Plzeň vypsala výběrové řízení na obnovu památníku Díky, Ameriko!

Plzeň vypsala výběrové řízení na firmu, která obnoví památník Díky, Ameriko! Radnice předpokládá, že stavební práce na památníku věnovaném americké armádě za osvobození Plzně v květnu 1945 budou zahájeny během letošních prázdnin. Termín město zvolilo s ohledem na nižší dopravní zatížení Americké třídy v letních měsících. Obnova spočívá v osazení kamenných pylonů stejné velikosti i materiálu, jakou měly ty původní. Dva žulové pylony muselo město nechat odstranit loni v dubnu, a to z důvodu špatného stavebně-technického stavu, v pylonech se objevily praskliny a dle statika hrozilo, že by se několik tun vážící kvádry mohly zřítit.

„Vypsali jsme jednokolové výběrové řízení, což znamená, že stejná firma nejdřív dodá kámen a pak z něj památník postaví,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Plánované stavební práce spočívají v opětovném osazení kamenných pylonů stejné velikosti i materiálu. Technologické postupy při osazování pylonů zároveň vyžadují demontáž a položení žulových desek v celém rozsahu památníku. „Dále bude opraveno slavnostní osvětlení památníku včetně repase vlajkových stožárů. Do záhonů na okrajích památníku budou nově zavedeny rozvody kapénkové závlahy, které zlepší údržbu okrasné zeleně,“ přiblížil Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně. Součástí stavebních prací bude i položení trakčních kabelů v úseku zhruba 70 metrů v prostoru mezi památníkem a přilehlými budovami. Na nový památník zastupitelé schválili sumu 14 milionů korun.

Památník na křižovatce ulic Klatovská třída – Americká byl vybudován v letech 1994 – 1995 a slavnostně byl odhalen při květnových oslavách 50. výročí osvobození města Plzně americkou armádou. Tvoří jej zpevněná plocha z kamenných žulových desek doplněná uprostřed bílou pěticípou hvězdou s reliéfem. Hlavní dominantu památníku do nedávna tvořily dva žulové pylony, na které navazuje vyrovnávací kamenné schodiště.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *