Plzeň začne brát vodu z Radbuzy, zásobování pro lidi není podle radnice ohroženo

Vodárna Plzeň z  preventivních důvodů zastavila v  neděli 13. října v  19:55 provoz úpravny vody Plzeň. Tímto opatřením zabránila vniknutí nebezpečné látky do technologie úpravny. Dnes 14. října dopoledne byla zahájena instalace zařízení na čerpání vody z  náhradního zdroje, tedy řeky Radbuzy, jež není kontaminována. Vodárna bude po nezbytnou dobu upravovat vodu právě z  řeky Radbuzy, aby byla zajištěna bezproblémová dodávka pitné vody pro Plzeňany. Opatření souvisí s  havárií v Drnovém potoce v  Klatovech, kam začátkem minulého týdne vytekly prostředky na impregnaci dřeva z  výrobního areálu.

„Úpravna vody po nedávné modernizaci a rekonstrukci bez problémů upraví vodu z  řeky Radbuzy, jež je složením podobná vodě v  Úhlavě,“ řekl technický ředitel Vodárny Plzeň Petr Zelenka. Do doby, než se začne čerpat voda z  Radbuzy, což se předpokládá v  pondělních odpoledních hodinách, má Vodárna Plzeň dostatečné množství pitné vody ve svých vodojemech.

„Zásobování pitnou vodou pro obyvatele Plzně není ohroženo. Lidé se nemusí obávat kontaminace vody ve vodovodních řadech,“ zdůraznil generální ředitel Vodárny Plzeň Ludvík Nesnídal.

Zařízení na náhradní čerpání vody z  Radbuzy začali instalovat hasiči v  pondělních dopoledních hodinách. Vodu budou z  řeky vytahovat dvě čerpadla, budou dodávat zhruba 400 litrů za sekundu. Voda poteče do úpravny vody hadicemi, předpokládaná délka hadicového vedení je zhruba půl kilometru, dvakrát půjde potrubí po dně řeky. Nasazeny jsou čtyři jednotky profesionálních hasičů včetně záchranného útvaru ve Zbiroze, na akci se podílí také deset jednotek dobrovolných hasičů.

Povodí Vltavy i Vodárna Plzeň nadále monitorují kvalitu vody a pravidelně odebírají vzorky z  obou řek, z  údajů je patrné, že hlavní vlna s  nejvyšší koncentrací nebezpečné látky již odtéká z  Plzně. V  souvislosti s  tím Plzeňský kraj preventivně v  pondělí 14. října doporučil obyvatelům, aby nekonzumovali ryby ulovené v  řece Úhlavě a Berounce, nezalévali touto vodou zahrady a ani nenapájeli zvířata. Zároveň se nedoporučuje ani koupání v  obou řekách. Vodu v  Úhlavě dál ředí voda z  přehrady Nýrsko, která už vypustila zhruba milion metrů krychlových vody, což se projevilo poklesem hladiny o zhruba 80 centimetrů. Upouštění zrychluje odtok znečištěné vody a zároveň pomáhá ke snížení vysokých koncentrací pesticidů tím, že ji ředí.

V  souvislosti s  únikem chemické látky do vodních toků zahájili policisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z  nedbalosti. Kromě toho policie také v  pondělí posílila výkon služby dopravní policie kolem plzeňských ulic Malostranská a Zborovská tak, aby hasiči mohli udělat všechna potřebná opatření.

Vodárna Plzeň a město Plzeň budou občany pravidelně informovat o dalším postupu na svých webových stránkách. (tz)

Foto www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *