Plzeň nabízí své zemědělské pozemky k pronájmu ve veřejné soutěži

Rada města Plzně schválila uzavření prvních deseti pachtovních smluv na městem vlastněné zemědělské pozemky nacházející se mimo území Plzně. Smlouvy uzavřela s vítězi veřejné soutěže. K vypisování veřejných soutěží na uzavření pachtovních smluv na využití zemědělských ploch ve vlastnictví města Plzně přistoupilo město proto, že chce jejich pomocí zajistit cenově nejvýhodnější podmínky pro pacht. Zemědělská půda ve vlastnictví města se nachází na pozemcích o celkové výměře 7545 hektarů v 73 katastrálních územích. Zemědělské plochy v jednotlivých katastrech jsou soustředěny do 43 bloků. Pozemky jsou určeny k provozování zemědělské činnosti a jsou rozděleny do funkčních celků neboli bloků, které mimo orné půdy a pastvin obsahují i pozemky, které jsou s těmito funkčně spojeny, tedy například remízy, rokle a polní cesty.

 „Formu veřejné soutěže jsme zvolili vzhledem k velkému množství zájemců z řad zemědělců, kteří se na město Plzeň obracejí a chtějí si městské pozemky pronajmout. Soutěž se jeví jako nejtransparentnější způsob výběru nejvhodnější nabídky. Očekáváme, že zisk z pronájmu našich ploch zemědělcům bude i výrazně vyšší, což potvrdily nabídky zájemců o městské pozemky,“ uvedl Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. Očekávaný příjem do městské kasy z pachtovních smluv uzavřených na všech 43 bloků zemědělských ploch bude v řádu milionů korun ročně a mohl by být až trojnásobný oproti stávajícímu příjmu.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *