Plzeň podepsala memorandum o spolupráci s Prazdrojem

Na spolupráci v osmi oblastech se dohodly město Plzeň a společnost Plzeňský Prazdroj. Memorandum, které upravuje kooperaci v sekci bezpečnosti, životního prostředí, prevence nezodpovědné konzumace alkoholu, při mimořádných událostech i v dalších oblastech, dnes podepsali primátor města Martin Zrzavecký a generální ředitel Plzeňského Prazdroje Paolo Lanzarotti. Obě strany prohlášení poprvé přijaly v roce 2007, od té doby jej každoročně aktualizují pro společné priority daného roku.

„Plzeňský Prazdroj je klíčovým hráčem v našem městě, sladění aktivit je proto pro nás prospěšné. A to ať jde o spolupráci při tvorbě strategií a plánů na rok 2016 pro cestovní ruch, vzájemnou propagaci doma i v zahraničí nebo třeba o součinnost při řešení odkanalizování a čištění odpadních vod Prazdroje a Plzně,“ řekl primátor Martin Zrzavecký.

 

„Plzeň a Plzeňský Prazdroj jsou jako spojené nádoby. Plzeňský Prazdroj je nedílnou a aktivní součástí města. V Plzni se zrodila pivní legenda, díky plzeňskému pivu se sláva Plzně šíří po celém světě a ročně se sjíždí stovky tisíc lidí, aby navštívily město i pivovar. Díky projektu Plzeň 2015 jsme naše partnerské vztahy ještě více utužili a posílili i v nových oblastech. Mám tedy přirozeně velkou radost z dnes podepsané dohody, protože je dalším příslibem pokračování dlouhodobé a úspěšné spolupráce ve prospěch občanů města,“ řekl generální ředitel Plzeňského Prazdroje Paolo Lanzarotti.

Jedním ze společných bodů prohlášení je například spolupráce v oblasti prevence nezodpovědné konzumace alkoholu. Město Plzeň, Plzeňský Prazdroj a Centrum protidrogové prevence a terapie už tři roky realizují projekt Respektuj 18, který klade důraz na aktivity omezující konzumaci alkoholu nezletilými.

Dalším společným projektem je také festival Pilsner Fest, jenž je tradiční oslavou zrodu plzeňského originálního ležáku. V souvislosti s touto významnou událostí, která se letos uskuteční 2. a 3. října, se Plzeňský Prazdroj v memorandu zavazuje prezentovat Plzeň jako spolupořadatele Pilsner Festu a zajistit propagaci města v rámci této akce v hodnotě 500 tisíc korun, a to nejen v Plzni, ale i v rámci celé České republiky. Plzeň tuto částku vloží do rozpočtu festivalu jako jeho spolupořadatel. Společným cílem je budovat festival jako jedinečnou plzeňskou událost, která přivede české i zahraniční návštěvníky. Proto se letos festival opět vrací i do centra města.

Oba subjekty si také budou poskytovat potřebné informace týkající se řešení silničních a drážních projektů, které mohou ovlivnit chod pivovaru a města, informovat se budou o úpravách a rekonstrukcích v blízkosti objektů Plzeňského Prazdroje. Dohodnuta je také součinnost při aktualizaci městského navigačního a informačního systému, především s ohledem na navigaci návštěvníků do pivovaru, Plzeňského historického podzemí a Pivovarského muzea.

Předmětem dohody je také spolupráce v případě mimořádných událostí, obě strany si budou pomáhat při prevenci a řešení havárií, požárů atd., spolupracovat budou také při prevenci a řešení mimořádných událostí souvisejících s pořádáním sportovních utkání na stadionu ve Štruncových sadech.   (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *