Plzeň se snaží ulehčit občanům komunikaci se svými úřady

Plzeň se snaží ulehčit občanům komunikaci se svými úřady včetně úřadů jednotlivých obvodů při vyřizování různých žádostí. Na portále http://epo.plzen.eu mají Plzeňané k dispozici elektronické formuláře pro řešení životních událostí, stejně tak přehled o svých platbách za psy, odpad, užívání městského bytu a podobně. Pro přehled o platbách se musí občan zaregistrovat, poté jednou navštíví úřad, kde pracovníci ověří jeho totožnost, následně již získává potřebné informace z domova či jakéhokoliv jiného místa s připojením k internetu.

 

„Jde o další z drobných kroků, kterým chce město rozšířit portfolio služeb a zrychlit komunikaci s občanem. Trendem současné doby by mělo být zjednodušovat proces úřední agendy a tím minimalizovat množství návštěv, jež musí občan absolvovat pro vyřízení své záležitosti,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký. Na zřízení portálu získala Správa informačních technologií města Plzně evropskou dotaci z Integrovaného operačního programu, realizace vyšla na jednotky milionů korun.

 

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře funguje portál zhruba rok, přičemž začínal s agendou týkající se poplatků za psy, z ubytovací kapacity, za užívání veřejného prostranství, poplatků za nájem pozemků a za nájem bytů a nebytových prostor. „Před několika dny byla do tohoto systému přidána i agenda odpadů. Z portálu se občan dozví, zda má nějaký dluh vůči městu, tedy nezaplacenou pohledávku po splatnosti, zda už mu byl vygenerován předpis k platbě a s jakými daty a částkami, v případě odpadů si může zkontrolovat informace, k jaké nemovitosti je svoz sjednán, kde je konkrétní stanoviště nádoby i s proklikem do mapy, také zkontroluje identifikační číslo nádoby, její velikost i četnost svozů,“ vysvětlil Pavel Šindelář.

 

Aby občan získal přehled o platbách z domova, musí si na portále založit svůj účet neboli se zaregistrovat, poté je nutná jedna návštěva úřadu ve Škroupově ulici, konkrétně podatelny Magistrátu města Plzně. „Tam mu úředníci jím založený účet na portále spojí s daty, jež si o něm v jednotlivých agendách město vede. Po tomto ověření může dotyčný získávat informace z některých agend z domova či z jakéhokoliv jiného místa s připojením k internetu. Nemusí tak již navštěvovat úřady ani telefonicky cokoliv zjišťovat,“ vysvětlil Tomáš Benedikt, vedoucí úseku rozvoje Správy informačních technologií města Plzně.

 

Naopak registrace není nutná pro přístup k elektronickým formulářům, které občan potřebuje, když jde na magistrát nebo městské obvody řešit různé životní situace. Na portále se dostane k formulářům spojeným s podáním žádosti o městský byt, žádostem o prodloužení nájemní smlouvy, návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, formulářům pro registraci ke svozu odpadu a dalším, potřebným pro agendu zajišťovanou městem Plzeň. „Má-li občan zřízen elektronický podpis, nemusí s formulářem chodit na úřad, vyplněný jej odešle. Portál podporuje i datové schránky, které mají firmy. Nemá-li elektronický podpis, vyplněný formulář přinese na úřad, kde si jej pracovníci načtou do systému, data z něj nemusí přepisovat,“ doplnil Tomáš Benedikt. Například elektronické formuláře k odpadům využilo kolem 1200 vlastníků plzeňských nemovitostí, tedy téměř deset procent všech, jichž se povinnost k registraci týkala.    (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *