Plzeň bude zajišťovat odchyt opuštěných zvířat i pro Chotíkov

http://www.muj-pes.cz/foto-clanky/preview/setrna-lecba-zanetu-v-tlame-1430.jpg

Město Plzeň uzavřelo veřejnoprávní smlouvu s obcí Chotíkov, týká se odchytu toulavých a opuštěných zvířat a jejich transportu do útulku. Tyto činnosti bude pro Chotíkov vykonávat Městská policie Plzeň, podobně už takto funguje pro Třemošnou. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s možností výpovědi. Městská policie Plzeň se o zajištění zatoulaných a opuštěných zvířat na území města stará už desátým rokem, službu poskytuje nepřetržitě 24 hodin, denně se hlídky postarají minimálně o dvě zvířata.

 

„Reagujeme tak na dopis starosty obce Chotíkov, jenž se na nás obrátil letos v červenci se žádostí o pomoc při odchytu agresivních psů, které si vzhledem k absenci potřebného vybavení a techniky nejsou schopni sami zajistit,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký. Městská policie Plzeň bude do Chotíkova vyjíždět na základě podnětu ze strany kontaktní osoby obce, pokud bude specializovaná hlídka odchytu zvířat v daném okamžiku vytížena výkonem činnosti v Plzni, provede nejprve zásah na území města, poté v Chotíkově. „Výkon odchytové činnosti na území Plzně tak nebude ohrožen,“ doplnil primátor. Chotíkov se zavazuje, že uhradí náklady spojené s úkoly Městské policie Plzeň.

 

Odchytem zvířat se zabývá v Plzni skupina zařazená pod služebnou Bory, strážníci musí absolvovat týdenní odborný kurz zaměřený na odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi, složit závěrečnou zkoušku a získat osvědčení z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V Plzni je takto vyškoleno 16 strážníků. Ročně skupina provede kolem 800 odchytů, konkrétně v roce 2012 jich bylo 849, v roce 2013 celkem 784 a loni 792. Nejčastěji se jedná o psy, vždy je jich zhruba kolem 600, následují kočky, jichž bývá odchyceno kolem 200, zbytek tvoří jiná domácí i exotická zvířata. Co se týká „planých“ výjezdů, je jich ročně zhruba 400. Zajištění psi i kočky jsou umístěni v Útulku pro zvířata v nouzi v Plzni, exotická zvířata převáží strážníci do zoologické zahrady, spolupracují také se Záchrannou stanicí živočichů DESOP v Plzni.    (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *