Odvahu i finanční stabilitu vyzdvihne Cena Floccus, hlasovat může i veřejnost

cena_floccus_jan_nechvile.jpg

Překonat bariéry, které lidem do cesty staví stáří, mentální postižení nebo drogová závislost, chce odvahu. Tu již potřetí vyzdvihne Nadace České spořitelny prostřednictvím Ceny Floccus pro organizace a jednotlivce, kteří tyto znevýhodněné skupiny lidí podporují. Jedná se o stejné oblasti, v nichž dlouhodobě působí i Nadace ČS.

Až do 16. ledna mohou lidé vybírat z 9 organizací, které věnují svůj čas, péči a energii znevýhodněným osobám. Svým hlasem tak rozhodnou o vítězi kategorie Cena veřejnosti. Hlasovací formulář a podrobné informace o jednotlivých finalistech jsou k dispozici na stránkách Nadace České spořitelny.

Každý ročník Ceny Floccus se zaměřuje na jedno konkrétní téma – minule putovalo ocenění těm, které efektivně působí v místní komunitě a spolupracují s dalšími organizacemi, institucemi a firmami. „Pro aktuální ročník jsme zvolili téma, které nás v České spořitelně hodně oslovuje – a tím je finanční udržitelnost. Ukazuje se totiž, že dávání peněz je sice fajn, ale na darech nemůžete postavit trvalou existenci organizace, zkrátka s nimi nemůžete dlouhodobě  počítat. To vám neumožňuje efektivně plánovat a limituje vás to v rozvoji.  Myslíme si proto, že je dobré ukázat ty, kteří umí realizovat společensky prospěšné činnosti i ekonomicky uvažovat,“ vysvětluje Klára Gajdušková, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny.

Kromě veřejnosti mohou pro svého favorita z řad organizací hlasovat i zaměstnanci České spořitelny, nejlepší jednotlivce a organizace vybírá odborná porota. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 21. ledna 2017 na výročním setkání partnerů Nadace České spořitelny v Praze. S udělením ceny je spojena také finanční odměna: 100 000 Kč pro organizaci a 50 000 Kč pro jednotlivce.

V dosavadních dvou ročnících ceny rozdala nadace 18 ocenění. Například zvláštní cenu poroty si odnesly organizace bránící práva lidí s handicapem – Liga lidských práv a Quip,  Na webových stránkách Nadace České spořitelny lze dohledat veškeré informace i seznam všech vítězů.

Finalisté Ceny Floccus 2017:

Společnost Podané ruce o.p.s.
Organizace vznikla roku 1991, provozuje více než 30 provázaných sociálních, zdravotnických a preventivních služeb v oblasti návykového chování. Působí na Moravě, a to ve třech krajích. Vedle preventivních a terénních programů provozuje terapeutickou komunitu, sociálně terapeutickou dílnu aj.
Více na http://www.podaneruce.cz/

Magdaléna o. p. s.
Od roku 1997 poskytuje ve Středočeském kraji a v Praze sociální a zdravotní služby osobám zasaženým závislostí a jejich blízkým. Provozuje síť provázaných programů, od preventivních programů (nejen) pro děti a mládež, přes terénní a nízkoprahové služby po léčebné programy adoléčovací služby.
Více na www.magdalena-ops.eu

DRUG-OUT Klub, z. s.
Od roku 1995 je součástí adiktologických služeb Ústeckého kraje, který spolu s Prahou dlouhodobě patří k lokalitám s nejvyšším počtem uživatelů návykových látek. Poskytuje řadu služeb od prevence přes kontaktní centrum k ambulantní léčbě. Neopomíjí terénní práci v chudých vyloučených lokalitách
Více na www.drugout.cz

?Domov Sue ?Ryder, z.ú
Od roku 1998 nabízí v Praze sociální služby seniorům a jejich rodinám. Snaha domova o to, aby každý člověk mohl důstojně zestárnout, se promítá i do nově zaváděného programu paliativní péče o klienty v domově. Domov dále nabízí poradenství, osobní asistenci nebo zápůjčku kompenzačních pomůcek.
Více na www.sue-ryder.cz/

?Diakonie ČCE, Středisko ve Valašském Meziříčí
Od roku 1993 spoluvytvářejí společnost přátelskou pro seniory, pomáhají i dalším potřebným. Na Vsetínsku patří v oblasti péče o seniory, nabízejí jim např. pečovatelskou službu, osobní asistenci, provozují denní stacionář, domácí hospicovou péči i půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Více na www.diakonievm.cz/

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.
Na Třeboňsku od roku 2012 pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám. Jejím posláním je umožnit lidem důstojně a v kruhu jejich rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. Tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, příp. duchovní.
Více na hospic.kleofas.cz/

Portus Praha, z. ú.
Od roku 2001 poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením v regionu Praha-západ, známý je svou sbírkou Akce cihla. V sociálním podniku Dobroty s příběhem jim také dává práci. Podnik založil roku 2014 v městysu Davle, vyrábí zde nakládané sýry a utopence a provozuje sezónní rychlé občerstvení.
Více na www.portus.cz/

PFERDA z.ú.
Od roku 2004 se stará o  dospělé lidi  s mentálním postižením a duševním onemocněním z Rychnovska a Náchodska. Provozuje pět sociálních služeb a dva sociální podniky. Soustředí se na celkovou integraci těchto lidí a zkvalitnění jejich života pomocí práce a vlastního bydlení.
Více na www.pferda.cz/

Arkadie, o.p.s.
Od roku 1990 poskytuje na Teplicku služby lidem s mentálním postižením. Patří mezi ně výchova a vzdělávání v základní a praktické škole, terapeutické dílny, denní stacionáře, sociální poradenství i volnočasové aktivity. Arkadie zaměstnává celkem 153 pracovníků, z toho 89 s postižením.
Více na www.arkadie.cz/

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *