Plzeň rozdělí třistamilionový přebytek hospodaření, opraví za něj i Peklo

Plzeň dosáhla za rok 2016 přebytek hospodaření ve výši 301 milionu korun. Podařilo se jej zajistit díky lepšímu výběru daní, pronájmem městského majetku, díky úsporám magistrátního úřadu, ušetřit pomohla i úspěšná výběrová řízení. Rozdělení peněz z přebytku schválili zastupitelé, peníze budou využity na řadu akcí. Například 20 milionů korun půjde na první etapu rekonstrukce kulturního domu Peklo, osm milionů korun na tréninkové hřiště u zimního stadionu, kolem osmi milionů korun na investiční akce a odstranění havarijních stavů na základních školách a další.

„Z celkové sumy je částka 82 milionu korun přebytkem městských obvodů, Magistrátu města Plzně se týká 219 milionů korun. Část se rozdělovala již v únoru, kdy zastupitelé schválili v souvislosti s tímto rozpočtové opatření, nyní se tak řešil přebytek ve výši 143,375 milionu korun,“ přiblížil ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Nejvyšší suma 71,7 milionu korun bude z přebytku vložena do Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů. Peníze ve fondu jsou určeny mimo jiné na financování projektů programového období 2014 až 2020 včetně projektů ITI (integrovaných územních investic) v plzeňské metropolitní oblasti, stejně tak jsou ve fondu připraveny prostředky na nové individuální dotace, jež budou teprve vypisovány.

Mimo fond půjde nejvyšší suma, a sice 20 milionů korun, na první etapu rekonstrukce objektu kulturního domu Peklo, kdy se konkrétně jedná o rekonstrukci topného systému budovy, střechy, sociálních zařízení, parket v hlavním sále a další. „V Pekle dosud funguje klasická kotelna na koks, vyměněna proto budou topná tělesa a celý systém napojíme na centrální zásobování teplem,“ uvedl Pavel Kotas. Druhá nejvyšší částka rozdělovaná z přebytku je určena pro Správu informačních technologií města Plzně. Ta za 12,5 milionu korun rekonstruuje budovy v Cukrovarské ulici v areálu DEPO2015, kam plánuje sestěhovat své agendy. Osm milionů korun z přebytku posílí rozpočet akce na vybudování tréninkového hřiště mezi první a druhou ledovou plochou u zimního stadionu. Nové zázemí za zhruba 15 milionů korun bude sloužit hlavně potřebám nedávno založené hokejové akademie.

Návrh počítá také s posílením rozpočtu magistrátního odboru investic, a to o 17,5 milionu korun. Finanční prostředky budou určeny na akci Propojení Karlovarská – Kotíkovská, kdy stavba má již vydané územní rozhodnutí. Nová komunikace otevírá území Vinice – sever. Část peněz využije odbor investic na několik akcí na základních školách, konkrétně na obnovu povrchu hřiště s umělým trávníkem u 11. základní školy, na rekonstrukce havarijních stavů střechy tělocvičny 4. základní školy a pavilonu tělocvičen v dolní budově 15. základní školy, na projektovou dokumentaci k výstavbě nové tělocvičny 20. základní školy. Počítá se také s částkou čtyři miliony korun na zpracování projektové dokumentace projektu Sloni na Mži, a to za předpokládané finanční podpory Plzeňského kraje.

O částku 970 tisíc korun budou zvýšeny provozní výdaje Městské policii Plzeň, která za ně plánuje nákup téměř sedmi desítek nových zbraní. Z přebytku půjde také 214 tisíc korun na rozšíření kamerového systému v Resslově ulici. Odbor krizového řízení Magistrátu města Plzně by měl získat 450 tisíc korun na nákup deseti kusů defibrilátorů, které umístí na exponovaná místa a do vozidel. Zastupitelé také schválili, že podpoří částkou 1,5 milionu korun revitalizaci katedrály sv. Bartoloměje, která zahrne stavební a technické úpravy prostoru katedrály a vybraných prvků exteriéru a umožní rozšíření prohlídkové trasy pro veřejnost.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *