Odborníky na práva dětí z celé republiky přivedla do Plzně organizace DOMUS

Řadu novinek, zajímavých informací i praktických zkušeností z oblasti rodinné politiky a ochrany práv dětí se dozvěděli účastníci dvoudenní konference, kterou pořádala plzeňská nezisková organizace DOMUS – Centrum pro rodinu. Akci, na niž se sjeli odborníci z celé republiky, hostil ve čtvrtek 22. a v pátek 23. října Krajský úřad Plzeňského kraje. Na organizaci se podílela Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni.

Letos se konal už šestý ročník konference. Ústředním tématem bylo Rodičovství – uplatnění práv v praxi, důraz byl kladen zejména na právní aspekty rodinné politiky a ochrany práv dětí. Konference byla určena pro pracovníky veřejné služby, dětských domovů, dětských center, kojeneckých ústavů, zdravotnických a školských zařízení a organizací poskytujících odborné služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, mezi účastníky byli i studenti Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a veřejnoprávních studií v Plzni.

„Znalost právních předpisů je nedílnou součástí práce v pomáhajících profesích, jen pokud se budeme dobře orientovat v zákonech, můžeme chránit zájmy dětí a pomáhat rodinám. Zvýšit právní povědomí byl jeden z hlavních cílů konference,“ podotkla ředitelka organizace DOMUS – Centrum pro rodinu Mgr. Romana Svobodová.

Konferenci ve čtvrtek 22. října zahájil krajský radní pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz. „Rodina je základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti. Toho si je vědom i Plzeňský kraj, a proto se snaží v oblasti podpory rodičovství využít všech dostupných možností. Rada kraje a následně zastupitelstvo schvalují v pravidelných intervalech Koncepci v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí. Snažíme se tak o aktivní vytváření regionální rodinné politiky,” řekl v úvodu Zdeněk Honz a přítomné seznámil s některými aktivitami kraje, které se týkají daného tématu.

Mezi hosty vzdělávací konference byla jedna z největších odbornic na rodinné právo v České republice doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc., která v úvodu hovořila o širokém obsahu pojmu rodičovství. Velice aktuální téma náhradního mateřství, kdy dítě odnosí a porodí náhradní matka, rozvinul       JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. z Právnické fakulty v Praze. Porovnal právní úpravu i zkušenosti z Velké Británie a České republiky. Změn vyplývajících z nového občanského zákoníku i dalších právních aspektů se týkaly příspěvky Mgr. Daniela Hanuše a JUDr. Jindřicha Psutky, Ph.D. O zcela konkrétní zkušenosti se vzděláváním smíšených tříd, kde jsou najednou děti s hendikepem, romští žáci, cizinci či nadprůměrně chytré děti, se po podělila ředitelka ZŠ Grafická v Praze Mgr. Radka Jedličková. Závěr prvního dne konference patřil ochraně práv dítěte z pohledu státního zastupitelství a kurátora. Za řečnickým pultem se vystřídala státní zástupkyně z Českého Krumlova Mgr. Vladimíra Strouhová, Ph.D. a kurátor pro mládež z Prahy 2 Lukáš Bachura, Dis.

Na začátku druhého dne představila ředitelka Mgr. Romana Svobodová pořádající organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu a zejména nový projekt Hlasy dětí. „Jedná se o osm skutečných příběhů dětí zaznamenaných v krátkých animovaných filmech, na jejichž vzniku samy děti spolupracovaly. Filmy si kladou za cíl zvýšit povědomí o právech dětí, chceme slyšet, co si o svých právech i povinnostech myslí a jak se k nim staví široká veřejnost. Pět prvních příběhů je už nyní ke zhlédnutí na youtube,“ říká Romana Svobodová. Následoval příspěvek věnovaný vztahu mezi rodičovstvím a zdravotním stavem dítěte, kde PhDr. Lenka Průšová, Ph.D. zmínila důležité informace o očkování, zdravém životním stylu a výživě, závislostech či problémech s příjmem potravy. Konferenci pak zakončil Mgr. Daniel Hanuš, který ji také celou moderoval, tématem legislativní východiska multikulturní výchovy a vzdělávání. Téma je aktuální zejména ve spojení se současnou uprchlickou krizí, ale rozhodně to není téma nové.

Na závěr se všichni přítomní shodli, že konference naplnila očekávání a že obsahovala spoustu zajímavých informací s přesahem do jejich praxe.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *