Plzeň nabídne diskusi se šéfem direktoriátu Evropské komise pro vědu, výzkum a inovace

 

Příležitost diskutovat s jedním z nejvyšších představitelů Evropské komise nabídne workshop, jejž připravilo město Plzeň ve spolupráci s europoslankyní Martinou Dlabajovou a Evropskou komisí. Hlavním hostem významné akce, která se uskuteční v pátek 28. dubna v plzeňském Vědeckotechnologickém parku, bude generální ředitel direktoriátu Evropské komise pro vědu, výzkum a inovace Robert-Jan Smits. Město Plzeň na workshopu představí svůj koncept Smart City Pilsen, a to nejen již realizované záměry, ale i připravované projekty aspirující na financování z programu Horizont 2020. Dále budou představeny i další významné projekty zaměřené na podporu výzkumu a inovací v Plzeňském kraji.

 „Workshop jsme zaměřili na téma Financování vynikající vědy, vedoucího postavení evropského průmyslu a společenských výzev prostřednictvím programu Horizont 2020, což je rámcový program pro výzkum a inovace EU, z něhož lze čerpat dotace v období 2014 až 2020,“ přiblížil Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, který akci pořádá.

Workshop se bude týkat oblastí Smart City Pilsen a Věda, výzkum a inovace v Plzeňském kraji. Hosty budou kromě Roberta-Jana Smitse i europoslankyně a místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu Martina Dlabajová, primátor města Plzně Martin Zrzavecký, vědecký ředitel NTIS – Nové technologie pro informační společnost Eduard Janeček, Luděk Hynčík, ředitel Nové technologie – výzkumné centrum, Julian Schempp, CFO Aerotech Czech a další.

Město Plzeň představí některé z projektů svého konceptu Smart City Pilsen, který zahrnuje chytrá řešení z řady oblastí, jež usnadňují život Plzeňanům. „Z oblasti veřejné dopravy v Plzni funguje například takzvaný dynamický dispečink. Na zobrazovací stěně a pracovních stanicích sledují dispečeři Plzeňských městských dopravních podniků v reálném čase GPS polohy vozidel, mají přehled o odchylkách od jízdního řádu a další informace o vozidlech. Kromě možnosti přímé hlasové komunikace s vozidly a cestujícími mají možnost odesílat na vozy textové zprávy, na dálku měnit informace na světelných panelech ve vozech a podobně. Pro přenosy dat byla vybudována radiová síť nezávislá na provozu a výpadcích veřejných sítí. Pracoviště nového dispečinku má navíc zálohované i elektrické napájení pomocí energocentrály,“ přiblížil Erich Beneš.

V Plzni už také fungují takzvané inteligentní zastávky. Jde o elektronický informační systém, který poskytuje cestujícím na zastávce aktuální textové a zvukové informace o dopravě. Krajská metropole má v MHD k dispozici též akustický informační systém pro nevidomé, kteří mají u sebe ovladač, kterým při příjezdu tramvaje vyšlou signál, počítač ovládající hlásič ho vyhodnotí a spustí vně tramvaje hlášení obsahující číslo linky a její směr. V případě, že nevidomý chce do vozu nastoupit, pomocí dalšího stisknutého tlačítka na ovladači je podobným hlášením v kabině upozorněn řidič o nástupu zrakově postiženého cestujícího. V současné době jsou tímto zařízením vybaveny již všechny tramvaje.

Cílem workshopu je i výměna informací a uplatnění znalostí v rámci čerpání fondů Evropské unie jak ze stávajícího programu, tak i v rámci přípravy dalších pracovních programů. „Jde o jedinečnou příležitost podělit se o dosavadní zkušenosti a znalosti v rámci rozvojových projektů kraje, města a veřejných či soukromých subjektů a diskutovat je s jedním z nejvyšších představitelů Evropské komise,“ doplnil Jan Vaněček z Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *