Plzeň uspěla v soutěži Obnovitelné desetiletí. Porotu zaujaly elektrobusy, energetické využití bioplynu, biomasy i další projekty města

Město Plzeň získalo 2. místo v soutěži Obnovitelné desetiletí, v kategorii Chytrá energie měst a obcí se umístilo hned za energeticky soběstačnou obcí Kněžice. Porotu složenou ze 42 odborníků na projektu Plzně zaujaly už realizované aktivity, jako jsou například testování elektrobusů, energetické využití bioplynu na čističce odpadních vod, intenzivní opatření v budovách města, jež vedou k výrazným úsporám energií, využití biomasy v městské teplárně s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny a další projekty. K 2. místu pomohly i záměry, které chystá město v rámci iniciativy Smart City Plzeň, jde například o energetické využití kalů z čistírny odpadních vod v městské teplárně.  

„Úspěch našeho projektu, který jsme nazvali Koncepční přístup k využívání obnovitelných zdrojů energie, je pro nás potvrzením toho, že Plzeň umí realizovat chytrá řešení v oblasti životního prostředí. Tím to ale nekončí, chystáme další záměry, zvažujeme například instalaci fotovoltaických elektráren na vhodné střechy městských budov a podobně,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký. Plzeň má zpracovanou vlastní územní energetickou koncepci i jednotlivé akční plány.

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře se Plzeň svým přístupem k hospodaření s energií řadí mezi přední města České republiky, která se touto problematikou systematicky zabývají. „Už šest let funguje například v naší městské teplárně takzvaný zelený kotel, který nahradil zdroje spalující hnědé uhlí a umožnil další připojování odběratelů při likvidaci drobných topenišť. Teplo ze soustavy teplárny je v Plzni prodáváno za příznivou cenu. Snížení spotřeby hnědého uhlí dosáhneme také díky spalovně v Chotíkově, která nedávno najela na plný provoz, jde o jedno z nejmodernějších zařízení na využití komunálního odpadu v Evropě,“ přiblížil Pavel Šindelář.

Plzni se také daří snižovat spotřebu energií a vody ve svých objektech i v budovách užívaných jejími příspěvkovými organizacemi. Pokles zaznamenává radnice u většiny ze 137 sledovaných objektů, a to i přesto, že u mnoha z nich byly provedeny nástavby nebo přístavby a přibyly spotřebiče. Za úsporou stojí zateplování, výměna starých zdrojů tepla, proškolování zaměstnanců, odhalování tepelných ztrát termovizní kamerou i další opatření.

Podle Františka Kůrky z Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, který přihlášení do soutěže zajišťoval, porotu zaujaly také záměry, na nichž Plzeň nyní pracuje. „Existuje několik projektových záměrů v rámci iniciativy Smart City Plzeň. Tam patří například energetické využití kalů z čistírny odpadních vod v městské teplárně nebo projekt nazvaný Střechy pro FVE, který zvažuje instalaci fotovoltaických elektráren na vhodné střechy budov užívaných městem. Jeho cílem je nahradit části vlastní spotřeby a poskytnout elektrické energie návštěvníkům pro dobíjení elektroniky, elektrokol či akumulátorových invalidních vozíků,“ doplnil František Kůrka.

Slavnostní vyhlášení vítězných projektů se uskutečnilo 13. října v Praze. Soutěž pořádá Aliance pro energetickou soběstačnost spolu se Solární asociací. Vyhlášeno bylo pět kategorií, a sice Obnovitelná energie pro rodiny, Obnovitelná energie v podnikání, Chytrá energie měst a obcí, Obnovitelný start up a inovativní řešení v energetice a Chytrá energie v diplomce. Mezi více než 80 přihlášenými pracemi bodoval například rodinný dům na Ostravsku využívající solární energii pro domácnost i elektromobil, soběstačný hotelový areál Davidův mlýn na severu Moravy, chytrá solární lavička CapaSitty a další. Cílem soutěže je ocenit nejlepší projekty šetrné energetiky, které za posledních deset let vznikly na území České republiky, a zároveň upozornit na zajímavé a inovativní projekty využívající obnovitelné zdroje v České republice.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *