Plzeň ocenila výjimečné učitele, našla i mecenáše školství

Západočeská metropole dnes ocenila výjimečné pedagogy a zaměstnance svých základních a mateřských škol, stejně tak mecenáše plzeňského školství a do „síně slávy“ uvedla profesionála z oboru, jenž školství zasvětil celý svůj život. Ocenění udělené v pěti kategoriích si laureáti převzali při slavnostním aktu na radnici z rukou primátora Martina Zrzaveckého a jeho náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové. Uděleno bylo také zvláštní ocenění, a to učiteli z 33. základní školy za záchranu žáka při hodině plavání.

„Budu rád, když tímto založíme tradici a začneme pedagogický i další personál našich škol oceňovat pravidelně. Věřím, že získáme ke spolupráci i řadu občanů, nejen ředitelé škol totiž mohli podávat návrhy, ale u dvou kategorií právě i veřejnost,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

„Chceme upozornit na výjimečné pedagogy i další osobnosti, které v našich školách působí nebo jsou s touto oblastí spjaty. Učitel hraje důležitou roli, bývá pro dítě vzorem a mnohdy ho zásadně ovlivňuje na celý život. Oceňujeme proto práci těch nejlepších, současně chceme motivovat ostatní a také zvyšovat prestiž celého učitelského povolání, které vůbec není jednoduché,“ řekla Eva Herinková.

Za školní rok 2015/2016 bylo ocenění předáno v následujících kategoriích:

Ocenění za celoživotní přínos školství („síň slávy“) bylo uděleno in memoriam Karlu Brožovi, jenž působil v Plzni v letech 1979 až 1988 jako učitel v Černicích a poté vedl 8. základní školu. Po vzniku školských úřadů se stal v roce 1994 členem pracovního týmu odborníků, zpočátku byl pracovníkem pedagogicko-organizačního oddělení, později se stal jeho vedoucím. Po zániku školských úřadů v prosinci 2000 a převodu kompetencí na Magistrát města Plzně vedl od roku 2001 oddělení organizace školství a vzdělávání odboru školství, mládeže a tělovýchovy, kde působil až do odchodu do důchodu v roce 2009. „Karel Brož byl skutečně výjimečný člověk. Byl velice pracovitý, slušný a svědomitý. S obdivuhodnou trpělivostí dovedl řešit problémy, kterých rozhodně nebylo málo. Měl solidní přístup nejen k pracovníkům škol, ale i ke svým spolupracovníkům. Měl přirozenou autoritu a svým milým úsměvem dovedl odzbrojit i ty největší rebely,“ zaznělo při předávání ocenění, jež převzala manželka Karla Brože Hana Brožová.

 

V kategorii Pedagog roku základní školy ocenění získala učitelka 10. základní školy v Plzni Pavla Sýkorová, která má aprobaci matematika a zeměpis, vyučuje také informatiku a je metodikem ICT. Získala dosud řadu ocenění, mj. zvítězila v celorepublikové soutěži DOMINO, účastní se odborných konferencí i mezinárodních kurzů z oblasti IT, prezentuje školu na veřejnosti, stará se o webové stránky instituce, publikuje v tisku. Zapojila žáky do celosvětové akce „Hodina kódu“ a také do jiných mezinárodních projektů, věnuje se doučování žáků jako přípravě
na přijímací zkoušky, vede předmětovou komisi, má na starost odbornou učebnu, spravuje fond kulturních a sociálních potřeb a působí jako lektorka ICT ve škole, pro Krajské centrum a jazykovou školu, Národní institut dalšího vzdělávání a Českou školní inspekci. „Pro ostatní kolegy je vzorným příkladem pro zvyšování kvality vzdělávání. Její práce je velice kvalitní. K žákům se chová vstřícně a spravedlivě, dokáže je pro učení a další činnosti nadchnout, což je velikou vzácností a právě z těchto důvodů je oceněna,“ zaznělo při slavnostním aktu.

 

V kategorii Pedagog roku mateřské školy je laureátkou Lenka Kůsová, zástupkyně ředitelky 22. mateřské školy v Plzni. Ocenění jí náleží za vlídný, empatický a kultivovaný přístup k dětem i jejich rodičům, za odborné znalosti na vysoké úrovni, které ještě dále zvyšuje absolvováním různých vzdělávacích projektů. Lenka Kůsová se velkou měrou účastní projektu Škola hrou, v rámci kterého se stala 22. mateřská škola metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v Plzeňském kraji. Jeho hlavní činností je poskytovat metodickou pomoc ostatním mateřským školám v regionu v oblasti nových progresivních metod v edukačním procesu. Organizuje a vede metodické dny pro pedagogy z mateřských škol z celého kraje, zavádí nové moderní metody a formy pedagogické práce, ve kterých se uplatňují principy individualizovaného vzdělávání, a ověřuje jejich efektivitu v praxi. Lenka Kůsová také spolupracovala na rozvojových programech logopedické prevence v předškolním vzdělávání v letech 2013 až 2016 a na dotačním programu Podpora polytechnické výchovy. Její každodenní poctivá pedagogická práce je inspirativní nejen pro všechny předškolní pedagogy, ale přispívá také ke kvalitní prezentaci školy na veřejnosti, za což
jí náleží ocenění.

 

V kategorii Provozní zaměstnanec roku se laureátkou stala Jindřiška Hametová ze 17. základní školy a mateřské školy Plzeň, kde pracuje již řadu let jako školnice. Je také členkou širšího vedení školy, samostatně řídí správní útvar. Je velice ochotná a zodpovědná při plnění svých povinností, sama aktivně navrhuje možná zlepšení. Nad stanovený rámec své pracovní náplně se zabývá energetickým managementem. Zajišťuje i provoz školního bufetu, je referentkou požární ochrany a stará se o zahradnické úpravy na zahradě školky a o opravy v budově. Je dobrou a velmi oblíbenou duší celé školy, za což jí vedení školy vyjádřilo veliký dík a tímto oceněním se k němu připojuje i město Plzeň.

 

V kategorii Mecenáš plzeňského školství je oceněným Jiří Heckel, bývalý žák 2. základní školy, jenž jí poskytl velkorysý finanční dar k jejímu letošnímu 60. výročí. Škola tak mohla uspořádat výroční školní akademii a další doprovodné akce.

 

V kategorii Zvláštní ocenění se stal laureátem Tomáš Had, učitel tělesné výchovy 33. základní školy v Plzni, který pozici vykonává od 1. září 2015. Během prvního školního roku si svým kultivovaným chováním, přiměřenou dávkou pokory, skromnosti a respektu, kvalitně a spolehlivě odváděnou prací a vyžadovanou náročností, získal nejen žáky, ale i ostatní zaměstnance školy. Své lidské i profesní kvality obzvláště potvrdil 3. května 2016. Tento den vyšel vstříc svému kolegovi, za kterého převzal výuku tělesné výchovy plavání ve třetí třídě. V průběhu vyučovací hodiny se u jednoho z žáků vyskytly nepředvídatelné zdravotní komplikace, které způsobily ztrátu vědomí a následné tonutí během plaveckého výcviku. Tomáš Had okamžitě skočil do vody, doplaval k žákovi a vytáhl chlapce na břeh. Po zjištění, že nedýchá, neprodleně poskytl první pomoc nepřímou masáží srdce v kombinaci s umělým dýcháním. Po několika málo sekundách se žáka podařilo přivést k vědomí, následně se jej ujala rychlá záchranná služba. Dle vyjádření záchranářů se Tomáš Had zásadním a rozhodujícím způsobem podílel minimálně na záchraně kvality života žáka.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *