Plzeň platí školní pomůcky dětem ze sociálně slabších rodin, letos vydá 172 tisíc

Plzeň poskytla v letošním roce přes 172 tisíc korun na nákup školních potřeb pro školáky ze sociálně slabších rodin, celkem je získá 141 dětí. Školní potřeby jim pomohou v začlenění do kolektivu třídy, nebudou jim chybět potřebné věci pro vyučování. Děti také budou více motivovány k tomu, aby se vzdělávaly a plnily zadané úkoly. Projekt nazvaný Přímá podpora sociálně potřebných rodin s dětmi – žáků základních škol město realizuje od roku 2012, dosud tak vydalo na školní pomůcky celkem 864 tisíc korun, podpořilo jimi 867 dětí.

„Přínos tohoto projektu je vnímán především v cílené pomoci konkrétním dětem, v přímé souvislosti s jejich vzděláním a startem ve škole. Kvalitní školní vybavení je pro ně důležité nejen v primární podpoře ve škole, ale také snižuje možnosti diskriminace a vylučování těchto dětí z dětských kolektivů, neboť nedostatečná školní výbava je pro tyto děti sociálním stigmatem,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký.

Podle náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové vyjde výbava prvňáka na zhruba čtyři tisíce korun, další dva tisíce pak musejí rodiče investovat do pomůcek žáků na prvním i druhém stupni základních škol. „Zejména matky samoživitelky pořizují vybavení pro své děti na dluh. Ekonomicky slabší rodiny bez úspor se tím dostávají do situace, kterou následně nejsou schopny zvládat. Žijeme v době, kdy ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá nemoc může člověka ze dne na den sesunout z úrovně střední třídy na hranici chudoby, a je nutno si uvědomit, že těmi, kteří nemohou věci ovlivnit nebo změnit, jsou právě děti žijící v sociálně slabé rodině,“ řekla Eva Herinková.

„Takzvaná dětská chudoba je nejvýraznější v neúplných a vícečetných rodinách, přibývá zároveň osamělých matek a ovdovělých rodičů žijících s dětmi v obtížných ekonomických podmínkách. S ohledem na budoucí uplatnění sociálně slabých dětí ve společnosti a zvýšení jejich šancí na trhu práce je podpora jejich vzdělání tou nejlepší prevencí možného sociálního vyloučení a tím snížení jejich závislosti na nejrůznějších sociálních dávkách,“ přiblížila Alena Hynková, vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně, který za projektem stojí. Podle kontrolních ukazatelů se projekt v praxi ukázal jako velmi kvalitní a pro rodiny přínosný.

Pomůcky konkrétním rodinám a dětem distribuují vybrané neziskové organizace a městské obvody, s nimiž má odbor sociálních služeb uzavřenou smlouvu o spolupráci. Tyto subjekty jsou zároveň garanty, že školní pomůcky obdrží výhradně rodiny potřebné, s nimiž je dlouhodobě sociálně pracováno a které mají zájem svoji nelehkou situaci samy řešit. Partnery projektu jsou Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Městská charita Plzeň – Domov sv. Zdislavy, MáTa pro rodinu, DOMUS – Centrum pro rodinu, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň, Společnost Tady a Teď, Naděje, Ponton, o. s. a Úřady městských obvodů Plzeň 1 až Plzeň 4.

Mezi nakupované pomůcky patří batohy pro I. a II. stupeň základní školy, kufříky, penály, desky na sešity, svačinové boxy, sáčky na školní přezůvky, školní pera pro 1. třídu základní školy, zmizíky, vodové barvy, voskovky, pastelky, sady štětců, čtvrtky, sešity, temperové barvy, kalkulačky, geometrické sady a kružítka.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *