Plzeň získala dotaci na pět projektů v oblasti prevence kriminality

Plzeň uspěla se žádostí o dotaci na pět svých projektů v oblasti prevence kriminality. Podporu získala z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky. Konkrétně dotace míří na asistenty prevence kriminality i na domovníky – preventisty, na projekt nazvaný I prevence může být legrace, na rozšíření kamerového systému na území prvního městského obvodu i na vybavení prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vzducholoď. Rozpočtové opatření související s některými projekty dnes schválila Rada města Plzně.

„Celková podpora z ministerstva vnitra na našich pět projektů činí 1,534 milionu korun, spoluúčast města Plzně je zhruba 620 tisíc korun,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Projekt Asistent prevence kriminality Plzeň realizuje díky podpoře ministerstva vnitra od roku 2014, prioritně cílil na lokalitu „Plac“ neboli blok ulic Plachého a Korandova. V uvedené lokalitě došlo k výraznému zklidnění stávajících problémů, z tohoto důvodu byla koncem roku 2015 činnost asistentů více směřována také do okolí dané lokality, tzn. do okolí CAN Plzeň a ostatních přilehlých ulic, tedy do Tylovy, Kotkovy, Koperníkovy, Husovy i do přilehlého Husova parku. Dotace činí 516 tisíc korun, podíl města 150 tisíc korun.

Projekt I prevence může být legrace cílí na děti ve věku osm až 20 let ze sociálně vyloučeného prostředí, připravuje pro ně celkem dva šestidenní táborové pobyty, z nichž jeden nyní probíhá. Pořádají je organizace Ponton, z. s. a Společnost Tady a teď, o. p. s. Během pobytu jsou u dětí a mladých lidí systematicky (individuálně i kolektivně) posilovány hodnoty a dovednosti, jako je odpovědnost za vlastní jednání, umění říci ne, rozpoznání rizikových situací a schopnost se v nich včas orientovat, role oběti a výhody a nevýhody problematického jednání. Dotace je ve výši 120 tisíc korun, podíl města činí 31 650 korun.

Projekt Domovník – preventista v Plzni byl poprvé realizován v roce 2015, cílil na vytipované bytové domy v majetku města na adrese Plachého 44 a 46, které se nacházejí v rizikové lokalitě Plac a kde působí asistenti prevence kriminality. Pozice domovníka – preventisty bude klíčovou v komunikaci mezi nájemníky, asistenty prevence kriminality, Městskou policií Plzeň a bytovým odborem magistrátu včetně správce objektů – Obytnou zónou Sylván, a to při řešení základních otázek bezpečnosti, pořádku v domě a v jeho bezprostředním okolí. Cílem je zavedení pozice celkem 5 domovníků – preventistů v každém z vybraných bytových domů. Výběr domovníků probíhal na základě standardního výběrového řízení. Jednou z podmínek bylo, aby domovník bydlel přímo ve vybraném bytovém domě. Vybraní domovníci jsou zaměstnáni na DPČ minimálně po dobu 6 měsíců. Dotace je 213 tisíc korun, podíl města 45 tisíc korun.

Další z projektů, Vybavení nových prostor NZDM Vzducholoď, se týká nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. To poskytuje bezplatně sociální službu mladým lidem nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci a ohroženým sociálním vyloučením. Klub fungoval do 31. ledna 2016 v lokalitě Plzeň – Lobzy, od 1. února 2016 je provozován v lokalitě Plzeň – Petrohrad. Klub nabízí formou individuální a skupinové práce svým klientům preventivní činnosti, kterými jsou například volnočasové aktivity, sociální poradenství, preventivní workshopy, doprovod na úřady, policii či jiné instituce, bezplatné právní poradenství, krizová intervence atd. Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 15 až 22 let, a to především z lokality Petrohrad, čtvrti Bory a Nová Hospoda. Dotace činí 135 tisíc korun a podíl města 32 tisíc korun.

Rozšíření kamerového systému na území Městského obvodu Plzeň 1 počítá s osazením dvou kamerových bodů v sídlišti Lochotín, a to v oblasti parku U Bazénu a v lokalitě Roudná – u křižovatky ulic Na Roudné a Plánská. V uvedených lokalitách dochází k častým projevům narušování veřejného pořádku, zejména majetkové a jiné pouliční kriminality a nerespektování vyhlášek města Plzně. Řeší se zde případy narušování nočního klidu a znečišťování veřejného prostranství. Umístění kamer pomůže státní i městské policii v odhalování přestupkové a trestné činnosti, zejména majetkové. Dotace ministerstva je ve výši 550 tisíc korun, podíl města 367 197 korun.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *