Omikron v Plzeňském kraji skokově narůstá. A podle hygieniků se to ještě zhorší

V Plzeňském kraji v posledních dnech skokově roste počet nákaz mutací omikron. Podle krajského krizového štábu se situace v příštích dnech se bude ještě zhoršovat. „Nastavená protiepidemická opatření je proto třeba důsledně dodržovat. Je třeba se připravit i na to, že pravděpodobně bude narůstat nemocnost personálu nejen v našich nemocnicích, ale i ve firmách a v krizové infrastruktuře. S tím je potřeba počítat a umět takovou situaci účinně řešit,“ upozorňuje hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Ředitel KHS Plzeň Michal Bartoš informoval krizový štáb, že v posledních dvou dnech jsou denní záchyty nákazy více než 1000 případů. „V přepočtu na 100 tisíc obyvatel pak významně stoupá i denní incidence. Pohybuje se kolem 720 případů a očekává se další růst. Je to plošné komunitní šíření nákazy,“ uvedl M. Bartoš. Stále také podle ředitele KHS platí, že případná režimová opatření ve zdravotnických zařízeních nastavuje jejich vedení. Trasování nyní probíhá podle prioritizace osob podle věku, a to zejména u skupiny osob 65+. Ve školách probíhá plošným screeningem jednou týdně.

Počty hospitalizovaných a trendy jejich nárůstu
Koordinátor lůžkové péče pro Plzeňský kraj prof. Jan Beneš potvrdil, že v zachycených vzorcích již z 90 % převládá mutace omikron a počty případů nákazy skokově rostou. „Naštěstí se tyto počty nepřenáší na zdravotnická zařízení. V tomto případě ale musíme očekávat zhruba týdenní zpoždění a v průběhu tohoto a příštího týdne uvidíme, jaký dopad bude mít nastupující vlna,“ říká prof. J. Beneš. Upřesnil také, že je s omikronem hospitalizován zatím pouze jeden hematoonkologicky nemocný a velmi oslabený pacient.
Aktuálně je v Plzeňském kraji hospitalizováno 77 pacientů, z toho 65 ve standardní péči a 12 na jednotkách intenzivní péče. Na umělé plicní ventilaci je jich 7. Žádný pacient není na ECMO.

Situace v pobytových sociálních službách
Rudolf Špoták, náměstek pro oblast sociálních věcí, sdělil členům krizového štábu, že v pobytových zařízeních sociálních služeb je situace stále velmi dobrá. U zaměstnanců je nárůst počtu nemocných minimální (6,8 %) a ze 4 134 klientů jsou 3 covid pozitivní. „V žádném pobytovém zařízení není ohrožen provoz. Oblast terénních a ambulantních služeb také nehlásí žádné výrazné problémy,“ dodal R. Špoták. Také v zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc nejsou žádné pozitivní děti ani zaměstnanci.
Na základě požadavku krizového štábu byl také zkoordinován postup terénních služeb pracujících s osobami bez přístřeší, s cizinci a na ubytovnách tak, aby bylo možné i tyto cílové skupiny testovat a očkovat. Terénní služby obdržely od krajského odboru sociálních věcí veškeré potřebné informace a v případě, že vyplyne potřeba využít služeb mobilního testovacího/očkovacího týmu, obrátí se na kraj prostřednictvím odboru sociálních věcí.

Školy a školská zařízení
Dnes probíhá distribuce testů pro testování dětí v přípravné třídě ZŠ a v přípravném stupni základní školy speciální, dále žáků v základní škole a žáků v prezenční formě vzdělávání ve středních školách a na konzervatoři. Podle sdělení náměstkyně pro oblast školství Radky Trylčové obdrží Plzeňský kraj celkem 169 250 kusů testů pro čtyři testovací termíny, a to od 24. ledna, 31. ledna, 7. února a 14. února 2022. „Testuje se jednou týdně –  vždy v pondělí,“ upřesnila náměstkyně R. Trylčová.

Distribuce testů na obce s rozšířenou působností proběhne ve čtvrtek 20. ledna 2022 ve spolupráci s HZS a následně na jednotlivé školy zřizované obcemi. Školy zřizované Plzeňským krajem obdrží testy ve čtvrtek 20. ledna 2022 a v pátek 21. ledna 2022.

„V pondělí 17. ledna 2022 vykázaly střední školy po provedeném testování 210 žáků pozitivních, 10 pozitivních pedagogických pracovníků a 4 pozitivní nepedagogické pracovníky,“ vyčíslila náměstkyně Radka Trylčová. V porovnání s předchozími testováními došlo k nárůstu počtu pozitivních žáků. Objevuje se především ve větších školách. Žádná škola však dosud nemusela s KHS Plzeň řešit své uzavření.

Situace ve složkách IZS

Nemocnost v oblasti složek IZS (u HZS, PČR, AČR, ZSS PK) je nízká a mohou plnit svoji činnost bez omezení.

Očkování a kapacita očkovacích míst
K dnešnímu dni bylo v Plzeňském kraji vyočkováno celkem 906 000 dávek. Dokončené očkování oběma dávkami má za sebou již 367 509 lidí a třetí posilující dávkou je očkováno 185 318 osob. „U malých dětí 5+ máme vyočkováno 1864 dávek, z toho 298 malých dětí má očkování dokončeno,“ vyčíslil vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Jan Karásek. Doplnil, že za minulý týden bylo naoočkováno také 3.239 osob bez registrace a pomocí mobilních týmů 1.752 osob. Očkovací centra jsou také připravena naočkovat případné zájemce z řad bezdomovců a cizinců, pokud na očkovací místo dojdou, případně je tam dopraví terénní sociální služba.

Testování
Kapacity k testování PCR testy jsou v Plzeňském kraji v tuto chvíli dostatečné i přesto, že byl o ně oproti minulému týdnu zaznamenán vyšší nárůst zájmu. „V současné době mají stacionární místa volné kapacity na následující den, některá ještě i na dnešek. I nadále platí, že jsme schopni navyšovat kapacity odběrových míst a v celém kraji vyhodnotíme více než 12 000 vzorků denně,“ říká vedoucí Odboru zdravotnictví krajského úřadu Jan Karásek.

Ověření mutace omikron – tzv. diskriminační PCR testy u vzorků – provádí v současné době v Plzeňském kraji již 5 laboratoří. Jsou to laboratoře FN Plzeň, Bioptická laboratoř, Hemacentrum v Plzni, Klatovská nemocnice a Domažlická nemocnice. V případě výskytu ohnisek nákazy jsou připraveny také mobilní testovací týmy, které zajistí odběry vzorků.

Zdroj: Plzeňský kraj, ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *