Plzeň spustila podnikatelské vouchery, žádat je možné do poloviny října

Město Plzeň spustilo svůj projekt Plzeňské podnikatelské vouchery 2015 – 16, zájemci z řad firem mohou podávat žádosti o dotaci do poloviny října 2015. Cílem projektu je podpořit spolupráci podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji, na projekt radnice vyčlenila dva miliony korun.

 

„Podobné vouchery se nám už jednou osvědčily, podpořili jsme jimi spolupráci podniků a univerzit v Plzeňském kraji, tentokrát jsme to ještě rozšířili nejen na výzkumná pracoviště Západočeské univerzity a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, ale i o další subjekty v kraji, jež se věnují výzkumu,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký.

 

Podle ekonomického náměstka primátora Pavla Kotase je smyslem posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. „Podnikatelské subjekty z Plzeňského kraje mohou účastí v programu získat dotaci na nákup služeb založených na znalostech poskytovaných výzkumnými organizacemi z našeho regionu,“ uvedl Pavel Kotas. Dotace může být ve výši až 75 procent ceny služeb, nejvýše však 150 tisíc korun, a to u malých a středních podniků, u velkých je výše dotace maximálně 40 procent. Poskytnutí podpory úspěšným žadatelům projednají radní a zastupitelé do konce roku, v roce 2016 bude vyplácena.

 

Subjektem, jenž pro radnici realizaci projektu zajišťuje, je společnost BIC Plzeň. Tu město založilo v roce 1992, jejím posláním je podporovat zakládání a rozvoj inovačních firem v regionu. Společnost BIC Plzeň má na starosti přijímání žádostí o dotace a jejich vyhodnocování, bude také informovat žadatele o výsledcích rozhodnutí, přijímat a kontrolovat smlouvy, administrovat žádosti o proplacení dotace a další. Dotace budou vypláceny až po vyhotovení a zaplacení služeb od výzkumných organizací.

 

Město navazuje na úspěšný projekt z let 2013 a 2014, jímž podporovalo spolupráci podniků a univerzit v Plzeňském kraji. Tehdy s žádostmi uspělo 14 firem, rozdělena mezi ně byla částka dva miliony korun. Podpořené podniky na nákup služeb založených na znalostech ZČU nebo Lékařské fakulty UK vynaložily celkem téměř tři miliony korun. Všech 14 firem využilo výsledky služeb univerzity pro práci na inovaci svých produktů. Spolupráce mezi univerzitou a podniky dala vzniknout i mezinárodním řešitelským týmům. Kooperace na některých projektech stále probíhá a mnohé se daly do pohybu i nad rámec programu.

 

Obdobnou podporu ve formě podnikatelských voucherů poskytuje také Plzeňský kraj, i pro něj realizaci zajišťuje BIC Plzeň. „Nejsme v tomto konkurenty, naopak na sebe navazujeme, neboť služby poskytované v rámci podnikatelských voucherů kraje musí být poskytnuty nejpozději do 31. října 2015, v našem případě do konce září 2016,“ doplnil Pavel Kotas.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *