Plzeň už ví, jak oslaví sto let republiky. Celoroční cyklus dostal značku „Kde domov můj“

Plzeňský kraj a město Plzeň oslaví jubileum první republiky. Sté výročí vzniku samostatného státu se promítne do celoročního cyklu zajímavých událostí pod značkou „Kde domov můj“.

Festival světla a Historický víkend ve stylu první republiky, výstava Sto let republiky očima pěti plzeňských generací, 100. výročí narození slavných Plzeňanů – herce Miroslava Horníčka nebo fotografa Viléma Heckela, opera Prodaná nevěsta pod širým nebem na náměstí Republiky. To je jen část z  akcí celoročního projektu s názvem Plzeň 2018, který vyvrcholí v říjnu velkolepými třídenními oslavami vzniku republiky, a neomezí se jen na město Plzeň, ale rozšíří se do celého Plzeňského kraje. Při této příležitosti bude vystaven originál hry Fidlovačka, psaný rukou Josefa Kajetána Tyla, s textem české národní hymny. Její počáteční slova „Kde domov můj“ se stala ústředním mottem celého projektu, který se uskuteční ve spolupráci města Plzně a Plzeňského kraje.

Dramaturgie projektu Plzeň 2018 zahrnuje tradiční akce města i zcela nové počiny. První z desítek událostí bude už 19. ledna ples města, který se v prostorách Měšťanské besedy ponese v duchu první republiky. V průběhu celého roku se pak budou střídat výstavy, festivaly, koncerty a další akce, reflektující vznik československého státu. Nostalgický návrat do časů první republiky i dobovou atmosféru si při různých příležitostech budou moci užít Plzeňané i návštěvníci města všech generací.

„Události října roku 1918 představují i v dnešní době klíčový moment pro formování novodobého českého státu. Cílem našeho projektu je proto především posílit pocit hrdosti a sounáležitosti občanů s městem Plzeň. Program jsme připravili tak, aby si všechny věkové skupiny připomněly, že 28. říjen je největším státním svátkem a neměl by nikdy zevšednět. Troufám si říci, že svým rozsahem i počtem zapojených subjektů bude tento náš projekt patřit k největším v republice, jimiž si příští rok města a obce tak významné výročí připomenou,“ uvedl primátor Plzně Martin Zrzavecký.

Oslavy vzniku samostatného Československa mají v Plzni silnou tradici. Město se k nim poprvé přihlásilo v roce 2006 speciální jednodenní akcí. Ta nabídla lidem příležitost podívat se do muzeí, galerií, kulturních zařízení a na historické památky za symbolické vstupné nebo zdarma, a v podvečer vyvrcholila vzpomínkovým setkáním u Památníku národního osvobození a sochy T. G. Masaryka s následným lampionovým Průvodem světel až na náměstí Republiky. „V této podobě se každoroční

Plzeňské oslavy vzniku republiky staly oblíbenou akcí, kterou například letos navštívilo 40 tisíc lidí. Na organizaci se kromě města podílely i tři desítky místních subjektů,“řekl Martin Baxa, náměstek primátora.

Právě spolupráce napříč kulturními institucemi, spolky i dalšími subjekty je páteří celého programu. Plzeň získala v tomto směru bohaté zkušenosti v roce 2015, kdy byla Evropským hlavním městem kultury. Na projektu Plzeň 2018 úzce spolupracuje město Plzeň a Plzeňský kraj, který si každoročně připomíná říjnové oslavy prostřednictvím svých zřizovaných organizací v oblasti kultury nabídkou symbolického vstupného 28 korun.

“Vzájemná spolupráce města Plzně a Plzeňského kraje je klíčová pro rozvoj celého regionu ve všech oblastech života. Na poli kulturním spojilo síly město a kraj pro příští rok ještě intenzivněji a pro obyvatele kraje, ale i pro návštěvníky, tak mohl vzniknout velký projekt na oslavy “osmičkových” roků. Oslavy se tak nebudou koncentrovat jen v samotné Plzni, ale rozšířeny budou do celého kraje,” sdělil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Řada institucí se bude podílet na vyvrcholení projektu – Plzeňských oslavách vzniku republiky. Oslavy v roce 2018 budou poprvé třídenní, a to ve dnech 26. až 28. října. Své brány otevřou tři desítky kulturních institucí, pamětihodností, zajímavých míst nebo i zahrad či vybraných sportovišť se vstupem za symbolických 28 korun nebo zdarma. Mimořádně bude na plzeňské radnici vystaven originál rukopisu Tylovy hry Fidlovačka s textem písně Kde domov můj, na programu bude i originální koncert věnovaný hudbě první republiky nebo koncert populární české skupiny pořádaný Plzeňským krajem. Program doplní také pochod 28 plzeňských kilometrů pořádaný Klubem českých turistů, jízdy historickými vozy PMDP, společně zazpívaná hymna na náměstí Republiky, slavnostní ohňostroj a další zajímavosti.

Do přípravy projektu je už nyní zapojena široká veřejnost, která byla přizvána ke spolupráci na unikátní výstavě Sto let republiky očima pěti generací. Zaměří se na životní styl a design v pěti obdobích v konfrontaci s prezentací každodenního života obyvatel města prostřednictvím autentických vzpomínek a na pozadí velkých historických a společenských událostí. Výstava se uskuteční od května do října 2018 v prostorách DEPO2015.

 

PLZEŇ 2018 – RÁMCOVÝ PROGRAM

 

 1. – 17. březen: Festival světla

Festival světla BLIK BLIK už třikrát rozsvítil ulice Plzně. Prohlídková trasa v roce 2018 bude směřovat od Masarykovy školy přes Slovany k DEPO2015. Samostatně pak budou k vidění instalace v areálu Plzeňského Prazdroje. Festival obsahuje 8 projekcí, 7 světelných instalací a tvůrčí dílny pro děti. Na programu festivalu spolupracuje Plzeň 2015, z. ú. s pražským festivalem Signal, festivalem Biela Noc v Košicích a Bratislavě, festivalem Kronach Leuchtet v Německu, Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara, umělci z Čech, Německa, Slovenska, Maďarska a Srbska.

 

 1. květen – 31. říjen: Výstava Sto let republiky očima pěti generací

Výstava se zaměří na životní styl a design v pěti vybraných obdobích v konfrontaci s prezentací každodenního života obyvatel města prostřednictvím autentických vzpomínek a na pozadí velkých historických a společenských událostí. K vidění budou např. dobové rodinné fotografie, předměty každodenní potřeby (nábytek, oblečení, hračky, kola, auta…). Expozice bude pojata nejen výstavní, ale také hravou a interaktivní formou, typickou pro výstavy v prostoru DEPO2015.

 

 1. – 10. červen: Historický víkend ve stylu 1. republiky

Historický víkend pořádá Nadace 700 let města Plzně již od roku 1995. Centrum města ožívá dávnou i nedávnou historií a nejen plzeňskou. V roce 2018 se ve stínu katedrály sv. Bartoloměje zhmotní objevená dávná kronika a dá nahlédnout do mnohých tajů dějin západočeské metropole. Po tři dny bude připraven pestrý program na několika scénách, ožijí také některé z historických budov. Nebude chybět sobotní večerní Vejšlap plzeňských strašidel, který je fenoménem Historických víkendů. Plzeň se dokonce může pochlubit rekordem v počtu strašidel na jednom místě. Je z roku 2009 a sešlo se jich 4 402.

 

 1. červen – 14. říjen: Výstava Svéráz aneb Hledání národního stylu

Výstava v Západočeském muzeu v Plzni na vybraných předmětech z oblasti dějin umění, ale i každodenní potřeby představí proces konstituování tzv. „českého národního stylu“.

 

 1. červen – 16. září: Výstava My usyčíme hada. Rok 1968 a umění v Československu.

Výstava ve výstavní síni Masné krámy se zaměří na léta 1966 až 1973, ve kterých je dobře vidět, jak se domácí umění emancipovalo a začalo se sebevědomě zapojovat do mezinárodních struktur umělecké scény. Zastoupení autoři: Jiří Kolář, Jitka a Květa Válovy, Rudolf Volráb, Václav Boštík, Věra Janoušková, Jiří Načeradský, Eduard Ovčáček, Jan Zrzavý, František Janoušek, Alena Koenigsmarková, Stanislav Bukovský, Stanislav Kolíbal, Eva Kmentová, Ivan Steiger, Vladimír Jiránek a další V rámci doprovodného programu jsou v plánu projekce dobových filmů, koncerty, setkání s pamětníky aj.

 

 1. září – Open Air Prodaná nevěsta

Představení Smetanovy Prodané nevěsty pod širým nebem na náměstí Republiky pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni. Bedřich Smetana napsal Prodanou nevěstu jako lidovou a zábavnou podívanou, která se odehrává právě na Plzeňsku na začátku devatenáctého století. Inscenace v kulisách plzeňského historického náměstí nabízí možnost vytvořit Prodanou nevěstu tak, jak si ji pravděpodobně mohl představovat sám autor. Opera bude uvedena ve verzi z roku 1870, která počítá s kompletně zhudebněnými recitativy a tanci. Měla by být realizována s naprostým respektem k tradici a zcela klasicky, za využití těch nejmodernějších technologií. Je určena pro všechny věkové skupiny. Divákům nabídne mnoho taneční scén, jedno velké defilé komediantů a velké sborové výstupy, na kterých by se mohly podílet i místní folklorní soubory.

 

 1. září – 4. listopad: Výstava Rok 1918 a umění v Plzni. Československá samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914–1928.

Výstava ve výstavní síni „13“se pokusí v časovém rozmezí let 1914–1928 zachytit dopad velkých historických událostí na kulturní a umělecký život v Plzni. Situaci regionálního uměleckého života v souvislostech vzniku samostatného Československého státu přiblíží prostřednictvím uměleckých děl, plzeňských kulturních časopisů, dokumentů a fotografií spojených s národní kulturou a vznikem

republiky. Zastoupení umělci: Antonín Doležal, F. V. Eisenreich, Emil Filla, Josef Hodek, Jan Konůpek, J. D. Krajíček, Bohumil Krs, Adolf Liebscher, Josef Mánes, Josef Mandl, Alois Moravec, Jaroslav Krátký, František Muzika, Václav Patzak, František Pořický, Josef Skupa, Václav Špála, František Šutty, Otokar Walter.

 

 1. říjen – leden 2019: Výstava Vilém Heckel 1918–1970

Retrospektivní výstava v Západočeském muzeu v Plzni, konaná při příležitosti 100. výročí narození, představí výraznou osobnost Viléma Heckela. Cit, technická dokonalost a svědomitost, píle, odvaha a výlučnost jej zařadily mezi přední české a světové fotografy.

 

 1. – 28. říjen: Plzeňské oslavy vzniku republiky

Součástí třídenní slavnosti bude: Vzpomínkový akt u Památníku T. G. Masaryka s odkazem na zásadní momenty vzniku samostatného československého státu za účasti současných významných plzeňských osobností včetně zástupců České obce sokolské, Československé obce legionářské, skautů, policejních i armádních složek a dalších zástupců kulturních a společenských subjektů. / Na vzpomínkový akt naváže Průvod světel centrem města se speciálními lampiony v barvách trikolory. K průvodu se pěšky i v dobových dopravních prostředcích připojí historické postavy, které byly v Plzni v časech první republiky výraznými osobnostmi politického, kulturního a společenského života. / Slavnostní setkání na náměstí Republiky vyvrcholí společným zpěvem československé státní hymny a následným ohňostrojem v národních barvách. / Zpřístupnění rukopisu J. K. Tyla – píseň Kde domov můj v prostorách radnice města Plzně.

 

 1. – 23. listopad: Výstava Miroslav Horníček – 100. výročí narození

Výstava v mázhauzu plzeňské radnice představí průřez životem a tvorbou Miroslava Horníčka, významného plzeňského rodáka, českého herce, spisovatele, dramatika, režiséra, výtvarníka, glosátora a divadelního teoretika.

DJKT se připojí k výročí narození Miroslava Horníčka, konkrétně v den narození 10. listopadu, odhalením jeho busty a pojmenováním foyer Malé scény Nového divadla a rovněž vzpomínkovým večerem ve Velkém divadle.

 

 1. – 18. listopad: Plzeň Design! – přehlídka současného designu

Třetí ročník plzeňské přehlídky současného designu v DEPO2015 vedle expozic předních českých studií dá opět prostor mladým začínajícím designerům a tvůrcům z Plzeňského kraje a celé České republiky. Vzhledem k významným výročím roku 2018 nebude chybět regionální nostalgie v předmětech, produktech a designu.

 

 1. listopad 2018 – 24. únor 2019: Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938.

Výstava ve výstavní síni „13“ nabídne komplexní pohled na dobovou plzeňskou architekturu v souvislostech. Mimo jiné představí významné osobnosti, které měly k Plzni tvůrčí vztah a současně jejich význam je nadregionální (Loos a jeho okruh, Jan Gillar, Josef Špalek, Karel Honzík, Jan Víšek). Současně bude nastíněna dobová situace, která vedla k vytvoření určitého ohniska moderní architektury i ze samotné Plzně, kde předně díky městskému stavebnímu úřadu a pedagogickému sboru průmyslové školy působila řada schopných architektů, připomenuti budou i soukromě projektující tvůrci – Leo Meisl, Václav Neckář, František Němec ad.

Snímky Město Plzeň

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *