Ocenění za úspěchy v uměleckých soutěžích. Máme seznam oceněných z celého kraje

Za loňský školní rok se úspěšně zúčastnilo 42 žáků ústředních kol soutěží ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nebo smyčcových nástrojů, ve hře na akordeon, ve hře na elektronické klávesové nástroje a v celostátním kole Karlovarského skřivánka. Za úspěchy a umístění na stupních vítězů poděkoval žákům i jejich pedagogům a rodičům náměstek hejtmana Vladimír Kroc a zároveň jim předal ocenění za reprezentaci kraje na uměleckém poli spolu s drobnými dárky.

„Je velmi potěšující vidět, že žáci v Plzeňském kraji žijí nejen vědou, ale věnují se také umění. Hned čtyři desítky žáků patří k nejlepším v celé ČR na poli uměleckém, to je skvělý výkon. A nás to motivuje k další podpoře talentovaných dětí. I pro tyto žáky, kteří se věnují uměleckému směru, máme připravenou finanční podporu z projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji. Pro letošní rok je zde připravena částka více než 2,2 mil. Kč,“ říká náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Úspěšní žáci obdrželi pamětní listy a dárkové poukazy, jejich pedagogové spolu s pamětními listy také drobné dárky.

V Plzeňském kraji vznikl v rámci republiky ojedinělý projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst nadaných a mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných oborech. Projekt Střediska služeb školám a našeho odboru byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od roku 2012 podporuje projekt ze svého rozpočtu Plzeňský kraj. V letošním roce částkou 2,2 miliony Kč. Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních a středních škol, tj. ti žáci, kteří se umístili na nejvyšších místech v krajských kolech předmětových a uměleckých soutěží. V letošním roce tuto příležitost využilo 213 nadaných žáků. Kempy a kurzy jsou přístupné také pedagogům, kteří žáky na soutěže připravují a s nadanými žáky pracují nad rámec běžné výuky. Mezi účastníky se objevují také žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní, ale soutěží se neúčastní. A dále také žáci, kteří vynikají svou zručností (Řemeslné kempy).

Zdroj: Plzeňský kraj

 

Ocenění žáci a jejich učitelé

TABULKA – žáci

Oceněni budou žáci úspěšní v celostátních kolech soutěží proběhlých ve školním roce 2022/2023 a jejich učitelé.

úspěšný žák

škola

soutěž

Terezie Kapustová

ZUŠ Třemošná, přísp. org.

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Tarantule Trio

Jakub Škarda

ZUŠ Třemošná, přísp. org.

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Tarantule Trio

Jan Dolejš

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Tarantule Trio

Anežka Svobodová

ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Le Plaisir

Kateřina Svobodová

ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Le Plaisir

Karolína Prantlová

ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Le Plaisir

Valentin Koschan

ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Le Plaisir

Ida Klepalová

ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Le Plaisir

Jan Suchan

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Trubkové trio

Jakub Sobotka

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Trubkové trio

Šimon Kaas

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Trubkové trio

Jakub Beneš

ZUŠ Kralovice, okres Plzeň-sever

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Septeto

Stella Šlehoferová

ZUŠ Kralovice, okres Plzeň-sever

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Septeto

Eliška Baborová

ZUŠ Kralovice, okres Plzeň-sever

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Septeto

Matěj Moulis

ZUŠ Kralovice, okres Plzeň-sever

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Septeto

Jakub Váhala

ZUŠ Kralovice, okres Plzeň-sever

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Septeto

Matouš Váhala

ZUŠ Kralovice, okres Plzeň-sever

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Septeto

Vilém Šafařík

ZUŠ Kralovice, okres Plzeň-sever

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechových nástrojů – Septeto

Tomáš Ulč

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, přísp. org.

1. místo v ústředním kole ve Hře na akordeon

Martin Chodl

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, přísp. org.

1. místo v ústředním kole ve Hře na akordeon

Daniela Holá

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, přísp. org.

1. místo v ústředním kole ve Hře na akordeon – Duo i sólová hra

Šárka Samcová

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, přísp. org.

1. místo v ústředním kole ve Hře na akordeon – Duo

Jan Ryba

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

1. místo v ústředním kole ve Hře na akordeon

Daniel Štika

ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33

1. místo v ústředním kole ve Hře na akordeon – Akordeonové duo

Adéla Pokorná

ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33

1. místo v ústředním kole ve Hře na akordeon – Akordeonové duo

Hana Matějková

ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33

1. místo v ústředním kole ve Hře na akordeon – Duo de chicas i sólová hra

Zuzana Breuerová

ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33

1. místo v ústředním kole ve Hře na akordeon – Duo de chicas

Aisha Alwail

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů – Trio Baroque

Amira Alwail

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů – Trio Baroque

Tomáš Engelthaler

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů – Trio Baroque

Jiří Štrunc

ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů – trio

Adam Blahna

ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů – trio

Štěpán Blahna

ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54

1. místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů – trio

Zuzana Křížová

ZUŠ Nýřany, okres Plzeň-sever, p.o.

1. místo v ústředním kole ve Hře na elektronické klávesové nástroje

Šimon Fořt

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

1. místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka – kategorie A1

Kateřina Zoubková

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

1. místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka – kategorie B

Agáta Vozáková

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, přísp. org.

1. místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka – kategorie C1, kategorie D

Štěpánka Hájková

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, přísp. org.

1. místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka – kategorie C2

Lukáš Kunc

ZUŠ Rokycany

1. místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka – kategorie D

Matěj Vejvoda

ZUŠ Rokycany

1. místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka – kategorie D

Lucie Maxová

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, přísp. org.

1. místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka – kategorie D

TABULKA – učitelé

pedagog úspěšného žáka

škola

soutěž

Dalibor Bárta

ZUŠ Třemošná, přísp. org.

za přípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahou dechových nástrojů

Markéta Kapustová

ZUŠ Třemošná, přísp. org.

za přípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahou dechových nástrojů

Hana Medunová

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

za přípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahou dechových nástrojů

Petra Bětáková

ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208

za přípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahou dechových nástrojů

Ondřej Michalec

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

za přípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahou dechových nástrojů

Luboš Marek

ZUŠ Kralovice, okres Plzeň-sever

za přípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahou dechových nástrojů

Petr Vacek

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, přísp. org.

za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na akordeon

Magda Vozárová

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, přísp. org.

za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na akordeon

Marie Lobovská

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

za přípravu žáka na ústřední kolo ve Hře na akordeon

Ivana Bártová

ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33

za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na akordeon

Petra Křížková

ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33

za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na akordeon

Marek Špelina

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

za přípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

Martin Kos

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

za přípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

Zuzana Durasová

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

za přípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

Jana Lejčková

ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54

za přípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

Lenka Podroužková

ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54

za přípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

Eva Kohoutová

ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54

za přípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

Pavel Toman

ZUŠ Nýřany, okres Plzeň-sever, p.o.

za přípravu žákyně na ústřední kolo ve Hře na elektronické klávesové nástroje

Jana Valentová

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

za přípravu žáků na celostátní kolo Karlovarského skřivánka

Naděžda Květoňová

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

za přípravu žáků na celostátní kolo Karlovarského skřivánka

Jan Fraus

ZUŠ Rokycany

za přípravu žáka na celostátní kolo Karlovarského skřivánka

Klára Vlahačová Kartáková

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, přísp. org.

za přípravu žáků na celostátní kolo Karlovarského skřivánka

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *