Pedagogickou fakultu nově povede Pavel Mentlík. Současný děkan u senátorů neprošel

Akademický senát Fakulty pedagogické (FPE) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) dnes zvolil nového kandidáta na děkana na další čtyřleté funkční období. Stal se jím Pavel Mentlík z Centra biologie, geověd a envigogiky FPE. V tajném hlasování získal 15 z možných 21 hlasů senátorů FPE, tedy potřebnou nadpoloviční většinu. Současný děkan Miroslav Randa, který se o post ucházel podruhé, získal šest hlasů. Zvoleného kandidáta na děkana jmenuje do jeho funkce rektor univerzity. Fakultu povede Pavel Mentlík od 1. října 2019 do konce září 2023.

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. (*1971) absolvoval učitelství biologie a geografie na Fakultě pedagogické ZČU, kde od roku 2000 působí jako pedagog, přičemž od roku 2012 je vedoucím oddělení geověd Centra biologie, geověd a envigogiky. Jeho hlavním odborným zájmem je geomorfologie a didaktika geografie. Pavel Mentlík je předsedou Akademického senátu Fakulty pedagogické ZČU a členem Akademického senátu ZČU.

Za důležité považuje zefektivnit výuku, získat a udržet institucionální akreditaci pro oblast učitelství nebo rozvíjet síť partnerských škol. K jeho dlouhodobým prioritám patří také zvyšování mezd všech pracovníků fakulty. „Jako základ rozvoje výzkumu na fakultě vnímám posílení týmové spolupráce, mezioborový dialog a rozvoj výzkumných směrů, které se pro fakultu stanou reprezentativní,“ uvedl Pavel Mentlík.

Důraz klade dále na nabídku fakulty v rámci kurzů celoživotního vzdělávání, jejichž prostřednictvím podle něj fakulta může nalákat další uchazeče o studium. Se stejným cílem chce také pořádat stáže pro středoškoláky a vytvořit ucelený systém péče o talentované žáky. Rezervy fakulty vidí také v nabídce kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Pedagogická fakulta v Plzni oslavila v loňském roce 70. výročí svého vzniku. Založena byla v roce 1948 jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1953 působila jako samostatná Vyšší pedagogická škola a později jako Pedagogický institut. V roce 1964 vznikla samostatná Pedagogická fakulta v Plzni se statutem vysoké školy. Se vznikem Západočeské univerzity v roce 1991 se Fakulta pedagogická začlenila do struktury univerzity.

V současné době patří Fakulta pedagogická se svými více než 1800 posluchači k největším fakultám Západočeské univerzity. Jejím hlavním úkolem je příprava učitelů mateřských, základních a středních škol, obstát chce ale také v plnění své funkce výzkumné a společensko-kulturní. (tz)

Foto Západočeská univerzita Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *