Plzeň má deset sportovních cílů. Vybudovat chce moderní, dostupnou a otevřenou sportovní infrastrukturu

Vybudovat moderní, dostupnou a otevřenou sportovní infrastrukturu, spolupracovat se sportovními kluby a podporovat je, vytvářet podmínky pro rozvoj školního sportu, zlepšit podmínky pohybové rekreace a kvality života v Plzni, propagovat město prostřednictvím sportovních událostí, vytvořit program sociální inkluze, zlepšit informovanost občanů o sportovním dění, spolupracovat s akademickou sférou i olympijským výborem a dalšími národními sportovními autoritami, zajistit efektivní finanční podporu rozvoje sportu v Plzni, to jsou hlavní cíle nové Koncepce sportu v Plzni. Klíčový dokument dnes odsouhlasili radní, jeho schválením se budou zabývat zastupitelé.

 

„Naplňováním této koncepce chceme zlepšit podmínky pro sport v Plzni, získat děti a mládež, rádi bychom programově využili moderní školní sportoviště, kdy aktuálně k tomuto spolu s úřadem hledáme nejvhodnější variantu, rádi bychom zlepšili podmínky pro výkonnostní sportovce a další. Věřím, že srozumitelná koncepce sportu může přesvědčit o skutečné potřebě zvýšení dotací do sportu, což je pro zavedení změn nezbytné,“ uvedl radní pro oblast podnikání a sportu Michal Dvořák, jenž se o vznik koncepce zasadil.

Práce na nové koncepci sportu začaly na konci roku 2014, vznikla pracovní skupina, zpracovávala se analýza sportu, na níž spolupracovali zástupci různých subjektů, jako jsou městská policie, Plzeňská sportovní unie, tělovýchovné jednoty, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Česká obec sokolská a další. Do přípravy byl zapojen i Karel Kovář, autor koncepčních dokumentů pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a další celostátní organizace. Pokud koncepci schválí zastupitelé, nahradí stávající dokument z roku 2008. Ten byl v hlavních záměrech plněn, ale v posledních letech se výrazně změnily například nároky na počet, kvalitu a provoz sportovišť, došlo k rozvoji nových sportů a podobně. Na to bylo nutné reagovat, stejně tak jako na důsledky změny ve způsobu financování a podpoře sportu z celostátní úrovně.

Každý z deseti sportovních cílů koncepce obsahuje sadu nástrojů k jejich plnění. Například rozvoji školního sportu v Plzni má pomoci mimo jiné podpora sportovních tříd, tedy zvyšování hodin věnovaných pohybu na školách v rámci tělocviku i v kroužku, děti by měly mít hodinu pohybu denně. V plánu je podpora sportovních akademií, kdy již v Plzni funguje fotbalová akademie, připravuje se založení tenisové akademie i triatlonové akademie a další. Počítá se s monitorováním zdatnosti dětí, kromě zdatnosti bude u vybrané populace sledováno i složení těla a stav pohybového aparátu. „V tomto předpokládáme zapojení kateder a studentů z pedagogické fakulty i fakulty zdravotnických studií ZČU,“ řekl Michal Dvořák.

Návrh nové koncepce obsahuje i čtyři mezirezortní přesahové cíle pro uplatnění sportovní politiky města Plzně. V rozhodovacích procesech by se mělo uvažovat tak, aby přijatá opatření nevytvářela bariéry přirozeným pohybovým aktivitám a sportu, druhým přesahovým cílem je vytvářet podmínky pro bezpečnou pěší a cyklistickou dopravu, třetím je budovat městské parky jako prostředí pro relaxaci, sport a pohybovou rekreaci a čtvrtý chce zohlednit v územním plánování dostatek ploch pro pohyb a sport.

Koncepce sportu v Plzni bude naplňována prostřednictvím „realizačních plánů“, které budou koncipovány na období následujících čtyř let a budou obsahovat konkrétní akce pro podporu a rozvoj sportu v Plzni v souladu s rozpočtovými možnostmi města Plzně.    (tz)

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *