Plzeň chystá projekty za několik miliard, představila je evropské komisařce Corině Creţu

Klíčové projekty pro nové programové období, jež by mohlo Plzni přinést i několik miliard korun, představilo dnes vedení města evropské komisařce pro regionální politiku Corině Creţu. Ta se při návštěvě radnice zajímala o dosavadní čerpání evropských fondů městem i o nové záměry, na něž chce Plzeň do roku 2020 získat peníze z EU. Dozvěděla se například to, že město nyní realizuje poslední z projektů na doplnění vodohospodářské infrastruktury, na což vynaložilo v souhrnu 3,8 mld. Kč, přičemž podpora z EU dosáhla 2,6 mld. Kč.

„Návštěva evropské komisařky Coriny Creţu je pro nás velkou událostí, neboť paní komisařka je považována za jednoho z nejdůležitějších představitelů EU, na starosti má větší část evropských fondů,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký. Podle jeho slov EU hraje nezastupitelnou roli, bez ní by se ČR, kraje ani města nemohly rozvíjet.

„Plzeň je bezesporu úspěšným městem z hlediska implementace evropských fondů a daří se jí velmi dobře převádět investiční prostředky – fondy na smysluplné projekty, z nichž mají prospěch obyvatelé města Plzně i celého kraje,“ uvedla při setkání komisařka Corina Creţu.

Co se týká historie čerpání prostředků EU Plzní, první peníze se podařilo získat už v roce
2003. „Tehdy souvisely s nápravou povodňových škod a činily čtyři miliony eur. Poté následovaly vodohospodářské projekty,“ uvedl Erich Beneš z Útvaru koordinace evropských projektů, jež pro město připravuje projekty a žádosti o dotace.

Nemalé prostředky z EU získalo město také na podporu podnikání, vybudovalo a rozvíjí
Plzeňský vědecko- technologický park, jeho nedávno dokončenou třetí etapu slavnostně otevře v červnu. „Tyto projekty jsou za zhruba 485 milionů Kč, dotace EU na ně činila přibližně 364 milionů Kč,“ uvedl Erich Beneš.

Mezi další plzeňské akce podpořené Evropskou unií patří trolejbusová trať na Borská pole v úseku Němejcova – Panasonic, Relax centrum Štruncovy sady, stavba Nového divadla, turistické stezky podél řek Greenways Plzeň, revitalizace uliční sítě historického centra města zahrnující Riegrovu a Dominikánskou ulici, rekonstrukce tramvajové trati Pražská – U Zvonu, obnova Lochotínského amfiteátru i parku atd.

Klíčové projekty má město připraveny i pro nové programové období 2014 až 2020. Plzeň
zpracovala takzvaný dokument ITI (Integrované územní investice), jehož naplňování pro město i okolí znamená investice ve výši několika miliard korun. „Město Plzeň si velmi dobře vybralo zaměření na budoucí období, a to konkrétně finanční mechanismus ITI, je zde velký potenciál tento instrument kombinovat s dalšími evropskými fondy,“ uvedla dnes Corina Creţu. Podle ní město může také spoléhat na svou skvělou a dlouhou tradici lokálního průmyslu, zejména strojírenství, vytěžit ale může i z tradice pivovarnictví a z toho, že je v letošním roce Evropským hlavním městem kultury.

Cílem připravovaných projektů, na něž bude plzeňská radnice žádat EU o dotace, je vytvořit z Plzeňské metropolitní oblasti silný konkurenceschopný region. Oblast by se měla stát Evropským centrem techniky, k tomu potřebuje získat, vychovat a udržet odborníky v technických oborech.

V balíku záměrů města je tak mimo jiné tramvajová trať na Borská pole, dokončení projektu silničního obchvatu, vybudování kreativního inkubátoru i sociálního podniku, podpora technického vzdělávání na školách, propojení vzdělávacích institucí s místním průmyslem i zavádění vědy a výzkumu do praktického využití.

Evropská komisařka Corina Creƫu je rumunské národnosti a je členkou kolegia Evropské
komise od 1. listopadu 2014. Zodpovědná je za regionální politiku EU a za správu evropských strukturálních a investičních fondů. V ČR je na dvoudenní pracovní návštěvě, jejímž cílem je projednání připravenosti České republiky na čerpání evropských fondů během programového období 2014 až 2020 a diskuze o možnostech dočerpání zbývajících prostředků z období 2007 až 2013.

Eva Barborková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *