Pět významných uměleckých osobností z Česka, Finska a USA získalo Cenu Ladislava Sutnara

Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v  Plzni Josef Mištera předal v  úterý 12. listopadu v  Malém sále Měšťanské besedy Ceny Ladislava Sutnara jejich letošním laureátům. Oceněno bylo pět významných uměleckých osobností z Česka, Finska a USA.

„Ladislav Sutnar věřil, že umění a design má moc dělat svět lepším, a je to tedy jeho posláním,“ uvedl během slavnostního setkání při předávání ocenění děkan Sutnarky Josef Mištera. „Přestože si právě v těchto dnech připomínáme 122 let od narození Ladislava Sutnara a 43 let od jeho úmrtí, jeho dílo je stále svěží a stejně inspirativní jako v  době, kdy vznikalo. Proto je jméno Ladislava Sutnara to pravé pro cenu, která označuje tu nejvyšší kvalitu a zásluhy na poli designu,“ řekl děkan Sutnarky, která ceny pojmenované po světově proslulém designérovi českého původu uděluje od roku 2012 nejvýznamnějším designérům, pedagogům a institucím, jež mají zásadní zásluhy o  uchování kulturního dědictví a jeho rozvoj na poli užitého umění a  designu.

Laureáty osmého ročníku Ceny Ladislava Sutnara se stali český architekt Václav Aulický, finský designér Pekka Loiri a tři američtí designéři Warren Lehrer, Milton Glaser a  Kit Hinrichs. Poslední dva uvedení se slavnostního předávání cen nemohli zúčastnit a cenu převezmou v  náhradním termínu.

„V těchto dnech slavíme třicáté výročí událostí, které naší zemi otevřely cestu ke svobodě. I  díky tomu zažila naše univerzita rozkvět, vznikla sama Fakulta designu a  umění Ladislava Sutnara a díky tomu můžeme svobodně bádat a tvořit,“ připomněl při slavnostním ceremoniálu rektor ZČU Miroslav Holeček.

Pekka Loiri / FIN
Získal Cenu Ladislava Sutnara za celoživotní přínos na poli grafického designu, jeho tvorby, umělecké edukace a propagace. Je významnou osobností skandinávského, potažmo světového grafického designu. Je výraznou tvůrčí osobností se zaměřením na plakát, knižní design, obalový design, ale i logo a brand design. Výchozími body Loiriho designérské filozofie jsou jednoduchost a prostota. Je držitelem celé řady ocenění, mimo jiné Graphis Poster Gold Awards, Lahti Poster Biennial, Mexico Poster Biennial a mnoha dalších. Úctyhodná je rovněž jeho dlouholetá pedagogická činnost. Vyučoval na University of Art and Design – Helsinki (v současnosti Aalto University) a MG School Helsinky a hostoval na školách po celém světě. Z pozice předsedy Lahti Poster Triennial se významně podílí na propagaci grafického designu.

Milton Glaser / USA

Získal Cenu Ladislava Sutnara za hodnotný, smysluplný a dlouhodobý přínos pro oblast designu. Je symbolem amerického grafického designu druhé poloviny dvacátého století. Také jeho mezinárodní vliv v tomto oboru je impozantní. Jedná se o nesmírně kreativního a jasně se vyjadřujícího autora. Je moderním renesančním mužem, který ve své vysoce invenční a osobité tvorbě dokáže kombinovat hloubku porozumění a konceptuálního myšlení s různorodostí vizuálního jazyka. Mezi léty 1954 až 1983 založil několik úspěšných společností, například revoluční Pushpin Studios. Jeho díla jsou ve stálých sbírkách světových muzeí. Dostalo se mu pocty uspořádat samostatné výstavy v Centre Georges Pompidou v Paříži nebo v MoMA v New Yorku. Milton Glaser je vlivná postava jak v oblasti designu, tak v oblasti vzdělávání a propagace. Své názory šíří prostřednictvím esejů a rozhovorů. V roce 2004 obdržel cenu za celoživotní dílo od Smithsonian Cooper-Hewitt, National Design Museum.

Warren Lehrer / USA

Získal Cenu Ladislava Sutnara za svoji průkopnickou práci v oblasti vizuální literatury a autorského designu. Jeho práce zkoumá kalnosti a luminiscence symbolu, vztahy mezi sociálními strukturami a jednotlivci či patos a absurditu života. Za své knihy a projekty získal mnoho ocenění, jeho dílo bylo vystavováno po celém světě a je v mnoha sbírkách včetně Museum of Modern Art, L.A. County Art Museum, Brooklyn Museum, The Getty Museum, Walker Arts Center, Georges Pompidou Centre nebo Tate Gallery. Lehrer působí často také jako lektor, hlavní řečník, performer a moderátor na univerzitách, konferencích, v centrech pro umění a literaturu nebo v knihkupectvích po Spojených státech a celém světě. Spolupracoval s hudebníky, herci, filmaři, techniky nebo dalšími autory a umělci. V posledních letech se Warren Lehrer zabýval transpozicí příběhů a textů do animací, videa a interaktivních médií.

Kit Hinrichs / USA

Získal Cenu Ladislava Sutnara za nezpochybnitelný a celoživotní přínos na poli grafického designu. Po absolutoriu na Art Center College of Design v Los Angeles působil jako ředitel několika designerských studií v New Yorku a San Franciscu a řadu let byl partnerem mezinárodní poradenské společnosti Pentagram. Ve své tvorbě se zabýval širokou škálou projektů – od identity designu přes corporate communications, promotion, obalový design, editorial design a design výstav. Kit Hinrichs je držitelem prestižní medaile AIGA, kterou obdržel jako uznání za své mimořádné úspěchy v oblasti grafického designu a vizuální komunikace. Jeho dílo je součástí stálých sbírek v Museum of Modern Art, New York, San Francisco Museum of Modern Art a Library of Congress. Je spoluautorem čtyř zásadních publikací jako jsou Typewise, Long May She Wave, 100 American Flag Icons and The Pentagram Papers.

doc. Ing. arch. Václav Aulický / CZ

Získal Cenu Ladislava Sutnara za celoživotní dílo v oblasti architektury. V roce 1967 vystudoval obor architektura a stavba měst na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Od 70. let pracuje v projekční organizaci Spojprojekt Praha a zabývá se především budovami pro spojové technologie a vysílači. Vede zde ateliér i po přeměně firmy na akciovou společnost a její privatizaci. Do širšího povědomí se zapsal návrhem žižkovské televizní věže, nejvyšší stavby v Praze, nebo jako spoluautor aktuálně demolované budovy Transgasu. Od roku 2005 působí zároveň i na Fakultě architektury ČVUT jako vedoucí ateliéru.

Cena Ladislava Sutnara

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni navazuje na odkaz plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. Prostřednictvím každoročně udělované Ceny Ladislava Sutnara vyjadřuje fakulta poctu životu a dílu tohoto významného umělce a zároveň projevuje uznání výjimečným českým i zahraničním uměleckým a pedagogickým osobnostem.

Cena je udělována se svolením syna Ladislava Sutnara, pana Radoslava L. Sutnara a jeho manželky Elaine.

Cena Ladislava Sutnara je udělována žijícím českým i zahraničním umělcům za výjimečné výkony na poli výtvarného umění, především užitého umění a designu, případně i ve spojení s působením pedagogickým. Cena může být udělena i institucím, které svým programem a aktivitou podporují moderní umění a design.

Odbornou porotou, která vybírá oceněné umělce z nominací od odborné  veřejnosti, jsou členové Umělecké rady Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

Podobu Cena Ladislava Sutnara navrhl doc. M.A. Petr Vogel. Tvoří ji čtyři kovové destičky prořezané laserem. Motiv ceny vychází z loga Ladislava Sutnara a transformuje ho do prostorového objektu.

Zdroj: ZČU Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *