Plzeň loni zrealizovala 17 projektů v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality

Téměř dvě desítky projektů připravil a zrealizoval loni Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Ze svého rozpočtu financoval 12 projektů, na dalších pět čerpal dotace z Ministerstva vnitra České republiky. Odbor nechal například instalovat bezpečné cyklostojany, spustil s Čistou Plzní kampaň varující před vyhazováním léků a fentanylových náplastí do odpadu, připravil tábory pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí a další. Letos bude v aktivitách pokračovat, na projekty vynaloží téměř dva miliony korun.

„Projekty se snažíme reagovat na potřeby obyvatel Plzně, zaměřujeme je na všechny věkové skupiny. Pro seniory tak například máme akademii, pro ženy kurzy sebeobrany, pro školáky den s IZS a další. Určitě v tom chceme pokračovat,“ řekl primátor Martin Zrzavecký.

Podle Aleše Průši, vedoucího magistrátní odboru bezpečnosti a prevence kriminality se město snaží zvýšit bezpečnost občanů v Plzni prostřednictvím větších i menších projektů. „Spolupracujeme přitom s městskou i státní policií, s probační a mediační službou, ale i s nejrůznějšími neziskovými organizacemi, které působí v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence,“ řekl Aleš Průša. Odbor je také garantem programu Bezpečná Plzeň, jehož cílem je faktické zvýšení bezpečnosti občanů ve městě.

Díky dlouhodobé spolupráci s ministerstvem vnitra má za sebou Plzeň už několik klíčových projektů. Aby mohla čerpat státní dotace, musela zpracovat vlastní plán prevence kriminality. „Obsahem Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně na období 2016 až 2020 je mimo jiné bezpečnostní analýza i strategická část,“ uvedla Andrea Gregorová z odboru bezpečnosti a prevence kriminality. Zmíněná koncepce Plzni zajistila podání pěti žádostí o dotaci v loňském roce, podpořeny byly všechny v celkové částce 1,54 milionu korun.

Významným projektem je například Asistent prevence kriminality, který získává státní podporu od roku 2014, loni konkrétně 516 tisíc korun. Díky tomu přijalo město na pozici asistenta prevence kriminality dva pracovníky s místní znalostí sociálně vyloučené lokality Plac – vnitroblok Plachého a Korandovy ulice. Jejich působení pomohlo zvýšit bezpečnost v dané lokalitě, proto byla jejich činnost loni rozšířena i do okolí autobusového nádraží, ulic Tylova, Husova, Kotkova a dalších.

Na asistenty prevence kriminality přímo navazuje program Domovník – preventista realizovaný v městských domech v Korandově 7, 9, 11 a Jablonského 40. Loni získal dotaci 219 tisíc korun. Úkolem domovníků je zavedení základních bezpečnostních standardů, dodržování společenských norem, péče, údržba a užívání veřejného majetku. Dotace z ministerstva vnitra podpořily dále také například rozšíření kamerového systému na území Městského obvodu Plzeň 1, a to konkrétně v oblasti parku U Bazénu na Lochotíně a v lokalitě Roudná u křižovatky ulic Na Roudné a Plánská.

V rámci projektu Bezpečně odbor na pěti vytipovaných lokalitách nechal nainstalovat speciální cyklostojany. Město tak reagovalo na zvýšený počet krádeží jízdních kol. Stojany jsou u Seneckého rybníka, naproti restauraci Ostende, na hrázi Velkého boleveckého rybníka, v areálu Škodaland a ve Škoda sport parku.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *