Plzeň odstraní symbolicky 17. listopadu rudou pěticípou hvězdu ze střechy bývalého výboru KSČ

Plzeň se definitivně zbaví rudé pěticípé hvězdy, která se v  80. letech minulého století tyčila na budově tehdejšího Krajského výboru Komunistické strany Československa na Americké 42 a po sametové revoluci zůstala ležet na střeše objektu. Stane se tak 17. listopadu 2019 od 17:30 jako součást celodenního projektu Cesta svobody, jímž si město připomene 30. výročí pádu totalitního režimu. Tento den poukáže celkem 13 míst v  centru Plzně různou formou na události roku 1989. Půjde o debaty s  přímými účastníky tehdejších akcí, koncertní vystoupení, procházku českým divadelním a hudebním uměním, výstavy, vzpomínková setkání, umělecké instalace i naučně zábavnou soutěž pro děti školního věku a jejich rodiče.

„Sametová revoluce rudou hvězdu, tedy symbol, s  nímž je ztotožňován komunismus, zneviditelnila tak, že zůstal na střeše budovy ležet do doby, než jej objevily nové technologie. Každý uživatel Google Maps si jej může prohlédnout, když hledá tuto konkrétní adresu. Třicáté výročí listopadových událostí je jedinečnou příležitostí, jak se s  pozůstatkem komunistické éry navždy vypořádat. Pomůže nám s  tím Michal Caban, v  jehož umělecké režii se hvězdy neopakovatelným způsobem navždy zbavíme,“ uvedl Martin Baxa, primátor města Plzně.

Projekt Zúročení v  bývalém sídle KV KSČ na Americké 42

Funkcionalistická budova bývalého sídla KV KSČ na Americké 42, která není v  současné době využívána, se při příležitosti 30. výročí od 14. do 17. listopadu mimořádně otevře veřejnosti. Neziskové organizace Johan a PaNaMo zde připravily pestrý program Zúročení, který reflektuje třicet let demokracie a svobody prostřednictvím umělecké tvorby. Návštěvníci se setkají s  výtvarným uměním, divadlem, tancem, filmem, diskusemi a architektonickými prohlídkami budovy.

„Program reprezentuje tvorbu a postoje těch, kteří podstatnou část svého života žijí v  demokratických poměrech. Nechceme jen vzpomínat a plácat se hrdinsky po ramenou, ale stimulovat živou současnou tvorbu a  tvořivost,“ řekl Roman Černík, ředitel centra Johan.

Program začíná ve čtvrtek 14. listopadu v  18 hodin vernisáží výstavy, prezentující díla například Matěje Skalického (analogová fotografie), Klaudie Hlavaté (malba), Nikoly Emmy Ryšavé (socha –
objekt), Jakuba Čúzyho (mechanický objekt) či Černého berana (grafika/performance). Filmové projekce ukáží tvorbu plzeňských filmařů i snímky z festivalů Jeden svět a Ekofilm. Divadelní žánr zastoupí návštěva z Polska, legendární soubor Wegajty, taneční potom Pulsar s  představením Generace X. V  1. nadzemním podlaží bude situován malý bar, kde se uskuteční koncerty Cermarqua či Doroty Barové (Tara Fuki).

Podrobný program je uveden na www.zuroceni.eu.

Debaty v  kavárně a na náměstí, koncerty studentských kapel

V  improvizované kavárně na Anglickém nábřeží se bude debatovat s  přímými účastníky plzeňských, ale i pražských listopadových událostí. „Bude mezi nimi tehdejší studentka Pavla Knoblochová, dnes Fáberová, která stála přímo před štíty příslušníků pohotovostního pluku nebo
bratři Neckářovi, z  nichž Václav byl jedním z  pražských vyslanců na tehdejší plzeňské demonstraci,“ sdělila Jana Komišová, vedoucí odboru prezentace a marketingu magistrátu.

Pamětníci dostanou prostor i na náměstí před pasáží Slávie, v  místech, kde vystupovali listopadoví řečníci. Tady vznikne také otevřený prostor pro veřejnost.

Diskuse na Anglickém nábřeží doplní vystoupení studentských kapel. „Přáli jsme si, aby v  programu zahrály nejen současné kapely, ale i ty tehdejší. Na pódiu se tak vystřídají Pestalozzi, kterou založili studenti Pedagogické fakulty v  roce 1988 a s  určitými pauzami hraje dodnes, Damareto jazz band, hudební uskupení Fakulty filozofické a Nothing in Common,“ doplnila Jana Komišová.

Komponovaný pořad v DJKT

Všechny čtyři soubory Divadla Josefa Kajetána Tyla vystoupí 17. listopadu od 20:00 v  netradičně pojatém pořadu Divadlem ke svobodě. Návštěvníkům se naskytne jedinečná příležitost projít spolu s  nimi vývojem našeho státu i vývojem českého divadelního a  hudebního umění. V  komponovaném večeru jim divadelníci přiblíží specifika divadelní tvorby v  období socialismu mimo jiné formou ukázek z  her, které v  daném období plzeňské divadlo uvádělo. V  kontrastu k  nim nebudou chybět ukázky pozdějšího či aktuálního repertoáru.

Účinkovat budou například Ivana Veberová, Jana Foff Tetourová, Yevhen Šokalo, Jana Ondrušková, Karolína Jägerová, Martin Holec, Marek Mikulášek, Martin Zahálka, členové baletního souboru pod vedením Richarda Ševčíka, Kajetán – Dětský sbor opery DJKT a mnozí další.

Vstupenky jsou k  zakoupení v  pokladnách divadla, on-line na webových stránkách divadla nebo v  síti Plzeňská vstupenka za symbolickou cenu 30 korun.

Soutěž pro děti a rodiče

Město připravilo i naučně zábavnou soutěž s  názvem Paní učitelko, už nám nemusíte lhát, která je určena pro děti školního věku a jejich rodiče. Je koncipována na základě ilustrovaného leporela, jež nevšedním způsobem seznamuje děti a mládež s  okolnostmi listopadových událostí v  Plzni. Jednotlivá stanoviště se nacházejí v  centru města se začátkem a koncem v  mázhauzu radnice. Za úspěšné zdolání soutěžních úkolů čeká na děti odměna, která jim připomene dětství jejich rodičů.

Zdroj plzen.eu a mapy.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *