatelům nabízí rezervační systém k návštěvě úřadu, praktické návody na řešení životních situací, aktuální dopravní informace včetně mapy parkovacích zón nebo adresář důležitých míst včetně kontaktů. Komise ocenila i vnořenou aplikaci Plzni.to, jež slouží k hlášení závad na městském majetku. Za rok 2015 bylo jejím prostřednictvím podáno tisíc oznámení.

 

„Ocenění vnímám jako poděkování za kontinuální práci všech, kteří se na chodu úřadu podíleli a podílejí. Město se snaží být vstřícné a usnadňovat lidem vyřizování jejich záležitostí i komunikaci s úřadem. Tento proces nekončí, máme připraveny další projekty na zefektivnění fungování magistrátu nejen směrem k občanům, ale i uvnitř organizace,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Podle ředitele Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně Petra Trinera aktuálně žádá město o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, a to na projekt Kvalita pro budoucnost. „Jeho výsledkem by měl být ještě další posun veřejné správy směrem k občanovi. Chtěli bychom třeba navázat užší spolupráci s vybranými skupinami klientů námi poskytovaných služeb, kteří poskytnou úřadu zpětnou vazbu v  tom, co je třeba zlepšit, zefektivnit,“ vysvětlil Petr Triner.

Prvního ročníku soutěže Přívětivý úřad se zúčastnilo 190 obcí s rozšířenou působností, přívětivost a otevřenost se testovaly pomocí dotazníkového šetření. Ocenění udělovalo ministerstvo na slavnostním setkání v Benešově, za město Plzeň ho z rukou náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jany Vildumetzové převzali Petr Vágner, vedoucí kanceláře tajemníka magistrátu, a Radek Kolářík ze Správy informačních technologií města Plzně. Dotazník například hodnotil aktualizaci webových stránek, komunikaci s občany přes sociální sítě, zjišťování zpětné vazby nebo využívání on-line technologií.

Ministerstvo vnitra prostřednictvím dotazníku oslovilo 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy. Dotazník byl sestaven na základě čtyř desítek kritérií rozdělených do tří oblastí – otevřenost, transparentnost a komunikace. Elektronické formuláře se vrátily od 190 úřadů, posloužily ke zpracování soutěžního žebříčku i odhalení zajímavých praxí. Studie například prokázala, že v oblasti využívání již dostupných on-line služeb značná část úřadů stále zaostává. Pouze okolo 55 % obcí používá elektronický objednávkový systém pro agendy občanských průkazů a cestovních dokladů. Dalším hodnotícím kritériem byla dostupnost, dotazník prokázal, že 78 % obcí s rozšířenou působností prodlužuje minimálně jednou týdně úřední hodiny. Závěry konstatují, že dochází k postupné modernizaci úřadů a zvyšování přívětivosti vůči občanům.

V rámci Plzeňského kraje se za město Plzeň zařadily Rokycany na druhém a Domažlice na třetím místě. Vítězem za celou Českou republiku se stal Liberec, na druhém místě skončila městská část Prahy 18, na třetím Žďár nad Sázavou.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *