Plzeň, kraj i sportovní svazy a místní kluby podepsaly memoranda o spolupráci

Tři memoranda o spolupráci v oblasti sportu, konkrétně hokeje, fotbalu a tenisu, na plzeňské radnici podepsali společně zástupci města, Plzeňského kraje, sportovních svazů a místních sportovních klubů. Dokládají mimo jiné ochotu všech subjektů podporovat činnost regionálních akademií, podporovat mládež, realizovat programy na výchovu elitních mladých sportovců, v případě fotbalu zahrnují také například participaci na projektu nového hřiště s přírodní trávou. Za město Plzeň memoranda podepsal primátor Martin Zrzavecký, za Plzeňský kraj hejtman Josef Bernard. Čtvrté memorandum bylo podepsáno na podporu triatlonu, v tomto případě jen ze strany kraje a sportovních institucí.

„Sport v Plzni je na vysoké úrovni, dá se říci, že město Plzeň je sportovní město, jsem rád, že můžeme tímto způsobem podpořit vznik několika akademií, byť fotbalovou už máme v běhu. Naším společným cílem je vychovávat nové sportovce, nové reprezentanty nejen města a Plzeňského kraje, ale i České republiky,“ řekl primátor Martin Zrzavecký. Poděkoval radnímu města pro oblast podpory podnikání a sportu Michalu Dvořákovi, který stál za nápadem na vznik memorand.

„Obecně v Plzeňském kraji byla podpora sportu poddimenzovaná, dnes děláme poměrně zásadní kroky dopředu a už to nejsou malé peníze, které na podporu sportu dáváme. Očekávám další olympioniky z našeho kraje,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, podle něhož je důležité také to, aby nebyla zlehčována úloha sportovní výchovy na školách a aby byl podporován amatérský sport na malých městech, vesnicích a samozřejmě i v Plzni.

Memorandum o spolupráci v oblasti tenisu se zaměřuje na podporu činnosti Regionální tenisové akademie Plzeňského kraje, konkrétně na realizaci programů a podporu výchovy elitní tenisové mládeže jako jedné z důležitých složek prevence proti sociálně patologickým jevům ve společnosti, zejména u dětí a mládeže ve věku 6 až 18 let. Dále také na propagaci mládežnického tenisu v rámci města a kraje, na spolupráci a podporu tenisové mládeže při vzdělávacích a výchovných programech, vzájemnou propagaci při konání akcí a další. Předpokládanou součástí spolupráce je i dotace tenisové akademii ze strany města, které uvolní 300 tisíc korun pro TK Slavia Plzeň na úhradu nákladů spojených právě se vznikem Regionální tenisové akademie Plzeňského kraje. Za Český tenisový svaz memorandum podepsal předseda Rady ČTS Zdeněk Štengl, za TK Slavia Plzeň z. s. jeho předseda Jan Hlaváček.

„Tenis v Plzni byl vždy na slušné úrovni a posledních deset, patnáct let se to více soustřeďovalo na Prahu, Prostějov. Věříme, že obnovíme tu tradici a vychováme další Andrey, Báry, které nás dnes reprezentují a úspěšně pokračují v té linii kdysi Tomáše Šmída a dalších,“ uvedl Zdeněk Štengl.

„Pro nás je to určitá výzva, rádi bychom naplnili cíl, kterým je umožnit široké mládeži sportovat a seznámit se se sportem, který dnes opět prožívá veliký boom. To je cíl akademie, výsledkem by měla být výchova reprezentantů nejen na celostátní, ale i mezinárodní úrovni,“ uvedl Jan Hlaváček.

Memorandum o spolupráci v oblasti fotbalu se zaměřuje na realizaci projektu hřiště s přírodní trávou. K dispozici jej dostanou mladí fotbalisté z Regionální fotbalové akademie Plzeňského kraje, součástí bude rozcvičovací plocha. Město Plzeň přispěje částkou 250 tisíc korun na přípravu projektové dokumentace, žádost na stejnou částku zahrne Plzeňský kraj do dotačního programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017. Hřiště, jež by mělo vzniknout do 31. prosince 2018, umožní zkvalitnit přípravu elitní fotbalové mládeže a současně také rozšíří sportovní infrastrukturu na území Plzně. Za projektem stojí Viktoria Plzeň – fotbal, z. s., který požádal loni v listopadu město Plzeň o kofinancování projektu výstavby hřiště ve výši pět milionů korun, částku schválilo poté zastupitelstvo a je blokována ve Fondu rezerv a rozvoje města Plzně. Memorandum dnes za Viktoria Plzeň – fotbal, z. s. podepsal člen výboru Jaromír Hamouz.

„Chci poděkovat za podporu činnosti fotbalové akademie. Oproti těm ostatním máme trochu náskok, už dva roky prošlapáváme cestu a snažíme se vytvořit co nejlepší podmínky v rámci fotbalového hnutí pro výchovu mládeže a skvělých fotbalistů,“ uvedl Jaromír Hamouz.

Memorandum o spolupráci v oblasti hokeje se zaměřuje na podporu činnosti Regionální hokejové akademie Plzeňského kraje, a to ze strany všech zapojených subjektů, tedy města, kraje, Českého svazu ledního hokeje z. s. a Hockey Clubu Plzeň 1929. Společně budou propagovat mládežnický hokej a regionální akademii a další. Za Český svaz ledního hokeje memorandum podepsal prezident Tomáš Král, za hokejový klub předseda Martin Straka.

„Společnost za poslední léta zůstala hodně dlužná sportu, ale musím říci, že poslední rok vnímám, že dochází k velkému posunu, a to jak na té nevyšší úrovni, tak na úrovni municipalit, krajů. To je výborná zpráva,“ řekl Tomáš Král. Podle Martina Straky je plzeňský tým hokejistů snad posledním v extralize, který nemá akademii. „Jsme proto strašně rádi, že jste nám to umožnili, ta výzva je veliká,“ doplnil Martin Straka.

 

Podepsáno dnes bylo na plzeňské radnici také Memorandum o spolupráci v oblasti triatlonu. V tomto případě je uzavřeno pouze mezi třemi subjekty, a to mezi Plzeňským krajem, Českou triatlonovou asociací a spolkem Triatlon Plzeň. Memorandum má za cíl prohloubit vzájemnou spolupráci k prosazování společných zájmů těchto tří subjektů v oblasti podpory rozvoje víceúrovňové systémové přípravy a rozvoje triatlonu, která je primárním cílem Triatlonové akademie Plzeň. Jde o kontinuální podporu mládeže od sportovní přípravky až po středoškolské a vysokoškolské programy se zaměřením na vrcholovou sportovní kariéru. Zastupitelstvo Plzeňského kraje na provoz Triatlonové akademie Plzeň schválilo částku jeden milion korun. Memorandum podepsala předsedkyně Rady ČTA Lenka Kovářová, za Triatlon Plzeň, z. s. předseda Jan Řehula.

 

„Triatlon je sport oproti těm ostatním velmi malý, jsme strašně šťastní, že jsme se dokázali dostat do této elitní společnosti, je to první akademie. Jsme tu u zrodu úplně něčeho nového pro český triatlon,“ uvedla Lenka Kovářová. Podle ní velký dík patří Janu Řehulovi, nositeli jediné medaile z olympiády pro český triatlon. „Pro nás je to významný mezník ve struktuře českého triatlonu,“ potvrdil Jan Řehula.

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *