Plzeň hostí parlament mládeže

Město Plzeň bude hostit více než stovku středoškolských a vysokoškolských studentů z celé Evropy, kteří se shromáždí v Evropském hlavním městě kultury 2015 za účelem účasti na Evropském fóru Plzeň 2015. Tato akce pořádaná Evropským parlamentem mládeže v ČR, z.s. (EPM v ČR) se bude konat od 11. do 16. srpna 2015.

Na účastníky v Plzni čeká šestidenní program, během kterého budou především diskutovat nad aktuálními evropskými a globálními problémy. Tato témata jsou spojena výhradně s mottem zasedání „Kultura & průmysl: Vytváření nových směrů“, přičemž motto navazuje především na spojitost mezi známým, rozvinutým plzeňským průmyslem a titulem hlavního města kultury pro tento rok.

Celý program začne tzv. „teambuildingem“, tedy aktivitami a hrami, které napomohou účastníkům otevřít se ostatním a poznat jeden druhého, aby bylo později snadnější spolupracovat plynule a bez problémů. Následovat bude práce v komisích.

V této části již jde o identifikaci problémů, porozumění jim a hledání jejich řešení. Žáci, tj. delegáti v dané komisi, mají za úkol vytvořit rezoluci – dokument, jež navrhuje řešení daného tématu. Závěrečnou částí programu je Valné shromáždění, kde se všichni delegáti sejdou, aby jednali, argumentovali a řečnili o rezolucích vytvořených v předchozích dnech. Také budou hlasovat o tom, zda mají být přijaty, či nikoliv.

Celé zasedání bude oficiálně uzavřeno slavnostním ukončením. Během akce bude probíhat také bohatý doprovodný program. Na tzv. Eurovillage budou mít účastníci prostor prezentovat svoji zem pomocí tradičních nápojů a pokrmů, díky tomu během akce dochází i k poznání nových kultur. Další částí je pak Euroconcert, kde mohou studenti ostatním ukázat své hudební či taneční nadání.

Oficiálním jazykem Evropského fóra je anglický jazyk, ve kterém budou studenti po celou dobu komunikovat a také jednat. Díky vysokému počtu zahraničních účastníků a jejich jazykových znalostem, bude jazyková úroveň této akce velice vysoká. Účastníci budou mít možnost především rozvinout své komunikační a jazykové dovednosti, schopnost argumentace, týmovou práci a kritické myšlení.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *